Powołanie nowych członków zarządu w spółce Skarbiec Holding S.A.

W dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza SKARBIEC HOLDING S.A. podjęła decyzję o odwołaniu Pana Andrzeja Sołdka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Jednocześnie Pani Ewa Radkowska- Świętoń złożyła rezygnację z pełnionej przez nią funkcji Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Tego samego dnia, Rada Nadzorcza Spółki SKARBIEC HOLDING S.A. podjęła decyzję o powołaniu Pana Pawła Tokarskiego do składu Zarządu Spółki oraz powołaniu członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Anny Milewskiej do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki na czas oznaczony do dnia 15 marca 2019 roku.

Nie zostały dokonane żadne zmiany w Zarządzie Skarbiec TFI S.A.
 
„W imieniu Zarządu SKARBIEC HOLDING S.A. pragnę bardzo podziękować Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń oraz Panu Andrzejowi Sołdkowi za codzienny trud pracy i wyniki jakie osiągnęła Spółka pod ich kierownictwem. Jednocześnie, pragnę podkreślić, że zmiana Zarządu Skarbiec Holding S.A. nie ma wpływu na funkcjonowanie Skarbiec TFI S.A.”mówi Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności  Członka Zarządu SKARBIEC HOLDING S.A. Pani Anna Milewska.

Pani Anna Milewska ma ponad 35 letnie doświadczenie zawodowe. W swojej karierze była związana m.in. z Bankiem Współpracy Europejskiej S.A., TVP S.A. oraz Bankiem Ochrony Środowiska.

Pan Paweł Tokarski jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jest wpisany na listę radców prawnych. Prowadził działalność doradczą w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, obsługę prawną Banku Millennium S.A. i BOŚ S.A. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym prowadzeniu sporów korporacyjnych.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj