IKE i IKZE nie czekaj na ostatni moment

Aby skorzystać z przywilejów podatkowych płynących z IKE i IKZE trzeba zacząć działać jak najszybciej. Nasze wpłaty muszą być dokonane i koniecznie rozliczone nie później niż ostatniego dnia roboczego tego roku!

Nie musimy jednak czekać do ostatniej chwili!

Oszczędzanie i inwestowanie, w jednym miejscu

3 Kroki do założenia IKE i IKZE

KROK 1 Wybierz IKE lub IKZE, Kliknij i Załóż

  • Zrób to szybko i wygodnie przez internet. Bez zbędnej papierologii. Po prostu kliknij Załóż IKE lub Załóż IKZE

KROK 2 Zaloguj się lub załóż konto.

  • Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Skarbiec TFI, w pierwszej kolejności załóż konto klikając przycisk „Zarejestruj się”. Po jego założeniu wybierz IKE lub IKZE i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Jeśli jesteś już klientem Skarbiec TFI i korzystasz z tej platformy, po zalogowaniu się wybierz IKE lub IKZE i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

KROK 3 Dokonaj pierwszej wpłaty

  • Wpłać minimum 500 zł na rachunek, który otrzymasz po otwarciu IKE lub IKZE, jednak nie więcej, niż przewidziany na dany rok limit wpłat.

Co to jest IKE?

III filar w systemie emerytalnym

IKE-Skarbiec to prosty sposób na dodatkowy kapitał na przyszłość. Systematycznie wpłacane środki inwestowane są w wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne. Całość wpłaconych pieniędzy pracuje na Twoją emeryturę. IKE pozwala w pełni wykorzystać potencjał Twojego kapitału – środki gromadzone w ramach IKE-Skarbiec zwolnione są z opłaty manipulacyjnej, a zysk nie podlega 19% podatkowi.

Maksymalny limit roczny wpłat na IKE w 2023 roku to: 20 805 zł.

Oszczędzanie na IKE daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku płacenia 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Środki w IKE to własność prywatna, podlegająca dziedziczeniu.

Co to jest IKZE?

III filar w systemie emerytalnym

Czym jest IKZE? Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to jedna z form dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach tzw. III filaru emerytalnego.

Osoba, która chce zaoszczędzić dodatkową sumę na emeryturę za pośrednictwem IKZE powinna pamiętać, że maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2023 roku to: 8 322 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. w przypadku samozatrudnienia) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 12 483 zł.

Co bardzo ważne, środki wpłacone do IKZE odliczasz od podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Pieniądze zebrane na koncie IKZE są własnością prywatną i podlegają dziedziczeniu.

Jakie rozwiązanie wybrać: IKE czy IKZE w Skarbiec TFI? A może skorzystać z obu?

Jako Skarbiec TFI oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z IKE i IKZE, czyli z Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze któregoś z tych rozwiązań, zapoznaj się z zestawieniem, które zaprezentowaliśmy w poniższej tabeli.

 IKEIKZE
Korzyści podatkoweMożliwość skorzystania ze zwolnienia
z obowiązku płacenia 19% podatku
od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).
Odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów podatkiem PIT a także możliwość skorzystania ze zwolnienia
z obowiązku płacenia 19% podatku
od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).
Roczny limit wpłat w 2023 roku20 805,00 zł8 322 zł, a w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 12 483 zł.
Sposób dokonywania wpłatJednorazowo lub w dowolnych ratach.Jednorazowo lub w dowolnych ratach.
Minimalna wartość pierwszej wpłaty500  zł500  zł
Minimalna wartość kolejnej wpłaty100 zł100 zł
Koszty zawarcia umowy, prowadzenia, prowizja od wpłatBrak w przypadku samodzielnego otwarcia w STI24.Brak w przypadku samodzielnego otwarcia w STI24.
Czy można umowę zawrzeć zdalnie?Tak, wszystkie czynności realizowane są za pośrednictwem internetu, bez konieczności fizycznego podpisywania dokumentów.Tak, wszystkie czynności realizowane są za pośrednictwem internetu, bez konieczności fizycznego podpisywania dokumentów.
Czy zgromadzone oszczędności podlegają dziedziczeniu?Tak, zgromadzone środki to własność prywatna, więc spadkobiercy mają do nich identyczna prawa jak do innych składników majątkowych osoby zmarłej.Tak, zgromadzone środki to własność prywatna, więc spadkobiercy mają do nich identyczna prawa jak do innych składników majątkowych osoby zmarłej.
Czy można wskazać osobę uposażoną?Tak, można wskazać jedną lub więcej osób uposażonych. Taka osoba otrzymuje oszczędności zmarłego jedynie na podstawie aktu zgonu, bez postępowania spadkowego.Tak, można wskazać jedną lub więcej osób uposażonych. Taka osoba otrzymuje oszczędności zmarłego jedynie na podstawie aktu zgonu, bez postępowania spadkowego.
Zwrot, czyli wypłata na żądanie, przed spełnieniem przez Oszczędzającego warunków ustawowych.Można to zrobić w każdej chwili, jednak wcześniejsza wypłata części lub całości oszczędności wiąże się z pobraniem podatku Belki od zysku, jak przy innych formach oszczędzania. Możliwość wypłaty części lub całości zgromadzonych oszczędności, podobnie jak w przypadku konta oszczędnościowego.Można to zrobić w każdej chwili, jednak wtedy trzeba to zrobić zawsze  dla całej zebranej kwoty, a zwrócone na rachunek środki zwiększą postawę opodatkowania podatkiem PIT w danym roku podatkowym.
Warunki ustawowe upoważniające do wypłaty  na preferencyjnych warunkachOsiągnięcie 60 roku życia lub po otrzymaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych ale nie wcześniej niż po 55 roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE przez okres co najmniej pięciu dowolnych lat kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Wtedy  podatek Belki nie zostanie naliczony, a wypłata może być jednorazowa lub w dowolnych ratach. Brak innych opłat.Osiągnięcie  65 roku życia w dowolny sposób  –   pod warunkiem dokonywania  wpłat przez co najmniej okres pięciu dowolnych lat kalendarzowych. Wypłata może być jednorazowo lub w dowolnych ratach. Od wypłacanej kwoty jest pobierana opłata w wysokości 10% uiszczana na rzecz Skarbu Państwa. To jedyna opłata w tej sytuacji. Nie jest też pobierany podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.
Czy można zawrzeć kilka umów?Nie. Każda osoba może posiadać tylko jedną umowę IKE.Nie. Każda osoba może posiadać tylko jedną umowę IKZE.
Czy mam wpływ na to, jak zarządzane są oszczędności ?Tak. Do wyboru są gotowe strategie opracowane przez specjalistów w TFI oraz istnieje możliwość samodzielnego wybrania aż 5 funduszy z oferty Skarbiec TFI.Tak. Do wyboru są gotowe strategie opracowane przez specjalistów w TFI oraz istnieje możliwość samodzielnego wybrania aż 5 funduszy z oferty Skarbiec TFI.

IKZE

Odkładanie na emeryturę

IKE

Jak Dzięki Długoterminowemu Oszczędzaniu Zmniejszyć Podatki

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne – czyli jak oszczędzać nie płacąc tzw. „podatku Belki”?

Zwolnienie z obowiązku płacenia 19% podatku od zysków kapitałowych

Oszczędzanie na IKE daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku płacenia 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Maksymalny limit roczny wpłat na IKE

Maksymalny limit roczny wpłat na IKE w 2023 roku to: 20 805 zł.

Dowolność wpłat

Na IKE możesz wpłacić jednorazowo całą kwotę limitu obowiązującego w danym roku lub w dowolnych ratach.

Ty decydujesz

Samodzielnie wybierasz fundusze do inwestycji w ramach IKE i masz możliwość ich zmiany w każdej chwili.

Preferencyjne warunki wypłaty

Wypłacasz po 60 roku życia w dowolny sposób – jednorazowo lub w dowolnej liczbie rat, bez żadnych opłat. ”Podatek Belki” nie zostanie naliczony, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Zwrot, czyli wycofanie środków z IKE na żądanie w każdej chwili, przed spełnieniem przez Oszczędzającego ustawowych warunków uprawniających do wypłaty.

Wcześniejsze wycofanie środków z IKE części, lub całości oszczędności wiąże się z pobraniem podatku Belki od zysku, jak przy innych formach oszczędzania. Inwestycja w 100% płynna!

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE – jak połączyć oszczędzanie z możliwością zmniejszenia podatku PIT?

Możliwości odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów

Środki wpłacone do IKZE odliczasz od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, zmniejszając tym samym wysokość podatku do zapłaty.

Limity roczne wpłat do IKZE

Maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2023 roku to: 8 322 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać limit wpłat zwiększony aż do 12 483 zł.

Dowolność wpłat

Na IKZE możesz wpłacić jednorazowo całą kwotę limitu obowiązującego w danym roku, lub w dowolnych ratach.

Ty decydujesz

Samodzielnie wybierasz fundusze do inwestycji w ramach IKZE i masz możliwość ich zmiany w każdej chwili.

Preferencyjne warunki wypłaty

Prawo do wypłaty na preferencyjnych warunkach uzyskujesz w wieku 65 lat. Wypłatę z IKZE dokonasz w dowolny sposób – jednorazowo lub w dowolnej liczbie rat. Jeśli dokonywałeś wpłat na IKZE przez 5 dowolnych lat, wypłacane z IKZE środki obciążone będą 10%-owym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To jedyna opłata w tej sytuacji.

Zwrot, czyli wycofanie środków z IKZE na żądanie w każdej chwili, przed spełnieniem przez Oszczędzającego ustawowych warunków uprawniających do wypłaty

Zgromadzone w IKZE oszczędności możesz wypłacić wcześniej, jednak wtedy trzeba to zrobić dla całej zebranej kwoty, a zwrócone na Twój rachunek środki musisz uwzględnić jako dochód z innych źródeł (wskazując go w PIT-0) w rocznym zeznaniu podatkowym.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij