Komentarz Dariusza Świniarskiego w Business Insider.

19.05.2022

Zapraszamy do Business Insider do komentarza Dariusza Świniarskiego naszego zarządzającego z zespołu zarządzania portfelami.

„Dla gotowych zaakceptować wyższe ryzyko i zmienność ciekawym pomysłem może być rynek surowców. – W obecnym otoczeniu geopolitycznym i wyższych cen surowców energetycznych w związku z odchodzeniem od zakupów z Rosji, surowce jako klasa aktywów są nadal atrakcyjne inwestycyjnie. Tu preferujemy surowce energetyczne oraz rolne. O ile płynność na kontraktach na ropę i gaz jest wysoka, to ekspozycję w tzw. soft commodities zdecydowanie lepiej budować poprzez ETF-y – uważa Dariusz Świniarski, zarządzający w Skarbcu TFI.

Jego zdaniem w obecnym momencie cyklu metale szlachetne nie są atrakcyjne, gdyż ujemne realne stopy procentowe w USA będą się zmniejszać, co już możemy zaobserwować w przypadku 10-letniego terminu, gdzie realne stopy procentowe są obecnie dodatnie. Metalom szlachetnym nie pomaga również umacniający się dolar, czego dowodzi rosnący indeks dolarowy, który jest najwyżej od września 2002 r.

Ten czynnik wpływa negatywnie również na aktywa krajów rozwijających się, dlatego w kontekście rynków akcji preferujemy parkiety rynków rozwiniętych, a geograficznie: USA i Europę. Wysoka inflacja generalnie pomaga spółkom raportować dodatnie dynamiki przychodów i zysków, a spodziewana w strefie euro normalizacja polityki monetarnej będzie wspierała wyceny tamtejszych banków. W ujęciu sektorowym preferowane są obecnie spółki energetyczne, dóbr podstawowych, opieki medycznej i użyteczności publicznej – zwraca uwagę Świniarski.

Dodaje, że surowce i akcje to klasy aktywów, których oczekiwana stopa zwrotu daje szanse na osiągnięcie dodatnich realnych stóp zwrotu, lecz to są inwestycje dla klientów mających większy apetyt na ryzyko, dysponujących znacznymi nadwyżkami finansowymi i długim horyzontem inwestycyjnym.”

Cały artykuł dostępny jest na businessinsider.com.pl

Powiązane komentarze
04.12.2023, 12:41
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20231204-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
28.11.2023, 09:09
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20231128-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
20.11.2023, 13:04
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20112023-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij