Udany początek roku dla funduszy akcyjnych Skarbiec TFI

Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec stycznia 2019 roku zarządzało aktywami netto o wartości przekraczającej 4,4 mld PLN.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec stycznia b.r. wyniosły 1,66 mld PLN, co oznacza wzrost o 5,6% m/m.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec grudnia b.r. wyniosły 2,29 mld PLN, co oznacza spadek o 3,8% w porównaniu z końcem grudnia 2018.

Styczeń był bardzo dobrym miesiącem dla funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI. Aktywa tej grupy funduszy przede wszystkim za sprawą bardzo dobrych wyników inwestycyjnych wzrosły w ub. miesiącu w porównaniu do wartości na koniec grudnia 2018 r. o 5,6% i osiągnęły wartość 1,66 mld PLN. Szczególnie udany początek roku miały fundusze inwestujące w akcje małych i średnich spółek notowanych na regulowanych rynkach na całym świecie i na GPW, czyli Skarbiec Spółek Wzrostowych – wzrost aktywów o 17,4% w stosunku do końca grudnia 2018 (+ 68,7 mln PLN, suma aktywów przekracza obecnie 464 mln PLN), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek – wzrost o 8,7% m/m (+ 3,5 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 44,4 mln PLN) oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek +6,2% m/m (+ 6,9 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie blisko 119 mln PLN). Zarządzający funduszami Skarbiec TFI widzą potencjał szczególnie w rynku amerykańskim. Postawą jest wnikliwa analiza i obserwacja podaży i popytu na globalnych rynkach. Jeśli chodzi o rynek krajowy to warto zwrócić uwagę na wysokie tempo wzrostu gospodarczego Polski na tle całej UE, rekordowo niskie stopy, spadek poziom długu publicznego do PKB. Możemy przypuszczać, że kapitał zagraniczny zainteresuje się rynkami wschodzącymi.

Styczeń 2019 przyniósł bardzo dobre wyniki funduszy akcji zagranicznych zarządzanych przez  Skarbiec TFI. Dwa pierwsze miejsca w zestawieniu stóp zwrotu dla funduszy globalnych rynków rozwiniętych zajęły w styczniu fundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych (+15,3%) oraz Skarbiec Globalnych Małych i Średnich Spółek (+12,4%). Te wyniki cieszą nas tym bardziej, ponieważ nie tylko nominalnie ale także w ujęciu relatywnym są to imponujące rezultaty. Zyski osiągnięte od początku roku na obu funduszach są znacznie lepsze nawet od najmocniejszych indeksów rynkowych, na których te fundusze inwestują (indeksy NASDAQ oraz S&P 500 urosły w styczniu odpowiednio o +9,7% i +7,9%).

Wysokie stopy zwrotu jakie osiągnęliśmy w styczniu, były pochodną bardzo dobrej selekcji spółek głównie z rynku amerykańskiego. Rynek ten, ze względów strukturalnych, jest przez nasz zespół uważany za najbardziej atrakcyjny i obfity w innowacyjne podmioty, które rozwijają swój biznes w dwucyfrowym tempie. To właśnie tam, w ostatnich tygodniach udało się nam znaleźć wiele nowych i bardzo dynamicznie rozwijających się spółek (m.in. z segmentu software, konsumenckiego oraz medycznego). Jednocześnie widzimy w tych nieznanych jeszcze szerokiemu rynkowi firmach, ogromne potencjały rozwoju także na najbliższe lata. Wierzymy, że wiele z nich może za kilka lat powtórzyć trajektorie sukcesu takich tuzów jak np. Netflix czy Adobe widzianych w ostatnim pięcioleciu. – mówi Michał Cichosz, zarządzający funduszami, Skarbiec TFI

W Skarbiec TFI od ok. dwóch miesięcy mamy jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów dedykowany rynkom zagranicznym wśród krajowych Towarzystw. Jesteśmy przekonani, że dzięki pracy tak świetnych ekspertów – Pauliny Brandstatter, Michała Cichosza, Tomasza Piotrowskiego oraz Bartosza Szymańskiego – wyróżnikiem funduszy Skarbiec TFI operujących na rynkach zagranicznych będzie wyszukiwanie unikalnych produktów i modeli biznesowych, które w długim terminie będą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu dla inwestorów. Głęboko wierzymy, że konsekwentnie realizowana skuteczna selekcja na globalnych i co ważne płynnych rynkach stanowi dużą wartość dla klientów Skarbiec TFI. Dotyczy to zarówno istniejących funduszy jak i tworzonych przez towarzystwo nowych, nieszablonowych produktów. - mówi Anna Milewska, p.o. prezesa zarządu Skarbiec TFI.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj