zarząd skarbiec tfiEwa Radkowska-Świętoń

Prezes Zarządu

Ewa Radkowska-Świętoń


Ewa Radkowska-Świętoń jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA) i Financial Risk Manager (FRM). Została nagrodzona następującymi wyróżnieniami: 2013 rok – Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszego Otwartego Funduszu Emerytalnego, 2010 rok – Byki i Niedźwiedzie dla Najlepszego Otwartego Funduszu Emerytalnego, 2005 rok – Złoty Portfel dla Najlepszego Zarządzającego Funduszem Obligacji. Pracę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego na stanowisku analityka akcji. W latach 1996 - 1998 w ING Investment Management Polska na stanowisku analityka akcji a następnie zarządzająca portfelami. W latach 1997 - 1999 jako wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń. W latach 1999 - 2007 w ING Investment Management Polska SA na stanowisku zarządzająca funduszami a następnie p.o dyrektora departamentu inwestycji. W latach 2007 - 2008 w Aviva Investors Poland na stanowisku zarządzająca funduszami. W latach 2008 - 2012 w ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na stanowisku członek zarządu, dyrektor ds. zarządzania portfelem. W latach 2012 - 2017 w Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA (dawniej ING PTE SA) na stanowisku wiceprezesa zarządu, dyrektor ds. inwestycji. Od września 2017 w Skarbiec TFI SA na stanowisku członka zarządu a od października 2017 roku jako prezes zarządu Skarbiec TFI SA. Od dnia 8 września 2017 roku wiceprezes a od 1 czerwca 2018 roku prezes zarządu Skarbiec Holding SA.Dariusz Lasek
Dariusz Lasek

Członek Zarządu
Dariusz Lasek jest absolwentem wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie oraz ukończył studium doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1998 roku w Domie Maklerskim Penetrator na stanowisku asystenta maklera papierów wartościowych. W latach 1998-2001 doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk rynku papierów dłużnych i główny ekonomista w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz w Commercial Union Investment Management (obecnie grupa Aviva). W latach 2002-2017 pracował w Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jako zarządzający funduszami i portfelami, dyrektor inwestycyjny - papiery dłużne, główny ekonomista i prokurent. Wielokrotnie nagradzany m.in: złoty portfel 2005 w kategorii najlepszy fundusz zagraniczny papierów dłużnych; złoty portfel 2011 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony. Od października 2017 członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za nadzorowanie inwestycji w papiery dłużne we wszystkich funduszach z oferty Skarbiec TFI.

Jacek Janiuk

Członek Zarządu

Jacek Janiuk
Jacek Janiuk jest absolwentem Akademii  Ekonomicznej  w  Katowicach,  gdzie  uzyskał  tytuł Magistra  (Finanse i Inwestycje) oraz absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem Inżyniera (Matematyka). Ukończył także studium podyplomowe negocjacji i mediacji na  Uniwersytecie  SWPS  w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CIIA. 19-letnie doświadczenie zdobywał zarówno w  Polsce i za granicą w firmach zarządzających aktywami (Invesco, AIG, KBL European Private Bankers, Citi). Przeszedł wszystkie szczeble kariery inwestycyjnej od analityka, przez zarządzającego funduszami, dyrektora departamentu inwestycyjnego, kończąc na dyrektorze departamentu bankowości prywatnej.  Przed dołączeniem do zespołu Skarbiec TFI pełnił funkcję dyrektora ds. produktów inwestycyjnych Private Banking w Alior Banku. Wcześniej, przez ponad 5 lat w Banku Citi Handlowy odpowiadał m.in. za zarządzanie Departamentem Bankowości Prywatnej oraz jako Dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego za zbudowanie i wdrożenie procesu usługi doradztwa inwestycyjnego, której Euromoney przyznał pierwsze miejsce  w Polsce  w  kategorii „najlepsze analizy i doradztwo inwestycyjne. 2009-2011 Dyrektor Departamentu Zarzadzania Aktywami w KBL European Private Bankers. 2007-2008 Zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi w AIG TFI. 2003-2007 Kierownik Biura Transakcji i Analiz w Budimex (Grupa Ferrovial). 1999-2002 Zarządzający Funduszami oraz Dyrektor Inwestycyjny w Invesco TFI. Od września 2017 roku w Skarbiec TFI SA na stanowisku członka zarządu. Od września 2017 roku w Skarbiec TFI SA na stanowisku członka zarządu.
Krzysztof Czerkas

Członek Zarządu

Krzysztof CzerkasKrzysztof Czerkas jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School. Przed dołączeniem do zespołu Skarbca przez 20 lat Krzysztof Czerkas był pracownikiem sektora bankowego a przez 3,5 roku (2009-2012) był członkiem zarządu Banku mHipoteczny S.A (BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.), gdzie nadzorował ocenę ryzyka a wcześniej akwizycję finansowanych przez Bank 600 projektów w obszarze deweloperki mieszkaniowej oraz projektów komercyjnych (m.in. biura, galerie handlowe, zespoły lokali użytkowych). W latach 2008-2012 pełnił także nadzór nad portfelem kredytów na nieruchomości komercyjne w wysokości 4 mld zł. Ponadto, jako prezes zarządu Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. (firmy zajmującej się doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwem w finasowaniu korporacji i projektów inwestycyjnych) współpracował z deweloperami i inwestorami zaangażowanymi w projekty mieszkaniowe. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.
Andrzej Sołdek
Członek Zarządu

Andrzej Sołdek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2000 roku uczestniczył w Studium Zarządzania Strategicznego na International Institute for Management Development w Szwajcarii.Posiada licencje: maklera (1992 r.), doradcy inwestycyjnego (1994 r.) oraz CFA (2004 r.).Od początku kariery związany z podmiotami z sektora finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie ING, gdzie w latach 1992-1995 był zatrudniony na stanowisku maklera DM Banku Śląskiego SA oraz w okresie od 1996 do 1998 pełnił funkcję Członka Zarządu CIO w ING BSK AM SA. Od 1998 roku związany z Zurich PTE SA gdzie zajmował wysokie stanowiska kierownicze (CEO, CFO, CIO) oraz odpowiadał za m.in. za finanse, księgowość, kontroling, departament inwestycji, aktywne poszukiwanie możliwości zwiększenia udziałów w rynku.Od 2003 roku związany z PTE PZU SA, gdzie zajmował stanowisko Zastępcy CEO i CIO (2003-2008), następnie od 2008 do 2016 roku zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenie strategiczne PTE PZU SA, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem. W latach 2003-2005 zasiadał w radach nadzorczych  W. Kruk SA, Polfa Kutno SA, oraz  Elektrobudowa SA (2003-2004). Andrzej Sołdek jest członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych Elektrobudowa SA, Ferro SA oraz Członkiem Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej CFA Society Poland. Od dnia 1 czerwca 2018 roku na stanowisku wiceprezesa Skarbiec Holding SA.Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj