Fundusze inwestycyjne


pomnazanie kapitalu

zawsze jest w co inwestować


Poznaj zespół odpowiedzialny
za zarządzanie funduszami


Każdy fundusz to inny profil inwestycji

Fundusze dłużne


krótkoterminowedługoterminowe
skarbowe głównie polskieSkarbiec
Konserwatywny
Skarbiec
Obligacja
uniwersalne Polska i zagranicaSkarbiec
Konserwatywny Plus
Skarbiec
Dłużny Uniwersalny
korporacyjne
Skarbiec
Obligacji Wysokiego Dochodu


Fundusze mieszane

Skarbiec III Filar
od 10% do 50% akcji spółek o dużej płynności
(głównie GPW), pozostała część portfela to instrumenty dłużne
Skarbiec Waga
od 10% do 50% akcji spółek o dużej płynności
(głównie GPW), pozostała część portfela to instrumenty dłużne
Skarbiec Top Funudszy Stabilinych
aktywna alokacja między
wybrane fundusze akcji (do 50%)
i dłużne (od 50%)Fundusze akcji polskich

Skarbiec Akcja
akcje spółek notowanych na GPW
oraz dodatkowo wyróżniające się
spółki europejsckie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
akcje przedsiębiorstw notowanych
na GPW, szczególnie z grupy
małych i średnich spółek
Skarbiec Top Funudszy Akcji
aktywna alokacja między
wybrane fundusze akcji (od 50%)
i dłużne (do 50%)

Tematyczne fundusze akcji zagranicznych

Skarbiec Spółek Wzrostowych
akcje spółek o wysokim potencjale
wzrostu, liderów swoich branż
i sektorów
Skarbiec Top Brands
głównie akcje i papiery udziałowe
spółek osiągających przewagę konkurencyjną
oraz silną markę
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
akcje małych i średnich spółek
notowanych na rynkach regulowanych
i zorganizowanych
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
inwestycje w instrumenty finansowe dające ekspozycje na rynki rozwinięte
(zgodnie z indeksem MSCI World)
Skarbiec Value
fundusz tematyczny oparty w 100%
na selekcji zgodnie z wewnętrzną koncepcją inwestycyjną Value

Inne style lub klasy aktywów

Skarbiec Market Opportunities
fundusz absolutnej stopy zwrotu oparty o analizę fundamentalną od ogółu do szczegółu, aktywnie eksploatujący okazje i nieefektywności pomiędzy rynkami oraz na rynkach akcyjnych, dłużnych, surowcowych
Skarbiec Market Neutral
Inwestycje w akcje wybranych spółek
przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji
na indeksie dla danej spółki
Skarbiec Rynków Surowcowych
skoncentrowana ekspozycja
na klasę surowce

SKARBIEC GLOBAL FUNDS SFIO

STWORZONE WE WSPÓŁPRACY Z JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

Fundusz dłużny

Fundusz akcyjny
Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusze rynku nieruchomości

  Fundusze dedykowane


Skarbiec Absolute Return
Globalnych Obligacji

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych
Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO
kategorie jednostek w ramach funduszu:
BRE Private Banking Agresywny
mBank Agresywny
Multibank Agresywny
TOP Akcyjny
Skarbiec MultiAsset
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Sezam Dochodowych Nieruchomości
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec Obligacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
City Living Polska
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
kategorie jednostek w ramach funduszu:
BRE Private Banking Stabilny
mBank Stabilny
Multibank Stabilny
TOP Stabilny
Skarbiec Absolute Return Akcji
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Skarbiec Magna
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty


Sezam IX
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec na 5
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Sezam XVI
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

mFundusze Dobrze Lokujące SFIO
Subfundusz mFundusz dla aktywnych
Subfundusz mFundusz dla każdego
Subfundusz mFundusz dla odważnych

Zapraszamy do kontaktu


Marcin Mirka
Dyrektor Zespołu Zarządzania Ofertą

Tomasz Palusiak
Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjneje-mail: marcin.mirka@skarbiec.com.pl
telefon: 602 109 037
e-mail: tomasz.palusiak@skarbiec.com.pl
telefon: 782 993 469


Dokumenty do pobrania

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj