Dobre wyniki funduszy akcji TFI Skarbiec w marcu

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych na koniec marca 2019 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości 4,0 mld PLN.

Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 3,7 mld PLN, w porównaniu do lutego b.r. nastąpił spadek ich wartości o 3,6% (z 3,8 mld PLN).

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca b.r. wyniosły 2,0 mld PLN (-4,8% m/m).

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec marca b.r. wyniosły 1,6 mld PLN, (-2,1% m/m).
 
W marcu b.r. strategia inwestycyjna Skarbiec TFI skupiająca się na funduszach inwestujących w akcje małych i średnich spółek notowanych na regulowanych rynkach na całym świecie i na GPW przynosiła wyraźne zyski - fundusze te odnotowały dwucyfrowe wzrosty wyników od początku 2019 roku (YTD).

Wśród liderów rynku warto wymienić Skarbiec Spółek Wzrostowych – drugi największy fundusz zarządzany przez Skarbiec TFI, który osiągnął w ostatnich trzech miesiącach najbardziej spektakularny wynik tj. wzrost AuM o 27,3 % YTD (+108 mln PLN, suma aktywów przekracza obecnie 503,5 mln PLN).

Kolejny fundusz z dwucyfrowym wzrostem to Skarbiec Małych i Średnich Spółek + 11,4 % YTD (+12,8 mln PLN, suma aktywów przekracza obecnie 124,8 mln PLN), a bardzo dobre wyniki osiągnęły także mniejsze fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI: Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek - wzrost o 17,6 % YTD (+7,2 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 48 mln PLN) oraz Skarbiec Top Brands wynik +14,8 YTD (+8,4 mln PLN, suma 65 mln PLN).

„Wyniki funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych w pierwszym kwartale są pochodną bardzo udanej selekcji spółek w głównej mierze na rynku amerykańskim (choć nie tylko), gdzie zainwestowaliśmy w ostatnich miesiącach w nowo wschodzących liderów w bardzo atrakcyjnych długoterminowo niszach produktowych. Spółki te zanotowały bardzo udany sezon publikacji wyników, co przełożyło się w wielu wypadkach na skokowy wzrost wartości ich akcji, a w konsekwencji na sam wynik funduszu. Patrząc naprzód, naszym celem niezmiennie pozostaje dalsze poszukiwanie nieodkrytych jeszcze przez rynek innowacyjnych podmiotów, które będą w stanie rozwijać się w tempie kilkudziesięciu procent rocznie przez co najmniej kilka lat. Zbliżający się powoli kolejny okres raportowania wyników kwartalnych znów powinien dostarczyć największą dawkę argumentów odnośnie najbardziej pożądanych kierunków i ewentualnych zmian pozycji w portfelu”- mówi Michał Cichosz, zarządzający funduszami Skarbiec TFI.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj