Nagroda Alfa 2019 oraz wyróżnienia dla produktów Skarbiec TFI

 
Skarbiec Małych i Średnich Spółek po raz drugi z rzędu otrzymał nagrodę Alfa przyznawaną przez specjalistyczny serwis Analizy Online (w grupie funduszy akcji polskich małych i średnich spółek). Wyróżniona została także cała spółka Skarbiec TFI (w kategorii najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych) oraz fundusz Skarbiec Konserwatywny (w grupie funduszy polskich papierów skarbowych).

 
- Nagroda i wyróżnienia przyznane produktom Skarbiec TFI potwierdzają wysoką jakość rozwiązań inwestycyjnych dostarczanych przez nas Klientom. Są też uznaniem dla filozofii inwestycyjnej przyjętej w naszym Towarzystwie: selekcji spółek i stosowania w strategiach inwestycyjnych odpowiednio elastycznego podejścia. Ma to szczególne znaczenie dziś, gdy otaczająca nas rzeczywistość stawia przed nami wszystkimi niespotykane dotychczas wyzwania – podkreśliła Anna Milewska, Prezes Skarbiec TFI.
- Skarbiec Małych i Średnich Spółek trzeci rok z rzędu znajduje się w czołówce zestawienia, co potwierdza, że nasze wyniki to nie efekt przypadku, ale konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Jej główne założenia to bazowanie na płynności oraz niebenchmarkowym podejściu i wysokim stopniu koncentracji do spółek prywatnych o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu wyników. W mojej ocenie warto stawiać na spółki o globalnym zasięgu sprzedaży oraz liderów w swoich sektorach, akceptując przy tym wyższe poziomy wycen, bo tak jak w życiu, również na giełdzie jakość ma swoją cenę. Z kolei unikam spółek z problemami, gdyż te trwają przeważnie dłużej niż pierwotnie oczekiwane oraz podmiotów działających w branżach silnie regulowanych. Osobiście kładę bardzo duży nacisk na dotychczasowe osiągnięcia zarządów spółek i realizację strategii czy prognoz – powiedział Michał Stalmach, Zarządzający Funduszem Skarbiec Małych i Średnich Spółek.

W segmencie funduszy nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Nominowane fundusze muszą spełnić szereg warunków, wśród których istotne są m.in. kwestie dostępności dla szerokiego grona klientów, odpowiedni poziom aktywów czy co najmniej 5-letni okres funkcjonowania na rynku w przypadku funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego lub co najmniej 3-letni w przypadku funduszy z segmentu dłużnego. W rywalizacji towarzystw inwestycyjnych eksperci Analiz Online kompleksowo oceniają TFI działające na rynku, biorąc pod uwagę całą ofertę funduszy, a nie tylko te, które zostały nominowane do Alf.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj