Artykuł pt. „GPW powinna pozostać silna w średniej i długiej perspektywie” na podstawie komentarza Łukasza Siwka

08.02.2024

Zapraszamy do inwestycje.pl do artykułu pt. „GPW powinna pozostać silna w średniej i długiej perspektywie” na podstawie komentarza naszego zarządzającego Łukasza Siwka.

„Analiza fundamentalna, jak i oczekiwane napływy na GPW pozwalają zachowywać optymizm co do siły polskiego rynku akcji w średnio- i długoterminowej perspektywie, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek.

„Relatywnie słabsze zachowanie naszego rynku w styczniu nie powinno, według nas, budzić większego niepokoju i uznajemy je za oczekiwaną realizację zysków po intensywnej fali zeszłorocznych wzrostów. W średnio i długoterminowej perspektywie nadal pozostajemy optymistyczni co do siły polskiego rynku akcji. Optymizm ten bazuje zarówno na analizie fundamentalnej, jak i oczekiwanych napływach na GPW. W naszej ocenie, w przypadku wielu spółek ich wyceny znajdują na atrakcyjnych poziomach zarówno w porównaniu do historycznych średnich jak i spółek porównywalnych” – napisał Siwek w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

„Wspomniane dyskonto zwłaszcza wśród spółek Skarbu Państwa tłumaczone było często niską jakością ładu korporacyjnego. Obecnie trwający proces zmiany składów osobowych w tych firmach ma szansę przypomnieć, szczególnie inwestorom zagranicznym, o możliwej zmianie tego aspektu i spowodować częściowe zamknięcie luki wycenowej. Trend ten wspierać powinna również powolna stabilizacja sytuacji politycznej. Kolejnymi kamieniami milowymi mają szansę stać się odblokowywane i płynące do polski pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które w połączeniu z oczekiwaną poprawą sytuacji gospodarczej będą wspierać przyszłe wyniki spółek” – dodał.

Indeks WIG20 zakończył styczeń spadkiem o 2,7%. Uwzględniając osłabienie polskiego złotego w ujęciu dolarowym wynik ten to – 4,3% co uplasowało WIG20 na 77 miejscu wśród 92 głównych indeksów na świecie, grupowanych przez Bloomberga. Lepiej w okresie tym wypadli przedstawiciele segmentu małych i średnich spółek. Grupujący najmniejsze spółki sWIG80 zanotował wynik +0,1%, zaś mWIG40 wzrósł o 1,1%, wskazał też zarządzający.”

Cały artykuł dostępny jest na http://inwestycje.pl

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij