Komentarz Dariusza Świniarskiego w gazeta.pl

22.03.2023

Zapraszamy do gazeta.pl do komentarza Dariusza Świniarskiego zarządzającego z zespołu zarządzania portfelami w Skarbiec TFI.

„Polska gospodarka czeka na impuls. Pieniądze z KPO to “impuls dezinflacyjny”

Czy środki z KPO dadzą impuls naszej gospodarce? Co nam grozi, jeśli tych środków nie dostaniemy? Dariusz Świniarski Zarządzający portfelami TFI Skarbiec podkreśla, że wartość KPO dla Polski to 35,4 mld EUR, z czego 23,9 mld EUR to dotacje, a 11,5 mld EUR to niskooprocentowana pożyczka, połowę mniej kosztowna niż obecnie pożycza Skarb Państwa.

– W przeliczeniu na złotówki stanowi to ok. 160 mld zł, a w relacji do PKB 6,1 proc. Z uwagi na efekt mnożnikowy napływ środków z KPO będzie miał mocniejszy wpływ na krajową gospodarkę. Z uwagi na rozłożenie programu na 4 lata, wpływ na dynamikę PKB będzie stanowił ok. 1,5 pp. na rok. Najmocniej zyskają branże z ekspozycją na zieloną energię, realizujące plan odchodzenia od pozyskiwania energii z paliw kopalnych, czyli m.in. spółki budujące farmy wiatrowe na morzu i lądzie – wyjaśnia.

Jak podkreśla, drugą grupą beneficjentów będą spółki dostarczające produkty i usługi w zakresie transformacji cyfrowej, co pomoże zmniejszyć wykluczenie cyfrowe oraz zwiększyć dostępność do łączy internetowych o przepustowości powyżej 100 Mb/s.

– Napływ środków z KPO może pozytywnie przełożyć się na osłabienie dynamiki inflacji CPI w kraju poprzez kanał walutowy. Napływ ponad 35 mld EUR będzie działał w kierunku wzmocnienia PLN wobec głównych walut, co obniży koszt importu surowców energetycznych do Polski i będzie miał wpływ dezinflacyjny – mówi z kolei Dariusz Świniarski Zarządzający portfelami TFI Skarbiec.”

Cały artykuł dostępny jest na gazeta.pl

Powiązane komentarze
20.02.2024, 09:14
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w styczniu 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
15.01.2024, 08:34
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w grudniu 2023 roku. Miłej lektury Komentarze…
11.12.2023, 12:09
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w listopadzie 2023 roku. Miłej lektury Komentarze…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij