zarząd skarbiec tfiEwa Radkowska-Świętoń

Prezes Zarządu

Ewa Radkowska-Świętoń


Ewa Radkowska-Świętoń jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA) i Financial Risk Manager (FRM). Została nagrodzona następującymi wyróżnieniami: 2013 rok – Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszego Otwartego Funduszu Emerytalnego, 2010 rok – Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszego Otwartego Funduszu Emerytalnego, 2005 rok – Złoty Portfel dla Najlepszego Zarządzającego Funduszem Obligacji. Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego na stanowisku analityka akcji. W latach 1996 - 1998 w ING Investment Management Polska na stanowisku analityka akcji a następnie zarządzająca portfelami. W latach 1997 - 1999 jako wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń. W latach 1999 - 2007 w ING Investment Management Polska SA na stanowisku zarządzająca funduszami a następnie p.o dyrektora departamentu inwestycji. W latach 2007 - 2008 w Aviva Investors Poland na stanowisku zarządzająca funduszami. W latach 2008 - 2012 w ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na stanowisku członek zarządu, dyrektor ds. zarządzania portfelem. W latach 2012 - 2017 w Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dawniej ING PTE SA) na stanowisku wiceprezesa zarządu, dyrektor ds. inwestycji. Od września 2017 w Skarbiec TFI SA na stanowisku członka zarządu. Od dnia 8 września 2017 roku wiceprezes zarządu Skarbiec Holding SA. Od października 2017 roku prezes zarządu Skarbiec TFI SA.

Bartosz Józefiak

Wiceprezes Zarządu

Bartosz Józefiak

Bartosz Józefiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Pracę zawodową rozpoczął w Wrigley Polska. W latach 2003-2007 pracował w Kraft Foods, początkowo w Kraft Foods International na stanowisku analityka finansowego, następnie w Kraft Foods Oesterreich GmbH gdzie pełnił funkcję kierownika kontrolingu finansowego-East Adriatic Markets oraz w Kraft Foods Polska jako kierownik ds. kontroli finansowej Central Europe. Od 2008 w Avery Dennison R.I.S. Polska jako dyrektor finansowy odpowiadał za wdrożenie średnio-terminowej strategii działania Grupy Avery Dennison w Polsce, Bułgarii i krajach skandynawskich.
Od 2011 do 2014 roku w Grupie Kapitałowej Zelmer, pełniąc funkcję dyrektora finansowego oraz będąc jednocześnie w randze członka zarządu odpowiadał m.in. za strategię i operacyjne plany działalności, zarządzanie finansami oraz raportowanie finansowe (GPW) i zarządcze w Grupie. Od dnia 1 marca 2014 roku na stanowisku członka zarządu Skarbiec TFI S.A. Od dnia 25 marca 2014 roku na stanowisku członka zarządu w Skarbiec Holding S.A. Od dnia 8 września 2017 na stanowisku wiceprezesa zarządu i I zastępcy prezesa w Skarbiec TFI S.A.Jakub Kocjan

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kocjan

Pan Jakub Kocjan zdobywał wykształcenie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Instytucie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Pracę zawodową rozpoczynał w Domu Maklerskim Penetrator S.A. w latach 2005-2007 na stanowisku specjalisty ds. zarządzania aktywami.  W latach 2007 -2009 w IPOPEMA Securities S.A. na stanowisku analityka ds. transakcji kapitałowych. W latach 2011 -2013 w Forum Doradcy i Maklerzy S.A. na stanowisku członka zarządu. W latach 2012 -2013 w SP Concept Stores Sp. z o.o. na stanowisku prezesa zarządu. Od 2009 roku w Forum Konsulting Sp. z o.o. Sp. k na stanowisku analityka / kontrolera. Również od 2009 roku w ATF Consulting Sp. z o.o. jako prezes zarządu. Od 2010 roku w IVS Grupa Sp. z o.o. na stanowisku interim manager. Od 2015 roku w Murapol S.A. na stanowisku doradcy zarządu. Od 2016 roku w Abadon Real Estate S.A. na stanowisku członka rady nadzorczej. Od 2017 roku w Awbud S.A. jako członek rady nadzorczej. Od lipca 2017 roku na stanowisku wiceprezesa zarządu Skarbiec TFI S.A. Od dnia 8 września 2017 roku członek zarządu Skarbiec Holding SA.
Dariusz Lasek

Członek Zarządu

Dariusz Lasek
Pan Dariusz Lasek jest absolwentem wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz ukończył studium doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 2968. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1998 roku w Domie Maklerskim Penetrator na stanowisku asystenta maklera papierów wartościowych. W latach 1998-2001 doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk rynku papierów dłużnych i główny ekonomista w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz w Commercial Union Investment Management (obecnie grupa Aviva). W latach 2002-2017 pracował w Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako zarządzający funduszami i portfelami, dyrektor inwestycyjny - papiery dłużne, główny ekonomista i prokurent. Wielokrotnie nagradzany m.in: złoty portfel 2005 w kategorii najlepszy fundusz zagraniczny papierów dłużnych; złoty portfel 2011 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony. Od października 2017 członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za nadzorowanie inwestycji w papiery dłużne we wszystkich funduszach z oferty Skarbiec TFI.
Jacek Janiuk

Członek Zarządu

Jacek Janiuk
Jacek Janiuk jest absolwentem Akademii  Ekonomicznej  w  Katowicach,  gdzie  uzyskał  tytuł Magistra  (Finanse i Inwestycje) oraz absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem Inżyniera (Matematyka). Ukończył także studium podyplomowe negocjacji i mediacji na  Uniwersytecie  SWPS  w Warszawie. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CIIA. Specjalista od 17 lat działający w segmencie bankowości prywatnej i na rynku zarządzania aktywami.  Przed dołączeniem do zespołu Skarbiec TFI pełnił funkcję dyrektora ds. produktów inwestycyjnych Private Banking w Alior Banku. Wcześniej, przez ponad 5 lat w Banku Citi Handlowy odpowiadał m.in. za zarządzanie departamentem Bankowości Prywatnej oraz jako dyrektor biura doradztwa inwestycyjnego za zbudowanie i wdrożenie procesu usługi doradztwa inwestycyjnego, której Euromoney przyznał pierwsze miejsce  w Polsce  w  kategorii „najlepsze analizy i doradztwo inwestycyjne”.  Jacek Janiuk ma liczne osiągnięcia w  prowadzeniu biznesu, sprzedaży,  zarządzaniu  portfelami  klientów oraz funduszami inwestycyjnymi oraz  bogate, poparte sukcesami doświadczenie w tworzeniu i modyfikacji produktów i usług oraz skutecznym  wprowadzaniu ich na rynek. Od września 2017 roku w Skarbiec TFI SA na stanowisku członka zarządu.
Krzysztof Czerkas
Członek Zarządu

Krzysztof Czerkas

Krzysztof Czerkas jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School. Przed dołączeniem do zespołu Skarbca przez 20 lat Krzysztof Czerkas był pracownikiem sektora bankowego a przez 3,5 roku (2009-2012) był członkiem zarządu Banku mHipoteczny S.A (BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.), gdzie nadzorował ocenę ryzyka a wcześniej akwizycję finansowanych przez Bank 600 projektów w obszarze deweloperki mieszkaniowej oraz projektów komercyjnych (m.in. biura, galerie handlowe, zespoły lokali użytkowych). W latach 2008-2012 pełnił także nadzór nad portfelem kredytów na nieruchomości komercyjne w wysokości 4 mld zł. Ponadto, jako prezes zarządu Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. (firmy zajmującej się doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwem w finasowaniu korporacji i projektów inwestycyjnych) współpracował z deweloperami i inwestorami zaangażowanymi w projekty mieszkaniowe. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj