Skarbiec Global High Yield Bond

Subfundusz działający na rynku obligacji wysokiego dochodu, w oparciu o zdyscyplinowany i stabilny proces inwestycyjny oraz rygorystyczne zarządzanie ryzykiem. Zespół zarządzający korzysta z kilkudziesięcioletniego doświadczenia zarządzania portfelami dłużnymi przez JP Morgan AM, a także z innych rozwiązań zapewniających ekspozycję na globalne rynki dłużne.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Global High Yield Bond

Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa JP Morgan Global High Yield Bond Fund, który inwestuje w starannie wybrane obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego. Subfundusz może też lokować aktywa w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w tym zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także bezpośrednio w papiery dłużne. Subfundusz zabezpiecza ryzyko kursowe portfela.
#
Ekspozycja na obligacje przedsiębiorstw, przede wszystkim z rynków rozwiniętych.

#
Płynny i silnie zdywersyfikowany portfel.

#
Minimalizacja ryzyka kursu walutowego.

Wyniki historyczne

127.95 PLN
+11.2 (9.59%)
2021-04-15

Stopy zwrotu Skarbca Global High Yield Bond

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.19%
Miesiąc 0.42%
3 miesiące 0.83%
Pół roku 4.16%
Rok 9.59%
3 lata 7.72%
5 lat 23.52%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 1.04%
20200.37%
201910.56%
2018-4.26%
20175.62%
201613.45%
2015-4.37%
Od początku 27.95%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Global High Yield Bond
Relatywne:
Dzień: -0.19%, Miesiąc: 0.42%, 3 miesiące: 0.83%, Pół roku: 4.16%, Rok: 9.59%, 3 lata: 7.72%, 5 lat: 23.52%, 10 lat: –
-0.19% 0.42% 0.83% 4.16% 9.59% 7.72% 23.52%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Global High Yield Bond
Pełne okresy:
W tym roku: 1.04%, 2020: 0.37%, 2019: 10.56%, 2018: -4.26%, 2017: 5.62%, 2016: 13.45%, 2015: -4.37%, Od początku: 27.95%
1.04% 0.37%10.56%-4.26%5.62%13.45%-4.37% 27.95%
Początek działalności 02.12.2013
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Wielkość funduszu 17 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5%
Opłata stała za zarządzanie 1,3%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 96 1140 1010 0000 5476 1200 1003
Kamil Sobolewski Odpowiada za alokację ze względu na geografię lub klasy aktywów, a także za selekcję w przypadku inwestycji bezpośrednich w papiery wartościowe

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Paweł Regulski Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów

Jest absolwentem obecnej Akademii Finansów – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza selekcją funduszy w 4 funduszach oraz Portfelami funduszowymi.

  • PDF 13.04.2021 Skarbiec Global High Yield Bond karta funduszu pobierz
  • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 10.03.2021 Skarbiec Global Funds SFIO prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 10.03.2021 Skarbiec Global Funds Polska SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF 22.02.2021 Skarbiec Global High Yield Bond kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 02.11.2018 Skarbiec Global Funds SFIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij