Słownik inwestycyjnyROC (Rate of Change | Return of capital)

Skrót ROC odnosi się do dwóch wskaźników: rate of change oraz return of capital.

* Rate of change - wskaźnik zmian obrazujący procentową zmianę ceny papierów wartościowych w badanym okresie czasu. ROC używany jest w analizie technicznej. Obrazuje trendy, ku jakim zmierza dana cena.
Wskaźnik przyjmuje postać wzoru:
ROC=[P(n)-P(n-k)/P(n-k)]*100% 
gdzie P(n) to cena zamknięcia z dnia, w którym liczony jest wskaźnik,
P(n-k) - cena z pierwszego dnia okresu, dla którego liczony jest wskaźnik.                                                          

* Return of capital - zwrot z kapitału. Miara pokazująca, jak efektywnie firma wykorzystuje kapitał własny lub pożyczony zainwestowany w jej działalność.
Wskaźnik liczy się w następujący sposób:
Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu / (aktywa ogółem - gotówka i wszystkie inwestycje z wyjątkiem strategicznych - nieoprocentowane zobowiązania).

Tagi: wskaźniki, analiza techniczna

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj