Artykuł pt. „Przyszłość pracowniczych programów emerytalnych” autorstwa Mirosława Tarczonia w Gazecie Ubezpieczeniowej

20.11.2023

Zapraszamy do Gazety Ubezpieczeniowej do artykułu pt. „Przyszłość pracowniczych programów emerytalnych” autorstwa Mirosława Tarczonia dyrektora ds. komunikacji inwestycyjnej.

„Uregulowany rynek zakładowych planów emerytalnych będzie w przyszłym roku obchodził swoje 25 lecie. W 1999 r. zarejestrowano bowiem pierwszy Pracowniczy Program Emerytalny w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (obecnie rolę tą pełni KNF). Programem tym był program zarządzany przez SKARBIEC TFI i mimo że nie przetrwał on do dzisiaj, dał impuls do rozwoju rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych, których (wg danych Komisji Nadzoru Finansowego na  koniec 2022 r.) działa obecnie 2081.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat rynek zakładowych planów emerytalnych przeszedł szereg pozytywnych zmian, pomimo reform z lat 2011 i 2014 związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, które akurat nie działały wspierająco dla zorganizowanych w miejscu pracy form oszczędzania na emeryturę.

W 2019 roku do grona regulowanych ustawowo Pracowniczych Programów Emerytalnych i działających poza ustawowymi ramami Pracowniczych Programów Oszczędnościowych dołączyły, promowane przez rząd z wielką pompą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Wraz z pojawieniem się Pracowniczych Planów Kapitałowych wśród ekspertów rynku emerytalnego pojawiły się dywagacje czy rynek Pracowniczych Programów Emerytalnych będzie się dalej rozwijał, czy może kończy się pewna era i pracodawcy po pierwszym szoku, widząc że PPK nie jest „aż takie złe” zdecydują o zamianie istniejących PPE na PPK. Publikowane przez UKNF dane nie potwierdzają jednoznacznie kierunku zmian na rynku PPE. Po znaczącym przyroście liczby programów w 2019 r., w latach 2020 – 2023 obserwujemy nieznaczną się tendencję spadkową w zakresie liczby funkcjonujących PPE…”

Cały artykuł dostępny jest w najnowszym wydaniu Gazety Ubezpieczeniowej

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij