Komentarza Agnieszki Cieszkowskiej „Czy warto postawić na obligacje wysokiego dochodu?”

13.03.2023

Zapraszamy do Pulsu Biznesu do komentarza pt. „Czy warto postawić na obligacje wysokiego dochodu?” autorstwa Agnieszki Cieszkowskiej naszej zarządzającej.

„Obligacje wysokiego dochodu mogą być ciekawą propozycją dla inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału na rynku długu. Ich atutem, w porównaniu z papierami skarbowymi, są możliwe do uzyskania wyższe stopy zwrotu. Jednocześnie jednak należy pamiętać o tym, że inwestowanie w tę klasę aktywów wiąże się z akceptacją wyższego poziomu ryzyka niż w przypadku obligacji skarbowych.

Szczególnie warte zainteresowania są dziś obligacje wysokiego dochodu (czyli high-yield bonds) emitowane przez spółki prowadzące działalność na rynku amerykańskim i europejskim.

Dane makroekonomiczne z początku tego roku wskazują, że sytuacja gospodarcza krajów rozwiniętych jest lepsza, niż przewidywały prognozy, a amerykański rynek pracy wciąż pozostaje mocny. Dodatkowo, łagodna zima w Europie spowodowała, że nie zmaterializowały się obawy dotyczące kryzysu energetycznego, a zniesienie restrykcji pandemicznych w Chinach znacząco poprawiło światowe perspektyw)’ gospodarcze. W konsekwencji spready kredytowe obligacji high-yield na rynkach amerykańskim i europejskim od początku roku uległy zawężeniu.

Spread kredytowy (różnica pomiędzy rentownością obligacji korporacyjnej i obligacji skarbowej o zbliżonej dacie zapadalności) jest wypadkową kilku czynników, z których jednym z ważniejszych jest odsetek emitentów z ratingiem spekulacyjnym niespłacających terminowo swoich zobowiązań finansowych (default rate). Obecnie znajduje się on znacznie poniżej długookresowej średniej. Wyniki finansowe za IV kwartał 2022 amerykańskich i europejskich spółek potwierdzają, że emitenci obligacji wysokiego dochodu nieźle radzą sobie z wyzwaniami jalde stawia przed nimi rynek. Rozważając inwestycje w obligacje wysokiego dochodu warto zwrócić także uwagę na bieżącą rentowność tej klasy aktywów (pomocny jest w tym indeks obligacji HY). Aktualnie na rynku amerykańskim rentowność ta wynosi około 8,8 proc. Ponadto, zaawansowana faza cyklu podwyżek oraz wycena instrumentów finansowych dyskontująca podwyżki stóp procentowych przez EBC do 4,0 proc., a przez Fed do 5,5 proc. powodują, że z perspektywy inwestora jest to znacznie korzystniejszy moment na dokonanie inwestycji w obligacje wysokiego dochodu niż kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Oczywiście nie możemy mieć pewności, że cykl zacieśniania polityki monetarnej nie będzie kontynuowany, ale prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest znacznie mniejsze niż kilka miesięcy temu…”

Cały komentarz dostępny jest na pb.pl

Powiązane komentarze
13.11.2023, 11:25
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w październiku 2023 roku. Miłej lektury Komentarze…
09.10.2023, 21:09
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO we wrześniu 2023 roku. Miłej lektury Komentarze…
11.09.2023, 09:57
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w sierpniu 2023 roku. Miłej lektury Komentarze…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij