Skarbiec TFI z nagrodą Byki i Niedźwiedzie oraz dwoma wyróżnieniami Złote PortfeleSkarbiec TFI zostało nagrodzone statuetką Byki i Niedźwiedzie dla najlepszego TFI 2017 roku na corocznej gali Gazety Giełdy Parkiet, jako wyraz uznania za bardzo dobre wyniki funduszy zarządzanych przez
towarzystwo. Dodatkowo, dwa fundusze z najwyższymi stopami zwrotu z zainwestowanego kapitału w swoich kategoriach, tj. Skarbiec Obligacja oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych, otrzymały wyróżnienia - Złote Portfele.

Podczas wczorajszej gali podsumowującej tegoroczną edycję konkursu Byki i Niedźwiedzie, Pani Ewa Radkowska-Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI, odebrała statuetkę w kategorii towarzystwo funduszy inwestycyjnych 2017 roku. Skarbiec TFI zajęło pierwsze miejsce w rankingu uzyskując największą liczbę punktów w łącznym zestawieniu zarządzanych funduszy wg kryterium wypracowanych przez nie w ubiegłym roku wyników inwestycyjnych.

Na 29 funduszy Skarbiec TFI, pod względem osiągniętych w 2017 roku wyników inwestycyjnych, aż 17 znalazło się w pierwszym kwartylu funduszy w swoich grupach z najlepszymi wynikami w Polsce. 4 fundusze na pierwszym miejscu, 3 fundusze na drugim, 1 na trzecim i 2 na czwartej pozycji to wyniki osiągnięte przez zarządzających Skarbiec TFI w 2017 roku w swoich grupach porównawczych.

Dwa fundusze, Skarbiec Obligacja i Skarbiec Spółek Wzrostowych, sięgnęły po wyróżnienia Złote Portfele, prestiżowe nagrody przyznawane przez GG Parkiet.

Skarbiec Obligacja, który w ubiegłym roku zarobił 5,7%, zarządzany przez Grzegorza Zatryba, lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Jego celem inwestycyjnym jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków z zachowaniem zasady minimalizacji ryzyka. Do portfela nabywane są także lokaty denominowane w walutach obcych, o ile zapewniają wyższą dochodowość niż złotowe. Statut dopuszcza lokowanie do 20 proc. aktywów w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Skarbiec Spółek Wzrostowych, który przyniósł uczestnikom zarobek w wysokości 38,3%, zarządzany przez Bartosza Szymańskiego, czerpie zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

- 2017 rok był wyjątkowy dla Skarbiec TFI. Bardzo dobre wyniki naszych funduszy to zasługa profesjonalnego zespołu zarządzających, łączącego doświadczenie rynkowe z ambicją i świeżym spojrzeniem na rynek oraz w niemniejszym stopniu wsparcia wszystkich pracowników spółki, którzy z pasją i zaangażowaniem w codziennej pracy służą naszym klientom. Nie zapominajmy także o wysokich napływach do naszych funduszy. Otrzymana dzisiaj nagroda to jednak przede wszystkim zobowiązanie do kontynuacji realizacji naszej strategii, tak aby nasi obecni i przyszli klienci korzystali ze współpracy ze Skarbiec TFI. - mówi Ewa Radkowska-Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI S.A.

 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj