Poznaj zespół odpowiedzialny
za zarządzanie funduszami
Każdy fundusz to inny profil inwestycji

dłużne i pieniężne

mieszane

akcyjne

absolutnej
stopy zwrotu
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO

Skarbiec TFI we współpracy z JPMorgan Asset Manament utworzyło Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO. W ramach struktury funduszu parasolowego dostępne są subfundusze akcji oraz dłużne. Subfundusze stworzone są w formule master-feeder co oznacza, że fundusz zarządzany przez Skarbiec TFI całość środków inwestuje w strategie JPMorgan. W takiej formule Klient otrzymuje fundusz zagraniczny podlegający polskim regulacjom (np. podatkowym). W przeciwieństwie do konkurencyjnych funduszy zagranicznych, nie ma obowiązku samodzielnego rozliczania podatków, tak jak to ma miejsce w przypadku funduszy Luxemburskich.          

Fundusze inwestycyjne zamknięte


Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusze rynku nieruchomości

Fundusze dedykowane
Skarbiec Absolute Return
Globalnych Obligacji

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych
Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO
kategorie jednostek w ramach funduszu:
BRE Private Banking Agresywny
mBank Agresywny
Multibank Agresywny
TOP Akcyjny
Skarbiec Football
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Sezam Dochodowych Nieruchomości
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec Globalnych Obligacji
Korporacyjnych

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
City Living Polska
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
kategorie jednostek w ramach funduszu:
BRE Private Banking Stabilny
mBank Stabilny
Multibank Stabilny
TOP Stabilny
Skarbiec MultiAsset
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Skarbiec Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Skarbiec Obligacyjny
Fundusz Inwestycyjny ZamkniętySezam
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Sezam IX
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec Absolute Return Akcji
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Skarbiec Portfela Dłużnego
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Skarbiec Magna
Fundusz Inwestycyjny ZamkniętySezam XVI
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec na 5
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Sezam XX
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Skarbiec na 5 BIS
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

mFundusze Dobrze Lokujące SFIO
Subfundusz mFundusz dla aktywnych
Subfundusz mFundusz dla każdego
Subfundusz mFundusz dla odważnych


Skarbiec Zdrowia
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów NiepublicznychSkarbiec Rynku Nieruchomości

Dokumenty do pobrania

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj