Skarbiec Holding opublikował wyniki za I kwartał roku obrotowego 2022/2023

18.11.2022

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2022 r. (I kwartał roku obrotowego 2022/2023). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 13,6 mln zł (wobec ok. 35,6 mln zł rok wcześniej).

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w III kwartale 2022 r. wyniosły ok. 13,4 mln zł wobec ok. 24,3 mln zł rok wcześniej. Wynagrodzenie zmienne nie zostało pobrane (w okresie lipiec – wrzesień 2021 r. wyniosło ono ok. 11,2 mln zł). Grupa odnotowała w III kwartale 2022 r. (I kwartał roku obrotowego 2022/2023) stratę w wysokości ok. 3,7 mln zł (zysk ok. 12,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r.).

– Światowa gospodarka poturbowana dwoma latami pandemii od lutego 2022 r. musiała mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami spowodowanymi rosyjską agresją na Ukrainę. W konsekwencji mieliśmy do czynienia z jednym z najtrudniejszych dla rynków finansowych okresów w historii, co było widoczne również w III kwartale 2022 r., zarówno w wycenach spółek obecnych m.in. na warszawskiej giełdzie, utrzymującej się wysokiej inflacji czy niskich notowaniach złotego -– mówi Piotr Szulec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

W tym czasie, jak podkreśla Piotr Szulec, kluczowe było wprowadzenie szeregu zmian w strategii prowadzenia biznesu, dopasowanie się do nowych realiów, określenie najważniejszych zadań
w perspektywie średnio i długoterminowej.

– Podjęliśmy szereg decyzji mających wpływ na pozycję Grupy, w tym samego Skarbiec TFI. Wzmocnienia w zespole menedżerskim, prace nad nowymi produktami i rozwiązaniami informatycznymi, optymalizacja kosztowa czy wreszcie plany w zakresie zwiększania skali działalności Holdingu poprzez możliwe do zrealizowania akwizycje są właśnie tymi kamieniami milowymi, które mają przynieść wymierne efekty dla naszych Klientów i Akcjonariuszy – stwierdza Piotr Szulec.

– Zasoby kapitałowe Grupy pozwalają nam na stawianie sobie ambitnych wyzwań niezależnie od obecnych zawirowań na rynkach finansowych. Wzrost skali działalności, nabranie odpowiedniej masy, w przyszłości powinno zabezpieczyć nas przed niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, zwiększyć spektrum prowadzonych przez nas działań i docelowo stworzyć również możliwość wypłaty dywidendy naszym akcjonariuszom – podsumowuje Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Powiązane aktualności
21.11.2023, 17:42
Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki…
24.10.2023, 22:53
Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki…
22.05.2023, 21:29
Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij