O efektywności w inwestowaniu na przykładzie Skarbiec Spółek Wzrostowych – blog.targeto.pl

21.08.2020

Skarbiec Spółek Wzrostowych tłumaczy, czym jest efektywność:

“Fundusz w 3 ostatnich latach kalendarzowych osiągał wynik wyższy od swojego benchmaku. Najpierw od indeksu WIG, a od 1 kwietnia 2019 r. MSCI World Growth Index (USD). Jak na razie zarządzający w tym roku odnieśli spektakularny sukces i na koniec lipca pokonali benchmark o 54,5 p.p. Nie znajdziemy drugiego takie funduszu, który może się pochwalić zbliżonym wynikiem. Wcześniejsze lata do gorszych też nie należały. Na poniższym wykresie przedstawiona jest różnica wyników funduszu i jego benchmarku. Im fundusz osiągał rezultaty wyższe, tym różnica była większa…

…Wystarczy zestawić wyniki funduszu z jego benchmarkiem, a otrzymujemy prawdziwy obraz efektywnego funduszu, w którym nie koszty, a regularne osiąganie wyników wyższych od benchmarku jest najważniejsze

Cały artykuł dostępny jest na www.blog.targeto.pl

Powiązane aktualności
06.07.2023, 08:30
Skarbiec Spółek Wzrostowych wśród 10 krajowych funduszy inwestycyjnych z najwyższą stopą zwrotu w I połowie 2023 r.…
07.06.2023, 09:10
Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Top Funduszy Akcji to najlepsze fundusze otwarte w zestawieniu dziennika Parkiet „Stopy…
07.06.2023, 08:47
Skarbiec Spółek Wzrostowych z wynikiem +31,13% wśród „Tegorocznych elit rynku funduszy inwestycyjnych” - dziennik Parkiet. „Klienci TFI…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij