Komentarz Adama Czornieja w Forbes

03.10.2022

Zapraszamy do Forbes do komentarza Adama Czornieja zarządzającego Skarbiec Rynków Surowcowych.

„W perspektywie najbliższych miesięcy większość ekspertów na szerokim rynku (nie licząc metali przemysłowych, co do których przeważają negatywne scenariusze) oczekuje trendu bocznego. Z kolei długoterminowo mają powrócić wzrosty.

– Spodziewam się względnej stabilizacji na rynku surowców w najbliższym czasie. Nie widać ani wyraźnych czynników wzrostów, ale też czynniki spadku wydają się w dużym stopniu zdyskontowane. Teraz niekorzystnie na rynek działa zacieśnianie polityki pieniężnej przez FED i inne banki centralne oraz słabnące dane o produkcji przemysłowej. Ale widać, że rynki surowców cierpliwie wyczekują, jaka będzie kondycja gospodarki w kolejnych latach. W razie realizacji bardzo negatywnego scenariusza zapewne tracić będą głównie surowce przemysłowe, jak miedź, aluminium czy cynk – mówi Adam Czorniej, zarządzający funduszami w Skarbiec TFI. – Wyraźnie wzrasta ryzyko recesji, jednak jej skala może nie być aż tak dotkliwa dla rynku – dodaje.

W dłuższej perspektywie surowcom będą wyraźnie sprzyjały czynniki związane z malejącą podażą: ograniczona dostępność surowców rolnych ze względu na susze, taksonomia, ostre wymogi związane z ESG czy w końcu deficyty w wydobyciu i przetwórstwie ropy naftowej. OPEC szacuje, że w 2023 roku popyt na ropę będzie przekraczał podaż o kilka milionów baryłek dziennie.

– Praktycznie nie ma korelacji między notowaniami akcji i obligacji a wycenami surowców. Szczególnie rynki energetyczne są raczej mało wrażliwe na koniunkturę, bo ograniczanie zużycia paliwa jest bardzo trudne. Widać to było choćby w średnio udanych unijnych próbach ograniczania importu i popytu. Dlatego tak istotna dla notowań jest tu strona podażowa – tłumaczy Adam Czorniej. -Tym bardziej że bardzo niewiele słychać o nowych projektach rafinerii, a jednocześnie kładzie się nacisk na rozwój zielonych źródeł energii – dodaje.

– Na całym rynku surowców jest dużo szerokich problemów, które nie będą szybko i łatwo rozwiązane. Spowolnienie gospodarcze ograniczy popyt na chwilę, wywołując korektę cen surowców. Ale kwestie podażowe i związane z nimi niedobory będą podbijać ceny w dłuższej perspektywie – mówi Adam Czorniej ze Skarbiec TFI.”

Cały artykuł dostępny jest na forbes.pl

Powiązane komentarze
04.12.2023, 12:41
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20231204-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
28.11.2023, 09:09
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20231128-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
20.11.2023, 13:04
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20112023-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij