Skarbiec Waga

Subfundusz Skarbiec Waga koncentruje się na krajowym rynku papierów wartościowych. Środki uczestników funduszu są lokowane między innymi w akcjach najlepszych spółek, które charakteryzują się stabilną sytuacją finansową, a także obiecującymi perspektywami wzrostu. Fundusz Skarbiec Waga rekomendujemy klientom poszukującym zrównoważonego wzrostu oraz gotowym na umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Waga.

Twoje inwestycje w równowadze

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Waga?

Istotnym wyróżnikiem subfunduszu Skarbiec Waga jest zróżnicowany portfel akcji i obligacji, który bazuje na polskim rynku papierów wartościowych. Dzięki temu subfundusz łączy w sobie korzyści płynące z lokowania środków w obligacje cechujące się wyższym poziomem bezpieczeństwa, a także inwestowania w akcje, które pozwalają na poszerzenie możliwości inwestycyjnych. Akcje polskich spółek stanowią od 30% do 70% portfela inwestycyjnego, natomiast istnieje możliwość elastycznego przenoszenia kapitału na rynki zagraniczne.

Zarządzający subfunduszem Skarbiec Waga starannie dobierają ograniczoną liczbę spółek, charakteryzujących się najwyższym oczekiwanym potencjałem wzrostu. Pod uwagę brana jest ich płynność, a także reguła, że akcje trudniej sprzedać niż kupić. W przypadku subfunduszu Skarbiec Waga to właśnie obroty stanowią bardzo często priorytetowe kryterium przy analizie nowych inwestycji. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować portfel inwestycyjny, a także rosną szanse na generowanie ponadprzeciętnych wyników w stosunku do benchmarku czy konkurencji.

Pozostała część dłużna stabilizuje portfel subfunduszu Skarbiec Waga. Odgrywa ona rolę tzw. poduszki bezpieczeństwa, ponieważ poprzez inwestycje w papiery dłużne ogranicza się zmienność komponentu akcyjnego. Fundusz Skarbiec Waga, a dokładniej zarządzający nim specjaliści, czerpią pomysły również z innych funduszy proponowanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Waga?

W ofercie renomowanego towarzystwa inwestycyjnego Skarbiec TFI są dostępne różnego rodzaju produkty inwestycyjne. Wśród nich znajdują się także np. fundusze inwestycyjne akcyjne. Jedną z wartościowych propozycji Skarbiec TFI jest fundusz Skarbiec Waga. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zainteresuje on inwestorów, którzy chcieliby stać się uczestnikami subfunduszu zrównoważonego wzrostu opartego na selektywnym i fundamentalnym doborze akcji. Powinni oni być jednak gotowi na umiarkowane ryzyko inwestycyjne, a także nie planować wycofywania środków finansowych w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia inwestycji.

Zachęcamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Waga.

#
Subfundusz dedykowany przede wszystkim polskim papierom wartościowym.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Aktywnie zarządzany subfunduszu oparty na selektywnym i fundamentalnym doborze akcji.

Wyniki historyczne

198.35 PLN
-82.35 (-29.34%)
2022-11-29

Stopy zwrotu

na 29.11.2022

Okres Relatywne
Dzień -0.11%
Miesiąc 7.61%
3 miesiące 4.59%
Pół roku -1.47%
Rok -29.34%
3 lata -28.26%
5 lat -38.41%
10 lat -25.82%
Okres Pełne okresy
W tym roku -29.53%
2021-3.59%
20205.01%
2019-5.83%
2018-9.22%
201713.89%
20163.41%
Od początku 98.35%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Waga
Relatywne:
Dzień: -0.11%, Miesiąc: 7.61%, 3 miesiące: 4.59%, Pół roku: -1.47%, Rok: -29.34%, 3 lata: -28.26%, 5 lat: -38.41%, 10 lat: -25.82%
-0.11% 7.61% 4.59% -1.47% -29.34% -28.26% -38.41% -25.82%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Waga
Pełne okresy:
W tym roku: -29.53%, 2021: -3.59%, 2020: 5.01%, 2019: -5.83%, 2018: -9.22%, 2017: 13.89%, 2016: 3.41%, Od początku: 98.35%
-29.53% -3.59%5.01%-5.83%-9.22%13.89%3.41% 98.35%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria PPE – 11.03.2020, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index + 30% WIG
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (od 03.2022), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 50 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,95%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 72 1140 1010 0000 2820 6000 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2022-10-31

Papiery dłużne

58%

Akcje

36%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

6%

Dane z dnia 2022-10-31

Polska

100%

Dane z dnia 2022-10-31

Finanse

53%

Dobra dyskrecjonalne

28%

IT

10%

Telekomunikacja

6%

Dobra podstawowe

2%

Przemysł

1%

Łukasz Siwek Zarządzający funduszami

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 10.11.2022 Skarbiec Waga karta funduszu pobierz
  • PDF 09.11.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 09.11.2022 Skarbiec Waga komentarz do wyników pobierz
  • PDF 07.11.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec Waga kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec Waga kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec Waga kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec Waga kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij