PPK - Pracowniczy Plan Kapitałowy

PPK to nowe rozwiązanie w zakresie dodatkowego długoterminowego  oszczędzania na cele emerytalne, stanowiący uzupełnienie źródeł dochodów po osiągnięciu wieku emerytalnego, dla  każdej osoby zatrudnionej w Polsce.


Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika.
Wpłaty do PPK są finansowane przez pracodawcę, pracownika i Państwo.
Udział pracowników jest dobrowolny.
Obowiązek stworzenia PPK będzie spoczywał po stronie pracodawcy
(szczegóły/patrz, zakładka Dla pracodawcy).
Nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników działalności podejmowanej przez fundusze zdefiniowanej daty sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Dlaczego Skarbiec TFI


Skarbiec TFI to jedno z najdłużej działających towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, ponad 23 lata historii, wspartej ponadprzeciętnymi i powtarzalnymi wynikami inwestycyjnymi.Od 2000 roku otrzymaliśmy
28 nagród i wyróżnień
za zarządzanie funduszami

Pierwszy Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) utworzyliśmy w 1999 r. – to blisko 20 lat doświadczenia w obsłudze pracodawców.

Ponad 6 miliardów zł aktywów
pod zarządzaniem.
Skarbiec to mocny zespół zarządzający, drugi pod względem wielkości w Polsce, posiadający unikalne kompetencje zarówno do zarządzania częścią dłużną jak i akcyjną w Polsce i zagranicą, nagrodzony wieloma wyróżnieniami w różnych kategoriach.Obsługujemy ponad 500 klientów instytucjonalnych

Dlaczego PPK w Skarbiec TFI


Otrzymasz pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia PPK.Zapewnisz sobie pomoc doświadczonego zespołu wdrożeniowego.Będziesz otrzymywać regularne informacje - komentarze rynkowe oraz raporty z funkcjonowania PPK.
Będziesz miał komfort codziennej obsługi
PPK – przyjazny w obsłudze dedykowany
portal pozwoli Ci obsługiwać PPK Twoich
pracowników przez Internet.
Nasz agent transferowy współpracuje z grupą firm dostarczający programy płacowo – kadrowe w celu ustalenia jednolitych formatów danych
ułatwiających późniejszą obsługę po stronie pracodawcy.
Twoi pracownicy będą mogli korzystać zarówno
z infolinii jak i z obsługi przez Internet. Nieważne
z jakiego sprzętu korzystają - dzięki technologii
RWD portal dostosowuje się do użytkowania na smartfonie, komputerze i tablecie.


Opłaty w Funduszu Skarbiec PPK SFIO



Wynagrodzenie za osiągnięty wynik Skarbiec PPK SFIO nie będzie pobierane do 31 grudnia 2021 r. Później wynagrodzenie zmienne nie będzie wyższe niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku i będzie pobierane, o ile zostaną spełnione warunki opisane w ustawie o PPK.

Koszty wynikające z art. 50 ustawy o PPK związane z funkcjonowaniem Funduszu do 31 grudnia 2020 roku będzie pokrywał Skarbiec TFI. Po upływie tego terminu, koszty będą mogły być pokrywane z aktywów funduszu zdefiniowanej daty do wysokości określonych w w/w artykule.

Fundusz nie pobiera opłat za zrealizowanie dyspozycji zamiany w wersji elektronicznej. Z kolei trzecia i kolejna dyspozycja zamiany złożona w wersji papierowej podlega opłacie 5 złotych.








Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj