Skarbiec Polskich Innowacji zastąpił Skarbiec Market Opportunities.

18.04.2023

Od poniedziałku, 17 kwietnia 2023 r., w ofercie produktowej Skarbiec TFI dostępny jest nowy subfundusz – Skarbiec Polskich Innowacji. Najnowszy produkt Skarbiec TFI zastępuje subfundusz Skarbiec Market Opportunities.

Skarbiec Polskich Innowacji ma inwestować w akcje prywatnych spółek działających m.in. w sektorach technologicznych, e-commerce, biotechnologii lub rozrywki cyfrowej.

– W procesie selekcji skupiamy się na firmach, które uważamy za istotne dla nowoczesnej gospodarki, zajmujących się tworzeniem lub produkcją zaawansowanych technologicznie produktów i rozwiązań. Do portfela wybieramy spółki prywatne, które w perspektywie kilku następnych lat mają szansę istotnie zwiększać swoją skalę działalności i przejść drogę od małych bądź średnich firm lokalnych docierając do poziomu rozpoznawalnych regionalnie lub nawet globalnie podmiotów – mówi Łukasz Siwek, zarządzający subfunduszem.   

Skarbiec Polskich Innowacji okazji inwestycyjnych będzie poszukiwać przede wszystkim na warszawskiej giełdzie. W przyszłości jednak, gdy dojdzie do wzrostu aktywów funduszu, w polu zainteresowania Skarbca Polskich Innowacji mogą pojawić się również podmioty notowane na innych giełdach w regionie.

– Będziemy inwestować zarówno w spółki o sprawdzonych modelach biznesowych, generujących powtarzalne, rosnące wyniki finansowe, jak i w przedsięwzięcia w tzw. wczesnej fazie rozwoju. Łącznie portfel subfunduszu tworzyć będzie 25 – 30 spółek. To optymalna wartość dla zapewnienia jego efektywnej dywersyfikacji – podkreśla Łukasz Siwek  

Skarbiec Polskich Innowacji dedykowany jest inwestorom preferującym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny. Indeksem odniesienia subfunduszu (benchmarkiem) jest WIGtechTR.

Powiązane aktualności
04.04.2023, 09:02
Zapraszamy do Pulsu Biznesu do informacji o nowym subfunduszu Skarbiec Polskich Innowacji oraz rozmowy z zarządzającym tym…
18.01.2023, 14:16
Skarbiec TFI zapowiada zmianę polityki inwestycyjnej subfunduszu Skarbiec Market Opportunities, wchodzącego w skład funduszu parasolowego Skarbiec FIO.…
07.11.2022, 10:46
Skarbiec Małych i Średnich Spółek najlepszym funduszem w październiku w grupie akcji polskich małych i średnich spółek…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij