Słownik inwestycyjnyDuracja zmodyfikowana obligacji

Miara wrażliwości zmiany ceny obligacji w odniesieniu do zmiany rynkowej stopy procentowej.

Przykład:
duracja na poziomie 2,9 oznacza, że średni czas oczekiwania na przepływ środków pieniężnych z inwestycji wynosi prawie 3 lata. Duracja zmodyfikowana dla duracji na poziomie 2,9 i przy rentowności 6% w skali roku wyniosłaby D/(1+r)=2,9/(1+0,06)=2,74. Spadek stopy procentowej o jeden punkt procentowy będzie implikował wzrostem ceny obligacji o mniej więcej 2,74%.

Zobacz również:
duracja Macaulaya

Tagi: wskaźniki, papiery wartościowe

Powrót do listy
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj