Słownik inwestycyjnyModel IS-LM

Model makroekonomiczny, w którym dochód narodowy i nominalna stopa procentowa są determinowane przez przecięcie się dwóch krzywych, krzywej IS oraz krzywej LM. W latach 60-tych XX wieku model był bardzo popularny, obecnie stanowi wsparcie teoretyczno - analityczne w kreowaniu procesów prowadzenia polityki ekonomicznej. Krzywa IS obrazuje zbiór punktów, w których występuje równowaga między oszczędnościami a wydatkami na inwestycje, innymi słowy wydatki są zbilansowane. Krzywa LM obrazuje zbiór punktów, w których podaż pieniądza jest równoważna popytowi na pieniądz. Obie krzywe są ukazane w odniesieniu do dochodu narodowego (oś pozioma wykresu) oraz stopy procentowej (oś pionowa). Przecięcie krzywych IS-LM określa unikalne zestawienie dochodu narodowego i stopy procentowej, dla którego wydatki są zbilansowane i występuje równowaga na rynku pieniężnym.

Wizualizacja przesunięcia krzywej IS


Tagi: analiza techniczna, pieniądz, ekonomia, modele

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj