Słownik inwestycyjnyObligacja zerokuponowa

Obligacje emitowane z dyskontem od ich wartości nominalnej. Sprzedaż następuje po cenie zdyskontowanej, a wykup po cenie nominalnej, bez odsetek. W Polsce najczęściej są to obligacje emitowane przez Skarb Państwa z okresem wykupu 2 lata. Obligacje zerokuponowe są wolne od ryzyka reinwestycji.

Tagi: papiery wartościowe

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj