KotwicaPlan Systematycznego Oszczędzania

Plan Systematycznego Oszczędzania to świetny sposób na gromadzenie pieniędzy na przyszłość. Z jednej strony mobilizuje do regularnych wpłat, z drugiej wykorzystuje długoterminowy potencjał inwestowania w fundusze inwestycyjne. W ramach planu, regularnie inwestujesz swoje środki w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO. Im większa jest łączna zgromadzona kwota tym więcej środków może pracować na przyszłość. Twój przyszły kapitał składa się zarówno z regularnych wpłat jak i zysku wypracowanego przez fundusze inwestycyjne. Mamy dostepne trzy PSO w naszej ofercie:
pso

Skarbiec PSO z Premią - Wyniki portfeli modelowych, dane na 30.09.2020
*od 26 lutego 2014 roku


Skarbiec PSO Roczna Premia - Wyniki portfeli modelowych, dane na 30.09.2020rentier

KotwicaPlan Skarbiec Rentier

Skarbiec Rentier  jest rozwiązaniem dla Klientów, którzy posiadają znaczny kapitał, pozwalający na wypłacanie wypracowanych zysków. Zasada działania jest prosta, w ramach planu Klient inwestuje środki w jeden z trzech subfunduszy Skarbiec FIO

  • Subfundusz Skarbiec Konserwatywny,
  • Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny,
  • Subfundusz Skarbiec Obligacja.
Jednostki Uczestnictwa nabywane w ramach Planu, są odkupywane za kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy łączną wartością Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu, a sumą wpłat dokonanych przez Uczestnika na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu, a kwota początkowej inwestycji pozostaje nienaruszona. Aby przystąpić do Planu „SKARBIEC RENTIER” należy wypełnić specjalny formularz, w którym należy zadeklarować przystąpienie do Planu oraz nabycie Jednostek Uczestnictwa o wartości nie niższej niż określona w obowiązującym regulamin.

KotwicaIndywidualne Konto Emerytalne - Skarbiec

IKE-Skarbiec to III filar w polskim systemie emerytalnym. Systematycznie wpłacane środki, inwestowane są w wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne z rodziny Skarbiec. Całość wpłaconych pieniędzy pracuje na poczet Twojej emerytury, gdyż środki gromadzone w ramach IKE - Skarbiec zwolnione są z opłaty manipulacyjnej, a wypracowany zysk nie podlega 19% podatkowi od zysków kapitałowych - będą one powiększać gromadzony kapitał.ike

KotwicaSkarbiec Konto Emerytalne

Skarbiec Konto Emerytalne to nowoczesny sposób umożliwiający gromadzenie środków na Twoją emeryturę.  Jest to rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie zalet trzech produktów oszczędnościowych połączonych w jeden Program: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO). Decydując się na Skarbiec Konto Emerytalne możesz wybrać jeden z trzech portfeli:

  1. Portfel aktywny, gdzie środki automatycznie przenoszone są pomiędzy subfunduszami w momencie osiągnięcia określonego wieku

  2. Portfel statyczny, gdzie wpłacając środki decydujesz się na stały podział pomiędzy trzy subfundusze

  3. Portfel indywidualny, gdzie sam decydujesz w które subfundusze chcesz zainwestować swoje pieniądze (maksymalnie trzy Subfundusze Funduszu Skarbiec FIO).

Więcej infromacji o Skarbiec Konto Emerytalne można znaleźć na skarbiec24.

 Pakiet Emerytalny Skarbiec

Na Pakiet Emerytalny Skarbiec składają się: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, indywidualne konto emerytalne i plan systematycznego oszczędzania.

Regulamin


Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj