Komentarz Krzysztofa Cesarza “Polski rynek akcji w maju 2024”

06.06.2024

Zapraszamy do komentarza autorstwa Krzysztofa Cesarza podsumowującego wydarzenia na polskim rynku akcji w maju 2024 roku.

Miłej lektury!

Skarbiec-TFI-komentarz-polski-rynek-akcji-w-maju-2024

Polski rynek akcji w maju 2024 roku

W maju zgodnie z planem, czyli: słońce, grill i kontynuacja wzrostów na GPW

Maj był kolejnym udanym miesiącem dla posiadaczy polskich akcji. Grupujący największe spółki WIG20 zyskał w tym okresie 0,4%. Jeszcze lepiej wypadły spółki o średniej (indeks mWIG40) i małej (indeks sWIG80) kapitalizacji, zyskując odpowiednio 4,2% oraz 1,8%.  

Ostateczny odczyt dynamiki PKB za pierwszy kwartał wyniósł 2,0% i pokazał słuszność przewidywań, że polska gospodarka napędzana jest aktualnie wzrostem konsumpcji zarówno tej indywidualnej jak i publicznej. Zarówno inwestycje jak i eksport netto miały r/r dynamikę bliską zeru. Wspominamy o tym, gdyż, dodatnia dynamika płac realnych będzie naszym zdaniem dalej wspierać polską gospodarkę w kolejnych kwartałach, natomiast kondycja tzw. przemysłu powinna się dopiero zacząć poprawiać w drugiej połowie roku i to przy założeniu poprawiającej się koniunktury w Europie. Ma to oczywiście ważne implikacje inwestycyjne.

Poprawę sytuacji polskich konsumentów dostrzegają spółki odzieżowe. Opublikowane za pierwszy kwartał wyniki finansowe przez CCC czy PEPCO okazały się lepsze od oczekiwań, ponadto spółki zasygnalizowały zwiększoną skłonność społeczeństwa do zakupów. Obie spółki w swoich indeksach (WIG20 i mWIG40) były liderami wzrostów w maju. Nawet LPP, które w marcu zostało napiętnowane przez raport wydany przez Hindenburg Research, tracąc podczas pamiętnej sesji ponad 30%, odrobiło już całe straty. Mocny rynek pracy, silny złoty, poprawiająca się sytuacja gospodarcza sprzyja też innym spółkom korzystającym na dynamicznym się bogaceniu polskiego społeczeństwa.

Zmienne nastroje panowały wśród polskich spółek surowcowych. Wzrosty cen złota, srebra i miedzi przełożyły się na dynamiczny i dla wielu nieoczekiwany wzrost kursu akcji KGHM. Dodatkowo wzrosty cen wielu surowców na globalnych giełdach, zachęciły inwestorów do zakupu akcji JSW, ORLEN czy Stalproduktu. Optymizmu wystarczyło jednak do około połowy maja, kiedy to korekcie uległy zarówno ceny surowców jak i kursy wspomnianych spółek. Warto tutaj poświęcić chwilę konferencji wynikowej naszego narodowego championa, spółce ORLEN, którego udziały w indeksach WIG i WIG20 to odpowiednio 8,7% i 11,7%. Wspomniana konferencja poprowadzona była przez przedstawicieli nowego zarządu, dlatego też inwestorzy oczekiwali zmiany lub choćby modyfikacji założeń realizowanej strategii, szczególnie w zakresie wydatków inwestycyjnych, które w krótkim okresie ograniczają zdolność do wypłaty atrakcyjnej dywidendy. Brak jednoznacznej deklaracji w tym zakresie został chłodno przyjęty i spotkał się ze znaczącą wyprzedażą akcji. Wartość spółki tego dnia spadła o ok 7,8%.

Inwestorzy giełdowy powoli zaczynają wchodzić w tryb wakacyjny. Może to być moment uspokojenia na giełdach po dynamicznych wzrostach jakie miały miejsce od początku roku. Nasze zapatrywania na bieżący rok jednak nie zmieniają się. Polska gospodarka systematycznie rośnie, perspektywy wielu sektorów i spółek ulegają poprawie, wyceny notowanych podmiotów w naszej opinii są nadal atrakcyjne. Zauważamy wzrost zainteresowania polskimi spółkami zarówno wśród inwestorów międzynarodowych jak i lokalnych, ale jest on na wczesnym etapie. Wszystko to napawa nas optymizmem, uważamy, że w średnim terminie pozytywne tendencje na GPW będą kontynuowane.

Poniższa tabela prezentuje stopy zwrotu z podstawowych indeksów wyliczanych dla notowanych na GPW akcji. Dane za maj 2024.

Indeksmaj.24ytdIndeksmaj.24ytdIndeksmaj.24ytd
WIG2,1%10,0%WIG-BANKI-3,9%18,8%WIG-LEKI1,3%3,5%
WIG200,4%6,1%WIG-BUDOW10,4%20,3%WIG-MEDIA-1,8%-2,7%
MWIG404,2%13,2%WIG-CHEMIA-1,0%-8,2%WIG-MOTO-1,8%-8,7%
SWIG801,8%7,6%WIG-ENERG17,4%-8,1%WIG-NRCHOM-0,2%23,6%
WIG301,8%7,5%WIG-GORNIC6,6%16,0%WIG-ODZIEZ15,3%22,0%
WIG1402,1%10,0%WIG-INFO2,7%10,7%WIG-PALIWA-4,2%-2,7%
   WIGtechTR Index5,6%6,2%WIG-SPOZYW14,0%7,6%

Poniższa tabela prezentuje stopy zwrotu z podstawowych polskich indeksów oraz stopy zwrotu z 3 najlepszych i 3 najgorszych inwestycji w ramach wymienionych indeksów. Dane za maj 2024.

INDEKS WIG20Zmiana %INDEKS MWIG40Zmiana %INDEKS SWIG80Zmiana %
Pepco Group NV26,0%CCC SA41,2%Elektrotim SA43,6%
Cyfrowy Polsat SA24,3%Tauron Polska Energia SA38,9%Comp SA33,2%
PGE Polska Grupa Energetyczna SA11,3%Enea SA21,3%Oponeo.pl SA22,8%
Alior Bank SA-7,8%Develia SA-7,8%Rafako SA-14,8%
mBank SA-8,7%HUUUGE Inc-9,5%OT Logistics SA-18,7%
Santander Bank Polska SA-10,1%Auto Partner SA-11,8%Votum SA-23,2%

Na koniec maja spółki z indeksu WIG20 wyceniane były na wskaźniku cena do zysku na 2024 r. na poziomie 8,5 przy średniej dziesięcioletniej 11,2. Dla indeksu mWIG40 cena do zysku wyniosła 11,7 przy średniej 10-leteniej 13,4.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij