Słownik inwestycyjnyStopa bezrobocia

Udział procentowy liczby osób bezrobotnych w zbiorze pełnym siły roboczej. Inaczej procent pracowników, którzy w danym momencie nie pracują. Zbiór siły roboczej to wszystkie osoby pracujące oraz poszukujące pracy i zarazem zdolne do jej podjęcia. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia stanowi stosunek liczby bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo. Inny popularny sposób określania stopy bezrobocia definiowany jest przez stosunek osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2015 wyniosła 9,8% (źródło: GUS).

Tagi: ekonomia, bezrobocie

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj