Komentarz Grzegorza Zatryba “Rynek długu, inflacja, perspektywy” w Pulsie Biznesu

07.07.2023

Zapraszamy do Pulsu Biznesu do komentarza pt. „Rynek długu, inflacja, perspektywy” autorstwa Grzegorza Zatryba ze Skarbiec TFI.

„Jeżeli nie ujawni się kolejny „czarny łabędź”, wszystko wskazuje na to, że już w tym roku inflacja będzie jednocyfrowa. Spadek tempa wzrostu nie musi powodować automatycznego obniżania stóp procentowych przez RPP, zwłaszcza że mamy do czynienia z ujemnymi realnie stopami procentowymi. Co do zasady normalną sytuacją są realnie dodatnie stopy procentowe, dlatego łagodzenie polityki pieniężnej może przebiegać w znacznie wolniejszym tempie niż spadek inflacji.

Nadal najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla polskich papierów skarbowych jest trend spadku ich rentowności, któremu jednak na pewno będzie towarzyszyła wysoka zmienność. Skala tego spadku zależy przede wszystkim od długoterminowych perspektyw inflacji i koniunktury gospodarczej. Zejście inflacji CPI do poziomu jednocyfrowego jest bardzo prawdopodobne w perspektywie końca roku, jednak ruch w stronę celu inflacyjnego będzie znacznie trudniejszy i bardziej długotrwały.

Nie oznacza to jednak, że obligacje stają się mniej atrakcyjną inwestycją. Nawet jeżeli zyski kapitałowe okażą się niższe od oczekiwanych, bo rentowności obligacji będą spadały wolniej niż inflacja, obecne rentowności są dostatecznie wysokie, aby papiery dłużne pozostawały dobrą inwestycją. Spadek inflacji szybszy niż rentowności spowoduje bowiem, że szybciej osiągniemy stopę zwrotu powyżej inflacji. Jeżeli rentowności będą spadały szybciej niż inflacja, tym lepiej, wtedy mamy szansę pobić inflację dzięki wzrostowi cen obligacji.

Takie sytuacje na rynku długu nie trafiają się często i warto to wykorzystać. Obligacje mają obecnie relatywnie bardzo dobrą wartość w stosunku do innych klas aktywów, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na relację zysku do ryzyka. Oczywiście, nie jest to perpetuum mobile ponieważ…”

Cały komentarz dostępny jest na pb.pl

Powiązane komentarze
04.12.2023, 12:41
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20231204-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
28.11.2023, 09:09
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20231128-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
20.11.2023, 13:04
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20112023-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij