Słownik inwestycyjnyRegresja liniowa

Funkcja zależności liniowej między zmienną objaśnianą (predyktorem) a objaśniającą. Na poziomie ogólnym sprowadza się do wniosku, że wzrostowi zmiennej objaśniającej towarzyszy wzrost lub spadek zmiennej objaśnianej. Szczegółowo określa poziom tego spadku lub wzrostu.

Dla jednego predyktora funkcja przyjmuje wzór:
y=ax+b,
gdzie y-zmienna objaśniana, x-zmienna objaśniająca, a-współczynnik regresji, b-wyraz wolny.

Dla większej liczby predyktorów:
y=a0+a1x1+a2x2+...+anxn+b,
gdzie y-zmienna objaśniana, x-zmienna objaśniająca, a0...an-współczynniki regresji, b-wyraz wolny.

Tagi: analiza techniczna

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj