Słownik inwestycyjnyPut provision

Warunek, który pozwala obligatariuszowi na odsprzedanie obligacji z powrotem do emitenta po określonej cenie przed terminem zapadalności. Put provision zmniejsza ryzyko spadku cen obligacji w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, jak np. wzrost stóp procentowych czy pogorszenie jakości kredytowej emitenta obligacji. 

Tagi: papiery wartościowe

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj