Artykuł pt. „Rok 2024 zapowiada się jako czas kontynuacji”, w którym nasz CIO Radosław Cholewiński wskazuje optymalne fundusze inwestycyjnych w perspektywie minimum pół roku.

02.01.2024

Zapraszamy do dziennika Parkiet do artykułu pt. „Rok 2024 zapowiada się jako czas kontynuacji”, w którym to m.in. nasz CIO i członek zarządu Radosław Cholewiński wskazuje optymalne fundusze inwestycyjnych w perspektywie minimum pół roku.

Wskazane fundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Akcja

„2024 r. powinien sprzyjać większości klas aktywów ze względu na spadającą inflację w gospodarce światowej, perspektywę obniżek stóp procentowych głównych banków centralnych oraz zbyt pesymistyczne naszym zdaniem oczekiwania rynkowe dotyczące wzrostu gospodarczego na świecie. Najwyższe stopy zwrotu w takim scenariuszu przyniosą najprawdopodobniej rynki akcji. Przestrzeń do wzrostów dostrzegamy przede wszystkim na rynku amerykańskim oraz w Polsce. W USA spadające rentowności obligacji będą sprzyjać tzw. akcjom o wysokiej duracji, a więc wzrostowym. Na rynku polskim pierwsze miesiące 2024 r. przyniosą w naszej ocenie kontynuację trendów z IV kwartału 2023 r., to jest stopniowy powrót kapitału zagranicznego na rynek polski, co w pierwszej kolejności wspiera duże spółki (Skarbiec Akcja).”

Treść całego artykułu dostępna jest na parkiet.com

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij