Radosław Cholewiński uczestnikiem XXXI Debaty PAP Biznes

19.06.2023

Nasz CIO i członek zarządu Radosław Cholewiński będzie uczestnikiem trzydziestej pierwszej Debaty PAP Biznes z cyklu “Strategie rynkowe TFI – perspektywy, wyzwania, zagrożenia”. Debata PAP Biznes odbędzie się w poniedziałek, 19 czerwca, w godzinach 10.00-11.30.

„Zarządzający funduszami inwestycyjnymi tradycyjnie przyjrzą się globalnej sytuacji makroekonomicznej i możliwym scenariuszom dla wzrostu gospodarczego i inflacji na świecie. Poszukają odpowiedzi na pytanie, na jakie wydarzenia geopolityczne warto zwracać uwagę w najbliższym czasie.

Debata odbędzie się kilka dni po czerwcowych posiedzeniach Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Uczestnicy przeanalizują politykę monetarną banków centralnych i zastanowią się, czy cykl podwyżek stóp proc. na świecie dobiera końca.

Zarządzający funduszami przedstawią też swoje oczekiwania co do inflacji na świecie i w Polsce. Czy najgorsze mamy już za sobą i inflacja rzeczywiście będzie stopniowo się obniżać? Czy jest możliwy jej powrót do wysokich poziomów?

Jedną z nadziei analityków i ekonomistów na poprawę sytuacji w globalnej gospodarce są Chiny, które po rezygnacji z rygorystycznej polityki antyCovid weszły w fazę szybkiego ożywienia swojej gospodarki. Czy to ożywienie ma szanse się utrzymać i czy faktycznie może przełożyć się na poprawę koniunktury na rynkach światowych? Swoich ambicji dołączenia do grona liderów na rynkach wschodzących nie kryją Indie. Czy mają na to szanse i co to oznacza dla globalnej gospodarki.

W jaki sposób zmiany stóp procentowych na globalnych rynkach oraz koniunktura w otoczeniu makroekonomicznym przełożą się na rentowności obligacji skarbowych? Czy warto w najbliższych kwartałach inwestować w obligacje korporacyjne?

Rynki wschodzące czy rozwinięte? Rynki amerykańskie czy europejskie. Gdzie szukać okazji do zarobku?

Jak będzie się zachowywać warszawska giełda w najbliższych miesiącach?

Wszystkie powyższe tematy mają tradycyjnie już pomóc w odpowiedzi, jaką strategię inwestycyjną na najbliższe miesiące przyjmą zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak podczas poprzednich debat, kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące rynków akcji, obligacji, walut oraz surowców na światowych rynkach.”

Więcej informacji o Debacie na stronie biznes.pap.pl

Powiązane aktualności
05.07.2023, 08:26
Zapraszamy do bankier.pl do komentarz naszego zarządzającego Bartosza Szymańskiego. „Bartosz Szymański, zarządzający Skarbiec TFI, przypomniał, że 2022…
26.06.2023, 09:26
Zapraszamy do PAP Biznes do opinii naszego CIO i członka zarządu Radosława Cholewińskiego. "Rok 2023 pokazał, jak…
21.06.2023, 08:30
Zapraszamy do PAP Media Room do wypowiedzi naszego CIO i członka zarządu Radosława Cholewińskiego. „Jesteśmy pod koniec…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij