Słownik inwestycyjnyFloater

Obligacja o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie obligacji typu floater wyznacza się w oparciu o bieżącą krótkoterminową stopę procentową, np. WIBOR. Stopa wyznaczana jest dla ustalonego okresu odsetkowego, w związku z czym może przyjmować różne wartości w poszczególnych okresach. W odróżnieniu do obligacji stałokuponowych, inwestor nie wie, jaką dokładnie rentowność będą miały środki zainwestowane w taką obligację, ale może być pewien, że oprocentowanie będzie skorelowane z ruchami rynkowej stopy procentowej. 

Tagi: papiery wartościowe

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj