Informacja dla Klientów Skarbiec PPK SFIO

07.03.2022

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącym niepokojem na rynkach finansowych związanym z napaścią Rosji na Ukrainę coraz częściej pojawia się pytanie: Co z moimi środkami w PPK?

Odpowiedź jest prosta. Są bezpieczne! Oszczędności są ulokowane w funduszu inwestycyjnym zarządzany przez Skarbiec TFI – firmę z 24-letnim doświadczeniem, z polskim kapitałem. Depozytariuszem, czyli bankiem odpowiadającym za zgromadzone oszczędności, jest mBank S.A,
jeden z największych banków działających w Polsce, a ponadto jedynymi właścicielami funduszu Skarbiec PPK SFIO są osoby, które wpłaciły tam oszczędności, a zgromadzony tam majątek jest niezależny od zarządzającej nim firmy, czyli Skarbca TFI S.A.

O czym warto jeszcze pamiętać?

 • Jesteś tak naprawdę na początku procesu oszczędzania, Twój kapitał dopiero się buduje,
  przed Tobą kilka, a nawet kilkadziesiąt lat… i niejeden kryzys na rynkach może się pojawić.
 • Twoje wpłaty mają charakter systematyczny, czyli trafiają na rachunek PPK w różnych okolicznościach rynkowych, więc ryzyko w trakcie kolejnych wpłat jest zmniejszane.
 • Zmienność kursów akcji, obligacji, a w efekcie jednostek uczestnictwa, to cecha rynków finansowych, ale tylko w ten sposób w długim okresie możemy walczyć z inflacją i skutecznie pomnażać oszczędności.
 • Zarządzający funduszami PPK też starają się minimalizować ryzyko i ograniczają, bądź unikają udziału funduszy PPK w rynkach, gdzie jest duże ryzyko inwestycyjne. Warto podkreślić,
  że fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI nie inwestują chociażby na rynku rosyjskim.
 • Jako posiadacz oszczędności w PPK możesz w każdej chwili samodzielnie zmniejszyć ryzyko inwestycyjne wybierając fundusz PPK, do którego będą wpłacane oszczędności (standardowo trafiasz do funduszu przyporządkowanego twojej dacie urodzenia). Skorzystaj z prostego klucza – im wyższa data w funduszu, tym większe ryzyko, więc jeśli szukasz bezpiecznej przystani na jakiś czas, zawsze możesz wybrać fundusz PPK o jak najniższej dacie.
  Takie zmiany są bezpłatne.

Czy mogę wypłacić środki z PPK w każdej chwili, jeśli podejmę taką decyzję?

Tak. Wystarczy zalogować się na swoim rachunku i wybrać dyspozycję Zwrot środków….
Pieniądze w kilka dni będą do Twojej dyspozycji.

Jednak nim zrobisz ten krok, dokonaj prostej kalkulacji. Przeczytaj uważnie, jakie są zasady takiej wypłaty.

Przelew środków na Twoje konto będzie pomniejszony o ustawowe potrącenia, czyli:

 • Składki potrącone z Twojego wynagrodzenia i wpłacone na rachunek PPK otrzymasz pomniejszone o podatek od wypracowanych zysków kapitałowych.
 • Składki wpłacane przez Pracodawcę otrzymasz pomniejszone o 30% potrącenie z tytułu składek na ZUS oraz o podatek od wypracowanych zysków.
 • Bezpowrotnie stracisz opłatę powitalną w wysokości 250 zł, wraz w wypracowanymi przez
  nią zyskami.
 • Bezpowrotnie stracisz wpłacone na Twoje konto dopłaty roczne, czyli 240 zł za każdy rok oszczędzania (jeśli już wpłynęły!!!). To samo dotyczy zysków wypracowanych przez takie dopłaty.

Jeśli zdecydujesz się na wypłatę, bo taka jest Twoja decyzja na dziś, nie rezygnuj z uczestnictwa w PPK. Następne składki znów będą trafiały na Twoje konto!

Pamiętaj, jeśli wypłaty dokonasz po 60 roku życia nie będzie tych potrąceń i zadysponujesz całą kwotą zgromadzoną na rachunku PPK!

Jeżeli chcesz porozmawiać zadzwoń na infolinię pod numerem telefonu: 22 355 46 64

Powiązane aktualności
14.06.2023, 08:41
Serdecznie zapraszamy do nagrania wideo ze spotkania pt. „Raportowanie do ZUS i podatki”. https://www.youtube.com/embed/V63Sfw58Jg8 Wydarzenie to z…
01.06.2023, 11:03
Serdecznie zapraszamy do nagrania wideo ze spotkania pt. „PPK w nowo powstałym podmiocie”. https://www.youtube.com/watch?v=YuKteb0-G18 Wydarzenie to z…
29.05.2023, 14:12
Pod adresem https://konkurs.mojeppk.pl/ wystartowała Akademia Korzyści dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Oszczędzaj w PPK, pogłębiaj wiedzę…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij