Komentarz Grzegorza Zatryba i Łukasza Siwka w inwestycje.pl

10.05.2022

Zapraszamy do inwestycje.pl do komentarzy naszych zarządzających Grzegorza Zatryba i Łukasza Siwka.

„Nie wiem, czy zagrożenie stagflacją jest realne, pewne natomiast jest, iż w najbliższych kwartałach, które powinny nadal być wzrostowe dla gospodarek (w kategoriach realnych), dynamiczny wzrost cen dóbr i usług konsumpcyjnych będzie skutkował wysokimi dynamikami przychodów i zysków spółek. Można oczekiwać wzrostu stóp dywidendy i presji na kurczenie się takich metryk jak cena/zysk z uwagi na wyższe dochody spółek. Podchodząc do zagadnienia z drugiej strony, ujemne realne stopy procentowe, zabójcze dla posiadaczy obligacji, będą pomagały akcjonariuszom.

Tak więc, nawet jeżeli zajęte walką z inflacją banki centralne, nie będą mogły wspierać gospodarek, spowolnienie realnego wzrostu nie oznacza załamania dynamiki wyników spółek. Sukces w zwalczaniu inflacji może zbiec się w czasie z załamaniem gospodarek, może być nawet jego przyczyną. Jednak zważywszy na przyzwoity stan globalnej gospodarki oraz wiadome opóźnienie w działaniu impulsów monetarnych, rynki akcji są nadal atrakcyjne.”

„Po raz kolejny zwracamy uwagę na poziom wycen, które w średnim terminie skłaniają do optymizmu. Indeks WIG (obrazujący zachowanie szerokiego rynku) notowany był na koniec kwietnia na wskaźniku cena do zysk (P/E) równym 7,7 przy średniej 10letniej 12,2. Indeksy WIG20, mWIG40 czy sWIG80 też są handlowane znacznie poniżej historycznej średniej.

Obecnie trwa publikacja rezultatów za I kw. 2022 r., która na tą chwilę niesie wzmocnienie trendu pozytywnych zaskoczeń. Analitycy oczekują, wysokich dwucyfrowych wzrostów zagregowanych wyników zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym. Pozytywne tendencje utrzymać powinny się w sektorze paliwowym, wydobycia, bankowym czy chemicznym.”

Cały artykuł dostępny jest na inwestycje.pl

Powiązane komentarze
03.07.2022, 22:27
Zapraszamy do Pulsu Biznesu do komentarza Mateusza Rody naszego zarządzającego. „Jedynie na giełdzie publikacja danych o inflacji…
01.07.2022, 10:04
Zapraszamy do Pulsu Biznesu do komentarza Łukasza Siwka naszego zarządzającego funduszami akcji. „Przed nami okres wakacyjny, który…
24.06.2022, 09:27
Zapraszamy do dziennik.pl do komentarza naszego CIO Radosława Cholewińskiego. „Rok temu klient miał fundusze, które inwestował w…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij