OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU KONKURSU
 „POLECAJ SKARBIEC”
Z DNIA 30 MARCA 2018 R.

 

 
Zarząd Skarbiec TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, organizatora Konkursu „Polecaj Skarbiec” (zwanego dalej „Konkursem”), na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Konkursu, niniejszym ogłasza o zakończeniu Konkursu z dniem 31 marca 2018 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż rozliczenie punktów konkursowych i przyznanie nagród według stanu na dzień zakończenia Konkursu nastąpi w miesiącu maju 2018 r.

 


Polecaj Skarbiec

Polecaj Skarbiec to konkurs premiujący nowe inwestycje w fundusze SKARBIEC TFI. Uczestnicząc w nim możesz otrzymywać punkty od aktywów znajdujących się na rejestrach, otwartych w trakcie trwania konkursu przez osoby, którym poleciłeś fundusze Skarbca. Punkty możesz wymieniać na nagrody: jednostki uczestnictwa wybranych funduszy Skarbiec TFI bądź gotówkę.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18-ty rok życia oraz prawidłowo zarejestrowały się w Konkursie i aktywowały zgłoszenie. Po rejestracji i aktywacji Uczestnicy otrzymują unikalny Numer Partnera.

Jak długo trwa konkurs?

Konkurs jest bezterminowy i trwa aż do odwołania, Organizator może ogłosić jego zakończenie na koniec kolejnego okresu miesięcznego. Informacja dostępna będzie na www.skarbiec.pl oraz zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji do Programu.

Jak zdobywać punkty w konkursie?

Polecaj fundusze SKARBIEC TFI swojej rodzinie bądź znajomym. Punkty naliczane są od aktywów, zgromadznych przez nich na nowootwartych rejestrach. Warunkiem naliczenia punktów Partnerowi jest zgłoszenie do konkursu przez osobę, która nabywa jednostki uczestnictwa numeru zlecenia otwierającego rejestr wraz z Numerem Partnera. Zgłoszenie następuje poprzez podanie Numeru Partnera pracownikowi POK przyjmującemu zlecenie nabycia, który rejestruje zlecenie w Rejestratorze zleceń, na stronie www.skarbiec.pl.

Czy dopłaty do rejestrów otwartych w trakcie
trwania konkursu wymagają zgłoszenia?

Dopłaty do rejestrów, otwartych w trakcie trwania konkursu na podstawie zleceń nabycia zgłoszonych poprzez Rejestrator zleceń, nie wymagają dodatkowego zgłoszenia. Wszystkie środki dopłacone do w/w rejestrów powiększają aktywa, na podstawie których naliczane są punkty konkursowe.


wejdź do Polecaj Skarbiec

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj