Nowy podział kompetencji w Zarządzie Skarbiec TFI

Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding obejmuje bezpośredni nadzór nad rozwojem sprzedaży bankowej, niebankowej oraz produktów emerytalnych. Obszary te dotychczas znajdowały się w gestii Jacka Janiuka, członka zarządu Skarbiec TFI, który odchodzi ze spółki na własną prośbę celem realizacji nowych wyzwań zawodowych.
 
– Dziękuję Jackowi Janiukowi za dotychczasowy wkład pracy w rozwój grupy Skarbiec. Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że przejmuję nadzór nad bardzo ważnym obszarem działalności TFI. Trzeba zaznaczyć, że przed Spółką stoi dziś szereg ambitnych zadań do zrealizowania. Wśród nich należy wymienić zarówno rozwój sprzedaży, efektywną współpracę z dystrybutorami, jak i rywalizację na nowych polach, w tym w obszarze PPK. Będziemy się rozwijać nie zmieniając fundamentów na jakich się opieramy. Jednym z nich jest siła i profesjonalizm naszego zespołu zarządzających funduszami– zaznacza Anna Milewska, Prezes zarządu Skarbiec TFI i Skarbiec Holding
 – Chciałbym podkreślić, że czas spędzony w Skarbiec TFI był okresem pełnym wyzwań i zarazem satysfakcjonujących osiągnięć. Mam na myśli m.in. tytuł najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2017 r. oraz nagrody Alfa 2017 i 2018 dla zarządzających funduszami. Pozostawiam cały swój zespół w odpowiednich rękach. To ważne, Skarbiec TFI jest bowiem jednym z najbardziej rozpoznawalnych, niebankowych towarzystw na rynku. Jest spółką z ponad 21 letnim doświadczeniem i jednocześnie z wielkim potencjałem na dostarczanie satysfakcjonujących stóp zwrotu na funduszach dla swoich klientów - mówi Jacek Janiuk, który stanowisko Członka Zarządu w Skarbiec TFI zajmował od września 2017 roku.
Skarbiec TFI jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Spółka zarządzała na koniec maja br. 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. W majowym rankingu funduszy przygotowanym przez Analizy Online i weryfikującym wyniki osiągnięte na przestrzeni 36 miesięcy Skarbiec TFI zajął pierwsze miejsce w zestawieniu.

„Skarbiec TFI to towarzystwo, które w swojej ofercie ma najwięcej funduszy wysoko ocenionych w 36-miesięcznym Rankingu Analiz Online. To również TFI, w którym średni ranking wszystkich ocenionych funduszy (łącznie 17) jest najwyższy (4,4). Towarzystwo znane jest z bardzo dobrej oferty funduszy akcji zagranicznych – aż pięć ma bardzo wysoki ranking - Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO), Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO), Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)” – napisali eksperci Analiz Online w podsumowaniu zestawienia.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj