zarząd skarbiec tfiEwa Radkowska-Świętoń

Prezes Zarządu

Ewa Radkowska-Świętoń


Ewa Radkowska-Świętoń jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA) i Financial Risk Manager (FRM). Została nagrodzona następującymi wyróżnieniami: 2013 rok – Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszego Otwartego Funduszu Emerytalnego, 2010 rok – Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszego Otwartego Funduszu Emerytalnego, 2005 rok – Złoty Portfel dla Najlepszego Zarządzającego Funduszem Obligacji. Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego na stanowisku analityka akcji. W latach 1996 - 1998 w ING Investment Management Polska na stanowisku analityka akcji a następnie zarządzająca portfelami. W latach 1997 - 1999 jako wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń. W latach 1999 - 2007 w ING Investment Management Polska SA na stanowisku zarządzająca funduszami a następnie p.o dyrektora departamentu inwestycji. W latach 2007 - 2008 w Aviva Investors Poland na stanowisku zarządzająca funduszami. W latach 2008 - 2012 w ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na stanowisku członek zarządu, dyrektor ds. zarządzania portfelem. W latach 2012 - 2017 w Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dawniej ING PTE SA) na stanowisku wiceprezesa zarządu, dyrektor ds. inwestycji. Od września 2017 w Skarbiec TFI SA na stanowisku członka zarządu. Od dnia 8 września 2017 roku wiceprezes zarządu Skarbiec Holding SA. a od 1 czerwca 2018 roku na stanowisku prezes zarządu Skarbiec holding SA.Od października 2017 roku prezes zarządu Skarbiec TFI SA.

Jakub Kocjan


Jakub Kocjan

Wiceprezes ZarząduPan Jakub Kocjan zdobywał wykształcenie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Instytucie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Pracę zawodową rozpoczynał w Domu Maklerskim Penetrator S.A. w latach 2005-2007 na stanowisku specjalisty ds. zarządzania aktywami.  W latach 2007 -2009 w IPOPEMA Securities S.A. na stanowisku analityka ds. transakcji kapitałowych. W latach 2011 -2013 w Forum Doradcy i Maklerzy S.A. na stanowisku członka zarządu. W latach 2012 -2013 w SP Concept Stores Sp. z o.o. na stanowisku prezesa zarządu. Od 2009 roku w Forum Konsulting Sp. z o.o. Sp. k na stanowisku analityka / kontrolera. Również od 2009 roku w ATF Consulting Sp. z o.o. jako prezes zarządu. Od 2010 roku w IVS Grupa Sp. z o.o. na stanowisku interim manager. Od 2015 roku w Murapol S.A. na stanowisku doradcy zarządu. Od 2016 roku w Abadon Real Estate S.A. na stanowisku członka rady nadzorczej. Od 2017 roku w Awbud S.A. jako członek rady nadzorczej. Od lipca 2017 roku na stanowisku wiceprezesa zarządu Skarbiec TFI S.A. Od dnia 8 września 2017 roku członek zarządu Skarbiec Holding SA.
Dariusz Lasek

Członek Zarządu

Dariusz LasekPan Dariusz Lasek jest absolwentem wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz ukończył studium doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1998 roku w Domie Maklerskim Penetrator na stanowisku asystenta maklera papierów wartościowych. W latach 1998-2001 doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk rynku papierów dłużnych i główny ekonomista w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz w Commercial Union Investment Management (obecnie grupa Aviva). W latach 2002-2017 pracował w Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako zarządzający funduszami i portfelami, dyrektor inwestycyjny - papiery dłużne, główny ekonomista i prokurent. Wielokrotnie nagradzany m.in: złoty portfel 2005 w kategorii najlepszy fundusz zagraniczny papierów dłużnych; złoty portfel 2011 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony. Od października 2017 członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za nadzorowanie inwestycji w papiery dłużne we wszystkich funduszach z oferty Skarbiec TFI.
Jacek Janiuk

Członek Zarządu

Jacek JaniukJacek Janiuk jest absolwentem Akademii  Ekonomicznej  w  Katowicach,  gdzie  uzyskał  tytuł Magistra  (Finanse i Inwestycje) oraz absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem Inżyniera (Matematyka). Ukończył także studium podyplomowe negocjacji i mediacji na  Uniwersytecie  SWPS  w Warszawie. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CIIA. Specjalista od 17 lat działający w segmencie bankowości prywatnej i na rynku zarządzania aktywami.  Przed dołączeniem do zespołu Skarbiec TFI pełnił funkcję dyrektora ds. produktów inwestycyjnych Private Banking w Alior Banku. Wcześniej, przez ponad 5 lat w Banku Citi Handlowy odpowiadał m.in. za zarządzanie departamentem Bankowości Prywatnej oraz jako dyrektor biura doradztwa inwestycyjnego za zbudowanie i wdrożenie procesu usługi doradztwa inwestycyjnego, której Euromoney przyznał pierwsze miejsce  w Polsce  w  kategorii „najlepsze analizy i doradztwo inwestycyjne”.  Jacek Janiuk ma liczne osiągnięcia w  prowadzeniu biznesu, sprzedaży,  zarządzaniu  portfelami  klientów oraz funduszami inwestycyjnymi oraz  bogate, poparte sukcesami doświadczenie w tworzeniu i modyfikacji produktów i usług oraz skutecznym  wprowadzaniu ich na rynek. Od września 2017 roku w Skarbiec TFI SA na stanowisku członka zarządu.
Krzysztof Czerkas
Członek Zarządu

Krzysztof Czerkas
Krzysztof Czerkas jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School. Przed dołączeniem do zespołu Skarbca przez 20 lat Krzysztof Czerkas był pracownikiem sektora bankowego a przez 3,5 roku (2009-2012) był członkiem zarządu Banku mHipoteczny S.A (BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.), gdzie nadzorował ocenę ryzyka a wcześniej akwizycję finansowanych przez Bank 600 projektów w obszarze deweloperki mieszkaniowej oraz projektów komercyjnych (m.in. biura, galerie handlowe, zespoły lokali użytkowych). W latach 2008-2012 pełnił także nadzór nad portfelem kredytów na nieruchomości komercyjne w wysokości 4 mld zł. Ponadto, jako prezes zarządu Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. (firmy zajmującej się doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwem w finasowaniu korporacji i projektów inwestycyjnych) współpracował z deweloperami i inwestorami zaangażowanymi w projekty mieszkaniowe. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj