Skarbiec Holding S.A. – wyniki finansowe za 1Q2019 (3Q 2018/2019*)

  • skonsolidowane przychody Skarbiec Holding za 1Q2019 (3Q 2018/2019*) na poziomie 39,8 mln PLN, EBIT w wysokości 17,2 mln PLN i 13,9 mln PLN zysku netto
  • 4 mld PLN aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec marca 2019
  • bardzo dobre wyniki inwestycyjne zespołu zarządzających Skarbiec TFI odzwierciedlone w poziomie wygenerowanego success fee
*rok obrotowy Skarbiec Holding rozpoczął się w lipcu 2018 i zakończy w czerwcu 2019 roku
 
Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za okres 1-3Q roku obrotowego 2018/2019, czyli 9 miesięcy od dnia 1 lipca 2018 do dnia 31 marca 2019. Skarbiec Holding zanotował w tym okresie 83,9 mln PLN przychodów, 25 mln PLN zysku operacyjnego EBIT i 20,4 mln PLN zysku netto.

W samym 1Q 2019 (3Q roku obrotowego 2018/2019) skonsolidowane przychody wyniosły 39,8 mln PLN i były o 45% wyższe w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny EBIT wyniósł 17,2 mln PLN (wobec 7,3 mln PLN przed rokiem), a zysk netto wyniósł 13,9 mln PLN (zmiana z 6,0 mln PLN).

Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w 1Q 2019 z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły 18,1 mln PLN (wobec 20,7 mln PLN w 1Q2018). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły natomiast w omawianym okresie 21,5 mln PLN wobec 5,7 mln PLN przed rokiem i wygenerowane zostały w 16 funduszach z portfela Skarbiec TFI.

W całym okresie 1-3Q roku obrotowego 2018/2019 przychody z tytułu opłaty zmiennej wyniosły 22,1 mln PLN (wobec 12,2 mln PLN w poprzednim, analogicznym okresie), a przychody z tytułu opłaty stałej były porównywalne w ujęciu rok do roku i wyniosły w sumie 61,1 mln PLN (wobec 59,6 mln PLN w 1-3Q 2017/2018).

Skarbiec TFI na koniec marca 2019 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości 4,0 mld PLN. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 3,7 mld PLN, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły ok. 2,0 mld PLN, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły ok. 1,6 mld PLN.
Według stanu na dzień 31 marca 2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi

- Za nami satysfakcjonujący, pod względem wyników finansowych funduszy zarządzanych przez TFI Skarbiec, pierwszy kwartał roku kalendarzowego 2019, będący zarazem trzecim kwartałem roku obrotowego 2018/2019 Skarbiec Holding. Wprawdzie obserwujemy jeszcze erozję poziomu aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI, ale z naszego punktu widzenia najbardziej istotne jest to, że nasz zespół zarządzających wykonuje swoje zadania na najwyższym poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach inwestycyjnych naszych funduszy. Ponad 60% funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI uplasowało się w I kwartylu swoich grup konkurencji, a powyżej mediany - 78,6% funduszy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa funduszy z eskpozycją na rynki zagraniczne, które uplasowały się na pierwszych trzech miejscach wśród swojej konkurencji.– mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding S.A.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj