Skarbiec Waga

Subfundusz dla klientów, którzy poszukują zrównoważonego wzrostu i są otwarci na umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Zróżnicowany portfel akcji i obligacji oparty jest na polskim rynku papierów wartościowych.

Twoje inwestycje w równowadze

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Waga

Skarbiec Waga łączy w sobie korzyści z inwestowania
w obligacje o wyższym poziomie bezpieczeństwa
oraz w akcje, które poszerzają możliwości inwestycyjne.
Od 30% do 70% powierzanych środków lokowanych jest
w akcjach polskich spółek, z możliwością elastycznego przenoszenia kapitału na rynki zagraniczne. Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek (ok. 30-40) o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu. Istotnym kryterium wyboru spółek jest ich płynność oraz zasada, że akcje najczęściej trudniej sprzedać niż kupić. To właśnie obroty są często pierwszym kryterium przy analizie nowych inwestycji. Takie podejście ułatwia kontrolę portfela oraz zwiększa szanse na generowania ponadprzeciętnych wyników w stosunku do benchmarku czy konkurencji.

Pozostała część dłużna stabilizuje portfel poprzez inwestycje w papiery dłużne pełniąc funkcję „poduszki bezpieczeństwa” ograniczającej zmienność komponentu akcyjnego. Zarządzający funduszem wykorzystują także pomysły z innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym Skarbca Akcja, Skarbca MIŚ oraz Skarbca Spółek Wzrostowych. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych rozwiązań subfunduszu Skarbiec Obligacja.

#
Subfundusz dedykowany przede wszystkim polskim papierom wartościowym.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Aktywnie zarządzany subfunduszu oparty na selektywnym i fundamentalnym doborze akcji.

Wyniki historyczne

187.53 PLN
-117.9 (-38.6%)
2022-09-23

Stopy zwrotu

na 23.09.2022

Okres Relatywne
Dzień -1.33%
Miesiąc -3.09%
3 miesiące -1.6%
Pół roku -23.69%
Rok -38.6%
3 lata -33.11%
5 lat -41.8%
10 lat -27.2%
Okres Pełne okresy
W tym roku -33.37%
2021-3.59%
20205.01%
2019-5.83%
2018-9.22%
201713.89%
20163.41%
Od początku 87.53%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Waga
Relatywne:
Dzień: -1.33%, Miesiąc: -3.09%, 3 miesiące: -1.6%, Pół roku: -23.69%, Rok: -38.6%, 3 lata: -33.11%, 5 lat: -41.8%, 10 lat: -27.2%
-1.33% -3.09% -1.6% -23.69% -38.6% -33.11% -41.8% -27.2%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Waga
Pełne okresy:
W tym roku: -33.37%, 2021: -3.59%, 2020: 5.01%, 2019: -5.83%, 2018: -9.22%, 2017: 13.89%, 2016: 3.41%, Od początku: 87.53%
-33.37% -3.59%5.01%-5.83%-9.22%13.89%3.41% 87.53%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria PPE – 11.03.2020, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 60% FTSE Poland Government Bond Index + 40% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (od 03.2022), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 52 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,95%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 72 1140 1010 0000 2820 6000 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2022-08-31

Akcje

33%

Papiery dłużne

49%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

18%

Dane z dnia 2022-08-31

Polska

100%

Dane z dnia 2022-08-31

Finanse

46%

Dobra dyskrecjonalne

20%

IT

14%

Surowce & Wydobycie

10%

Telekomunikacja

7%

Dobra podstawowe

3%

Ochrona zdrowia

1%

Łukasz Siwek Zarządzający funduszami

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 12.09.2022 Skarbiec Waga karta funduszu pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec Waga kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec Waga kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec Waga kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec Waga kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 07.09.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 07.09.2022 Skarbiec Waga komentarz do wyników pobierz
  • PDF 06.09.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij