Grzegorz Zatryb uczestnikiem debaty PAP Biznes

 

Nasz dyrektor inwestycyjny i zarządzający Grzegorz Zatryb jest jednym z panelistów na Debacie PAP Biznes. Debata  z cyklu „Strategie rynkowe TFI 2019” - odbędzie się w poniedziałek, 24 czerwca, w godzinach 10.00-12.00. Jej przebieg będzie można śledzić m.in na biznes.pap.pl , pap.planalizy.pl.
 
Główne tematy poruszane podczas spotkania:

„Podobnie jak podczas poprzednich debat, uczestniczący w niej zarządzający funduszami inwestycyjnymi przyjrzą się globalnej sytuacji makroekonomicznej i możliwym scenariuszom dla wzrostu gospodarczego i inflacji na świecie. Poszukają odpowiedzi na pytanie, na jakie wydarzenia geopolityczne warto zwracać uwagę w najbliższym czasie.

Wydarzeniem ostatnich miesięcy są przedłużające się rozmowy o zakończeniu wojny handlowej między Chinami i USA. Do tego dochodzą sygnały o kolejnych źródłach napięć w handlu międzynarodowym. Ciągle niepewna jest kwestia opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń dla światowej gospodarki i dla globalnych rynków finansowych?

Jak co kwartał, jednym z głównych tematów będzie ocena polityki pieniężnej banków centralnych, w tym amerykańskiego Fed, który po przerwie może powrócić do obniżek stóp procentowych oraz Europejskiego Banku Centralnego, który niespodziewanie zasygnalizował możliwość obniżek stóp procentowych i powrotu do programu skupu aktywów.

Gospodarka amerykańska rozwija się w mocnym tempie, napędzana zyskami spółek i wysoką konsumpcją. Czy ten trend będzie kontynuowany? Z danych Morgan Stanley wynika, że w czerwcu mocno pogorszyła się sytuacja gospodarcza w USA, warunki wokół biznesu są najsłabsze od 2008 roku. Dodaje to paliwa dla tych, którzy twierdzą, że amerykańska gospodarka zaczyna spowalniać.

Co czeka polską gospodarkę w kolejnych miesiącach 2019 roku? Coraz więcej agencji ratingowych i ekonomistów bankowych podnosi prognozy PKB dla naszego kraju. Czy obawy o spowolnienie koniunktury w Polsce na razie się nie spełnią?

Na globalnych rynkach w ostatnim czasie pojawiła się zwiększona zmienność. Po słabym maju dla amerykańskich giełd, czerwiec przynosi wyraźne odrabianie strat. Czy zmienność utrzyma się w kolejnych miesiącach? Jak zarabiać w warunkach podwyższonej zmienności?

W jaki sposób zmiany stóp procentowych na globalnych rynkach oraz koniunktura w otoczeniu makroekonomicznym przełożą się na rentowności obligacji skarbowych? Czy warto w najbliższych kwartałach inwestować w obligacje korporacyjne?

Jak będzie się zachowywać warszawska giełda w najbliższych miesiącach? Jaki będzie wpływ uruchamianych w połowie roku Pracowniczych Planów Kapitałowych na giełdową koniunkturę?

Wszystkie powyższe tematy mają tradycyjnie już pomóc w odpowiedzi, jaką strategię inwestycyjną na drugą połowę 2019 rok przyjmą zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak podczas poprzednich debat kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące rynków akcji, obligacji, walut oraz surowców na światowych rynkach.

Debaty z udziałem przedstawicieli TFI organizowane są cyklicznie, raz na kwartał”.
Źródło PAP Biznes

Zapraszamy http://biznes.pap.pl/
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj