PPK – dopłata roczna

22.05.2023

Jeżeli jesteś uczestnikiem PPK i w 2023 roku zgromadziłeś na rachunku PPK wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł, to należy Ci się dopłata roczna.

Jeżeli jesteś uczestnikiem PPK, który wybrał obniżoną wpłatę podstawową, dopłatę roczną otrzymasz gdy suma Twoich wpłat wyniesie co najmniej 183,23 zł.

Na czym polega dopłata roczna?

“Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym samym roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% powyższego wskaźnika (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty”. – PFR Portal PPK

Na czym polega zmiana wysokości płacy minimalnej?

Od 1 lipca zmianie ulegnie wysokość płacy minimalnej (wzrośnie do 3600 zł). Zgodnie jednak z informacją zamieszczoną na portalu mojeppk.pl (serwis ten jest oficjalnym źródłem informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, a jego wydawcą jest PFR Portal PPK), kluczowa dla wyliczeń dopłaty rocznej będzie stawka płacy minimalnej z I półrocza 2023 r. Oto informacja pozyskana przez portal w MRiT (Ministerstwie Rozwoju i Technologii):

„Podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 rok będzie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 roku, czyli 3490 zł.” – PFR Portal PPK

„oznacza to, że warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2023 rok będzie zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5%), a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej – co najmniej 25% tej kwoty, czyli 183,23 zł.” – PFR Portal PPK

Jakie są uprawnienia do dopłaty rocznej?

Należy pamiętać, że podczas ustalania uprawnienia do dopłaty rocznej, uwzględnia się kwoty wpłat dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami posiadanymi w PPK danego uczestnika. Jeżeli dany uczestnik PPK ma kilka rachunków, uwzględnia się wpłaty dokonane na każdy z nich.

Dlaczego dopłata roczna jest tak ważna?

Dopłata roczna do PPK jest ważnym, kolejnym motorem napędowym w całym procesie oszczędzania. Daje pracownikom większe możliwości oszczędzania i budowania przyszłości finansowej, a także wpływa na poprawę ich motywacji i może być dodatkowym bodźcem większego zaangażowania w codzienną pracę.

Jeśli jesteś pracownikiem, warto skonsultować się z działem HR w swojej firmie, aby dowiedzieć się więcej o wprowadzeniu dopłaty rocznej do PPK i z jakimi korzyściami się wiąże. Jeśli jesteś pracodawcą, warto rozważyć wprowadzenie tego świadczenia jako dodatkowej formy wsparcia dla pracowników i budowania większej satysfakcji z pracy w Twojej firmie.

Wniosek narzucą się jeden. Dopłata roczna do Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2023 roku przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Jest to krok w kierunku budowania lepszej przyszłości finansowej i większej stabilności dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do kontaktu

Powiązane aktualności
14.06.2023, 08:41
Serdecznie zapraszamy do nagrania wideo ze spotkania pt. „Raportowanie do ZUS i podatki”. https://www.youtube.com/embed/V63Sfw58Jg8 Wydarzenie to z…
01.06.2023, 11:03
Serdecznie zapraszamy do nagrania wideo ze spotkania pt. „PPK w nowo powstałym podmiocie”. https://www.youtube.com/watch?v=YuKteb0-G18 Wydarzenie to z…
29.05.2023, 14:12
Pod adresem https://konkurs.mojeppk.pl/ wystartowała Akademia Korzyści dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Oszczędzaj w PPK, pogłębiaj wiedzę…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij