Skarbiec TFI gotów jest przejąć fundusz Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Skarbiec TFI jest zainteresowany przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Towarzystwo zarządza portfelem i ryzykiem tego funduszu od grudnia 2018 r. na podstawie umowy zawartej jeszcze z Trigon TFI (obecnie Lartiq TFI).
 
- W związku z decyzją KNF cofającą Lartiq TFI zezwolenie na wykonywanie działalności jesteśmy gotowi przejąć zarządzanie funduszem Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Chcemy zapewnić jego klientom ciągłość najwyższej jakości obsługi – mówi Andrzej Sołdek, członek zarządu Skarbiec TFI.
 
Skarbiec TFI, który zarządza portfelem i ryzykiem funduszu Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ od grudnia 2018 r., jest zainteresowany przejęciem zarządzania tym funduszem i zapewnieniu klientom najwyższej jakości obsługi. Lartiq Globalni Liderzy Wzrostu FIZ jest funduszem inwestującym w spółki wzrostowe,
w szczególności z sektorów tzw. nowej ekonomii i tym samym uzupełnia paletę funduszy otwartych Skarbca w tym segmencie.
 
Odpowiedzialnymi za wyniki tego funduszu są zarządzający Skarbiec TFI Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski, a stopa zwrotu wypracowana na funduszu Lartiq GLW przez zarządzających Skarbiec TFI plasuje go w czołówce funduszy o podobnej strategii inwestycyjnej.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj