Skarbiec Waga

Subfundusz dla klientów, którzy poszukują zrównoważonego wzrostu i są otwarci na umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Zróżnicowany portfel akcji i obligacji oparty jest na polskim rynku papierów wartościowych.

Twoje inwestycje w równowadze

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Waga

Skarbiec Waga łączy w sobie korzyści z inwestowania
w obligacje o wyższym poziomie bezpieczeństwa
oraz w akcje, które poszerzają możliwości inwestycyjne.
Od 30% do 70% powierzanych środków lokowanych jest
w akcjach polskich spółek, z możliwością elastycznego przenoszenia kapitału na rynki zagraniczne. Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek (ok. 30-40) o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu. Istotnym kryterium wyboru spółek jest ich płynność oraz zasada, że akcje najczęściej trudniej sprzedać niż kupić. To właśnie obroty są często pierwszym kryterium przy analizie nowych inwestycji. Takie podejście ułatwia kontrolę portfela oraz zwiększa szanse na generowania ponadprzeciętnych wyników w stosunku do benchmarku czy konkurencji.

Pozostała część dłużna stabilizuje portfel poprzez inwestycje w papiery dłużne pełniąc funkcję „poduszki bezpieczeństwa” ograniczającej zmienność komponentu akcyjnego. Zarządzający funduszem wykorzystują także pomysły z innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym Skarbca Akcja, Skarbca MIŚ oraz Skarbca Spółek Wzrostowych. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych rozwiązań subfunduszu Skarbiec Obligacja.

#
Subfundusz dedykowany przede wszystkim polskim papierom wartościowym.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Aktywnie zarządzany subfunduszu oparty na selektywnym i fundamentalnym doborze akcji.

Wyniki historyczne

196.96 PLN
-89.01 (-31.13%)
2022-05-13

Stopy zwrotu

na 13.05.2022

Okres Relatywne
Dzień 3.41%
Miesiąc -16.16%
3 miesiące -24.26%
Pół roku -32.34%
Rok -31.13%
3 lata -32%
5 lat -37.29%
10 lat -17.23%
Okres Pełne okresy
W tym roku -30.02%
2021-3.59%
20205.01%
2019-5.83%
2018-9.22%
201713.89%
20163.41%
Od początku 96.96%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Waga
Relatywne:
Dzień: 3.41%, Miesiąc: -16.16%, 3 miesiące: -24.26%, Pół roku: -32.34%, Rok: -31.13%, 3 lata: -32%, 5 lat: -37.29%, 10 lat: -17.23%
3.41% -16.16% -24.26% -32.34% -31.13% -32% -37.29% -17.23%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Waga
Pełne okresy:
W tym roku: -30.02%, 2021: -3.59%, 2020: 5.01%, 2019: -5.83%, 2018: -9.22%, 2017: 13.89%, 2016: 3.41%, Od początku: 96.96%
-30.02% -3.59%5.01%-5.83%-9.22%13.89%3.41% 96.96%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria PPE – 11.03.2020, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 60% FTSE Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (od 03.2022), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 58 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 72 1140 1010 0000 2820 6000 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2022-04-30

Akcje

52%

Papiery dłużne

41%

Kwity depozytowe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

6%

Dane z dnia 2022-04-30

Polska

65%

USA

28%

Francja

4%

Wielka Brytania

3%

Dane z dnia 2022-04-30

IT

27%

Finanse

20%

Surowce & Wydobycie

13%

Dobra dyskrecjonalne

12%

Przemysł

11%

Telekomunikacja

6%

Ochrona zdrowia

6%

Dobra podstawowe

6%

Łukasz Siwek Zarządzający funduszami

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 10.05.2022 Skarbiec Waga karta funduszu pobierz
  • PDF 09.05.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.05.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 06.05.2022 Skarbiec Waga komentarz do wyników pobierz
  • PDF 12.04.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 18.02.2022 Skarbiec Waga kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 18.02.2022 Skarbiec Waga kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 22.11.2021 Skarbiec Waga kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 15.10.2021 Skarbiec Waga kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij