Skarbiec TFI przejął fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

„Przejęcie funduszu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ przez Skarbiec TFI jest szansą dla klientów funduszu na osiągnięcie satysfakcjonujących stóp zwrotu. Wierzymy, że jesteśmy w stanie zapewnić klientom najlepszą jakość obsługi w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych zarządzających” - powiedział Andrzej Sołdek, członek zarządu Skarbiec TFI.

Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ jest funduszem inwestującym w spółki wzrostowe, w szczególności z sektorów tzw. nowej ekonomii i tym samym uzupełnia paletę funduszy otwartych Skarbca w tym segmencie.

Zarządzającymi tym funduszem są Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski, a stopa zwrotu wypracowana na funduszu Lartiq GLW przez zarządzających Skarbiec TFI plasuje go w czołówce funduszy o podobnej strategii inwestycyjnej.

Skarbiec TFI zarządzał portfelem i ryzykiem funduszu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ od grudnia 2018 roku do 5 listopada 2019 roku na podstawie umowy zawartej jeszcze z Trigon TFI.

Od 31 grudnia 2019 roku Skarbiec TFI jest organem reprezentującym fundusz. Wszystkie zlecenia do czasu podpisania umów z dystrybutorami przyjmuje Skarbiec TFI.
Informacje o cenie Certyfikatów Inwestycyjnych są dostępne na www.skarbiec.pl w zakładce NOTOWANIA / FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE (w celu uzyskania hasła prośba o telefon 22 521 31 99).

Kontakt telefoniczny dla Klientów 22 521 31 99
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj