Słownik inwestycyjnyCAPM

Z języka angielskiego "Capital Asset Pricing Model". CAPM to model ekonomiczny wyceny aktywów kapitałowych w kontekście ich ryzyka. CAPM określa oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji przy spełnieniu szeregu założeń.

Wzór:
R= Rf + ß(Rm – Rf)
gdzie
R to oczekiwana stopa zwrotu,
ß - udział ryzyka danego papieru wartościowego w ryzyku rynkowym,
Rm - stopa zwrotu z rynku,
Rf - stopa wolna od ryzyka.

Zobacz także:
model Blacka-Littermana, trójczynnikowy model Famy-Frencha, teoria arbitrażu cenowego

Tagi: ekonomia, modele

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj