Skarbiec Spółek Wzrostowych
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Skarbiec Polskich Innowacji
wskazujemy jako optymalne fundusze na kilka kwartałów w dzienniku Parkiet

24.05.2024

Zapraszamy do dziennika Parkiet gdzie Dariusz Świniarski wskazuje optymalne inwestycje w fundusze na kilka kwartałów.

💪 Skarbiec Spółek Wzrostowych

💪 Skarbiec Małych i Średnich Spółek

💪 Skarbiec Polskich Innowacji

Polecamy artykuł „Gdzieniegdzie słychać już o realizowaniu zysków”.

„Prezentujemy kolejne zestawienie funduszy, które w subiektywnej ocenie zarządzających reprezentujących różne TFI mają być optymalnym rozwiązaniem na najbliższych 6-12 miesięcy…

Dariusz Świniarski dyrektor zespołu zarządzania portfelami, Skarbiec TFI

Realizujący się scenariusz no landing, pomimo restrykcyjnej polityki monetarnej głównych banków centralnych na świecie, oraz długofalowe oddziaływanie na biznesy spółek rewolucji A1 to argumenty przemawiające za kontynuacją trendów na rynkach akcji. Przestrzeń do wzrostów dostrzegamy zarówno na rynku amerykańskim, jak i w Polsce. Ekspozycje na spółki uczestniczące w strukturalnej zmianie związanej z rozwojem sztucznej inteligencji oferuje Skarbiec Spółek Wzrostowych. Przyspieszająca dynamika krajowego PKB w br., jak i zakładane utrzymanie pozytywnego momentum w 2025 r. będzie wspierało polskie małe i średnie spółki, gdyż indeksy mWIG40 i sWIG80 lepiej oddają strukturę branżową polskiej gospodarki. Ekspozycje na ten segment rynku dają Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz Skarbiec Polskich Innowacji.”

Cały artykuł dostępny jest na parkiet.com

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij