Marek Winicjusz Rybiec

Prezes Zarządu

Marek Rybiec został powołany na stanowisko prezesa zarządu Skarbiec TFI SA w lipcu 2012r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i  Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych, Zarządzania i Marketingu oraz Rynku Funduszy Inwestycyjnych. W październiku 2013r. ukończył studia menedżerskie Executive MBA zorganizowane przy udziale Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański oraz Erasmus University. Swoją przygodę
z finansami rozpoczynał w Biurze Maklerskim należącym do WBK SA. Następnie pracował w PKO/CREDIT SUISSE TFI SA jako Manager ds. Sprzedaży, z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży, Dyrektor ds. Sprzedaży oraz Dyrektor Sprzedaży
i Marketingu oraz pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego. W 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Relacjami Klientów BRE Wealth Management SA, a następnie został powołany do zarządu spółki,
gdzie od 2008 r. odpowiadał także za relacje z Klientami i tworzenie oferty BRE Private Banking & BRE Wealth Management na stanowisku z-cy Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych. Od 2008 r. w Domu Inwestycyjnym Xelion (wcześniej Xelion Doradcy Finansowi) pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży oraz członka zarządu, a później wiceprezesa zarządu.


Jakub Kocjan

Wiceprezes Zarządu


Pan Jakub Kocjan zdobywał wykształcenie na  Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Instytucie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Pracę zawodową rozpoczynał w  Domu Maklerskim Penetrator S.A. w latach 2005-2007 jako Specjalista ds. zarządzania aktywami.  W latach 2007 -2009 w IPOPEMA Securities S.A. jako Analityk ds. transakcji kapitałowych. W latach 2011 -2013 w Forum Doradcy i Maklerzy S.A. na stanowisku Członka Zarządu. W latach 2012 -2013 w SP Concept Stores Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu. Od 2009 roku w Forum Konsulting Sp. z o.o. Sp. k jako Analityk / Kontroler. Również od 2009 roku w ATF Consulting Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu. Od 2010 roku w IVS Grupa Sp. z o.o. jako Interim Manager. Od 2015 roku w Murapol S.A. jako Doradca Zarządu. Od 2016 roku w Abadon Real Estate S.A. jako Członek Rady Nadzorczej. Od 2017 roku w Awbud S.A. jako Członek Rady Nadzorczej. Od lipca 2017 roku jako Wiceprezes Zarządu Skarbiec TFI S.A.Łukasz Kędzior

Członek Zarządu

Łukasz Kędzior jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2000 roku ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing, a w 2005 roku studia doktoranckie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na WSB National Louis University w Nowym Sączu oraz studiów MBA na WSHiFM w kooperacji z Erasmus University Rotterdam o specjalnościach: marketing międzynarodowy i finanse międzynarodowe. Pracę zawodową rozpoczynał w Centralnym Domu Maklerskim PEKAO SA. Następnie pracował w Pioneer Pekao TFI SA na stanowisku Dyrektora ds. Klientów Kluczowych. Współpracę ze Skarbcem rozpoczął w 2011 roku, początkowo w Skarbiec Asset Management Holding SA jako Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych, a dalej jako Dyrektor Departamentu Klientów Prestiżowych w Skarbiec TFI SA. Od roku 2012 był związany z Grupą PZU gdzie odpowiadał za sprzedaż produktów inwestycyjnych pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Sprzedaży w TFI PZU SA oraz Dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w PZU Życie SA. W lipcu 2014 roku wrócił do Grupy Skarbiec  obejmując funkcję Członka Zarządu w dwóch spółkach Grupy.

Bartosz Józefiak

Członek Zarządu


Bartosz Józefiak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Pracę zawodową rozpoczął w Wrigley Polska. W latach 2003-2007 pracował w Kraft Foods, początkowo w Kraft Foods International
na stanowisku analityka finansowego, następnie w Kraft Foods Oesterreich GmbH gdzie pełnił funkcję kierownika kontrolingu finansowego-East Adriatic Markets oraz w Kraft Foods Polska jako kierownik ds. kontroli finansowej Central Europe.
Od 2008 w Avery Dennison R.I.S. Polska jako Dyrektor Finansowy odpowiadał za wdrożenie średnio-terminowej strategii działania Grupy Avery Dennison w Polsce, Bułgarii i krajach skandynawskich. Od 2011 do 2014 roku w Grupie Kapitałowej Zelmer, pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego oraz będąc jednocześnie w randze członka zarządu odpowiadał m.in. za strategię i operacyjne plany działalności, zarządzanie finansami oraz raportowanie finansowe (GPW) i zarządcze w Grupie.Krzysztof Czerkas

Członek Zarządu

Krzysztof Czerkas jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych (tytuł pracy doktorskiej: „Bankowość Inwestycyjna w Systemie Finansowym”). Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School.Przed dołączeniem do zespołu Skarbca przez 20 lat Krzysztof Czerkas był pracownikiem sektora bankowego a przez 3,5 roku (2009-2012) był członkiem Zarządu Banku mHipoteczny S.A (BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.), gdzie nadzorował ocenę ryzyka a wcześniej akwizycję finansowanych przez Bank 600 projektów w obszarze deweloperki mieszkaniowej oraz projektów komercyjnych (m.in. biura, galerie handlowe, zespoły lokali użytkowych). W latach 2008-2012 pełnił także nadzór nad portfelem kredytów na nieruchomości komercyjne w wysokości 4 mld zł. Ponadto, jako Prezes Zarządu Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. (firmy zajmującej się doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwem w finasowaniu korporacji i projektów inwestycyjnych) współpracował z deweloperami i inwestorami zaangażowanymi w projekty mieszkaniowe. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj