Nasz Asst Management wśród najlepszych


 

Komentarz dyrektora zarządzajacego Norberta Talarczyka do wyników strategii asset management po II kwartale 2019 roku opublikowanych przez Gazetę "Parkiet" w dniu 12 sieprnia 2019 roku.

"Pierwsze półrocze 2019 roku było bardzo wymagające dla rynku funduszy inwestycyjnych. foto norbert talarczykKońcówka cyklu gospodarczego i pojawiająca się związana z tym zwiększona zmienność na rynkach spowodowała poczucie lekkiej nerwowości wśród inwestorów. Na takim rynku najlepsza usługą wydaje się być Asset management w którym klient na podstawie indywidualnie ustalonej pomiędzy stronami strategii inwestycyjnej może określić swoje oczekiwania w stosunku do oczekiwanej stopy zwrotu jak i możliwego do zaakceptowania ryzyka inwestycyjnego. Klient w ramach prowadzonej usługi oprócz comiesiecznego raportowania efektów realizowanej strategii ma możliwość omówienia ich bezpośrednio z Zarządzającym. 

Aktywa nabywane są bezpośrednio na rachunek inwestycyjny Klienta na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Skarbcowi bez pośrednictwa funduszy inwestycyjnych. Ma to ogromne znaczenie dla podmiotów które ustawowo lub statutowo nie mogą nabywać J.u. a nie posiadają kompetencji do samodzielnego nabywania obligacji skarbowych lub komunalnych na własny rachunek".

Więcej informacji o naszych usługach asset management  dostępnej jest w zakładce Zarzadzanie aktywami.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj