Komentarz pt. “Wyższa inflacja na dłużej” Grzegorza Zatryba

10.05.2022

Zapraszamy do dziennika Parkiet do komentarza pt. „Wyższa inflacja na dłużej” naszego dyrektora departamentu zarządzania funduszami rynków kapitałowych i zarządzającego Grzegorza Zatryba.

“Mamy za sobą posiedzenia dwóch najważniejszych banków centralnych. Oba bez zaskoczeń. Wzrosła za to rentowność.

Zgodnie z oczekiwaniami Fed podniósł stopy 050 pkt baz. i przedstawi! harmonogram redukcji bilansu. Po komunikacie z posiedzenia FOMC rynek nadal wycenia 200 pkt baz. podwyżek do końca roku. EBC także nie zaskoczył. Brak było nowych szczegółów. Najpierw nastąpi koniec skupu aktywów, a dopiero potem podwyżki stóp. Rynek przewiduje, że koniec QE nastąpi do końca III kwartału, pierwsza podwyżka będzie we wrześniu. Jednak rośnie prawdopodobieństwo, że skup zakończy się w czerwcu, a decyzja o podwyżce będzie w lipcu.

Odbiór posiedzenia Fed jako „gołębiego” przyczynił się do zwyżek rentowności na rynkach bazowych. Tym razem towarzyszył mu większy wzrost na długim końcu krzywej. Rentowność papierów USA o terminie wykupu do trzech lat spadła o kilka okt baz. natomiast dziesięcioletnich o 24 pkt baz., a 30-letnich o prawie 30 pkt baz…”

Komentarz dostępny jest na parkiet.com

Powiązane komentarze
25.05.2023, 09:11
Zapraszamy do dziennika Parkiet do komentarza pt. „Małe i średnie firmy beneficjentami popandemicznego odbicia w gospodarce” Dariusza…
25.05.2023, 08:16
Zapraszamy do Analiz Online do komentarza naszego członka zarządu Krzysztofa Fabrykiewicza. - W funduszach PPK w dużym stopniu…
18.05.2023, 08:00
Zapraszamy do ISBiznes do komentarza Dariusza Świniarskiego zarządzającego z zespołu zarządzania portfelami. „Zdaniem Dariusza Świniarskiego, zarządzającego Portfelami…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij