Marek Winicjusz Rybiec

Prezes Zarządu

Marek Rybiec został powołany na stanowisko prezesa zarządu Skarbiec TFI SA w lipcu 2012r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i  Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych, Zarządzania i Marketingu oraz Rynku Funduszy Inwestycyjnych. W październiku 2013r. ukończył studia menedżerskie Executive MBA zorganizowane przy udziale Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański oraz Erasmus University. Swoją przygodę
z finansami rozpoczynał w Biurze Maklerskim należącym do WBK SA. Następnie pracował w PKO/CREDIT SUISSE TFI SA jako Manager ds. Sprzedaży, z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży, Dyrektor ds. Sprzedaży oraz Dyrektor Sprzedaży
i Marketingu oraz pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego. W 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Relacjami Klientów BRE Wealth Management SA, a następnie został powołany do zarządu spółki,
gdzie od 2008 r. odpowiadał także za relacje z Klientami i tworzenie oferty BRE Private Banking & BRE Wealth Management na stanowisku z-cy Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych. Od 2008 r. w Domu Inwestycyjnym Xelion (wcześniej Xelion Doradcy Finansowi) pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży oraz członka zarządu, a później wiceprezesa zarządu.

Tomasz Stadnik

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Stadnik jest  absolwentem  Szkoły  Głównej Handlowej  w  Warszawie  na  kierunku Finanse  i  Bankowość.  Posiada  licencję  doradcy  inwestycyjnego  oraz  licencję  maklera  papierów wartościowych.  Jest  autoryzowany  przez  Financial  Services  Authority  (FSA).  Posiada  certyfikat UKSIP oraz tytuł FRM. Karierę zawodową rozpoczął
w 2000 roku jako zarządzający w  Credit Suisse Asset Management w Warszawie. 
W latach 2005-2007 zatrudniony na stanowisku Vice President, EM Debt, w Credit Suisse Asset Management
w Londynie. W latach 2007 -2009 zatrudniony jako Director, Co-Head of EM Debt, w ABN AMRO Asset Management w Londynie.
W latach 2009 – 2016 był związany z TFI PZU SA na stanowiskach: Prezes zarządu, Chief Investment Officer (CIO), wcześniej Dyrektor Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych, CIO Rynku Długu, zastępca dyrektora Biura, zarządzający portfelem instrumentów dłużnych. Od września 2016 roku Wiceprezes Zarządu Skarbiec TFI SA a od kwietnia 2017 Wiceprezes Zarządu  Skarbiec Holding SA.


Monika Łasiewicka

Członek Zarządu

Monika Łasiewicka jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego;
na którym również ukończyła studium podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego.
W latach 2000-2006 zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej Hunton & Williams: Kacymirow, Michalski
i Mrowiec, Sp. k. w zespole M&A (obecnie Greenberg Traurig Grzesiak Sp. k.) oraz kancelarii Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. k.
W 2006 roku pracowała w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.  W latach 2007 – 2017 związana z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA i PZU Asset Management SA; od lipca 2012 roku na stanowisku Dyrektora Biura Prawnego.
Od kwietnia 2017 jako Członek Zarządu w Skarbiec TFI SA.Łukasz Kędzior

Członek Zarządu

Łukasz Kędzior jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2000 roku ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing, a w 2005 roku studia doktoranckie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na WSB National Louis University w Nowym Sączu oraz studiów MBA na WSHiFM w kooperacji z Erasmus University Rotterdam o specjalnościach: marketing międzynarodowy i finanse międzynarodowe. Pracę zawodową rozpoczynał w Centralnym Domu Maklerskim PEKAO SA. Następnie pracował w Pioneer Pekao TFI SA na stanowisku Dyrektora ds. Klientów Kluczowych. Współpracę ze Skarbcem rozpoczął w 2011 roku, początkowo w Skarbiec Asset Management Holding SA jako Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych, a dalej jako Dyrektor Departamentu Klientów Prestiżowych w Skarbiec TFI SA. Od roku 2012 był związany z Grupą PZU gdzie odpowiadał za sprzedaż produktów inwestycyjnych pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Sprzedaży w TFI PZU SA oraz Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w PZU Życie SA. W lipcu 2014 roku wrócił do Grupy Skarbiec  obejmując funkcję Członka Zarządu w dwóch spółkach Grupy.
Bartosz Józefiak

Członek Zarządu


Bartosz Józefiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Pracę zawodową rozpoczął w Wrigley Polska. W latach 2003-2007 pracował w Kraft Foods, początkowo w Kraft Foods International
na stanowisku analityka finansowego, następnie w Kraft Foods Oesterreich GmbH gdzie pełnił funkcję kierownika kontrolingu finansowego-East Adriatic Markets oraz w Kraft Foods Polska jako kierownik ds. kontroli finansowej Central Europe.
Od 2008 w Avery Dennison R.I.S. Polska jako Dyrektor Finansowy odpowiadał za wdrożenie średnio-terminowej strategii działania Grupy Avery Dennison w Polsce, Bułgarii i krajach skandynawskich. Od 2011 do 2014 roku w Grupie Kapitałowej Zelmer, pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego oraz będąc jednocześnie w randze członka zarządu odpowiadał m.in. za strategię i operacyjne plany działalności, zarządzanie finansami oraz raportowanie finansowe (GPW) i zarządcze w Grupie.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj