Komentarz pt. “Co mówią wskaźniki zaskoczeń” w dzienniku Parkiet

27.04.2021

Zapraszamy do parkiet.com do komentarza naszego dyrektora departamentu zarządzania funduszami rynków kapitałowych i zarządzającego Grzegorza Zatryba

…We wszystkich głównych gospodarkach wskaźniki zaskoczeń znajdują się na bardzo wysokich poziomach, co oznacza, że odczyty danych są znacznie lepsze niż oczekiwania rynku. Wyjątkiem są USA, gdzie począwszy od marca tego roku w większości przypadków rzeczywistość nie dorównuje oczekiwaniom. Ale jest to raczej kwestia wygórowanych prognoz, a nie słabych odczytów. Jeżeli chodzi o banki centralne, to panuje przekonanie, że w II półroczu Fed rozpocznie ograniczanie skupu. Z kolei EBC wysyła rynkowi jednoznaczne komunikaty o utrzymaniu skupu. Jednak czynnik ten powoli zaczyna działać w przeciwną stronę, niż działo się to do tej pory. W praktyce bowiem EBC finansuje niemal bezpośrednio deficyty budżetowe i rynki będą zmuszone te wyższe deficyty i zadłużenie uwzględnić, zwiększając premię za ryzyko oczekiwaną od emitentów rządowych.

Cały artykuł dostępny jest na parkiet.com

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij