17
września

 
Uważam, że teraz jest dobry moment na kupowanie polskich akcji. Największy potencjał widzę w małych i średnich spółkach, ale WIG20 również powinien się dobrze zachowywać. Myślę, że dołek na indeksie WIG był na koniec czerwca. W dołek nigdy nie trafimy i może się zdarzyć, że w perspektywie 3-6 miesięcy będziemy niżej, jednak w perspektywie roku uważam, że indeks WIG będzie wyżej niż dzisiaj. Rozłożyłbym sobie zakup polskich małych i średnich spółek na 4 równe kwoty i kupił we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. Spodziewam się wzrostów w perspektywie roku, które mogą być przeplatane korektami. Jednak nie panikowałbym, gdyby indeks spadł o 5%. Wykorzystałbym to do dokupienia polskich akcji.

Dlaczego uważam, że jest to dobry moment na kupno małych i średnich polskich spółek? Po pierwsze, są tanie. Świadczy o tym duża liczba wezwań ogłaszanych przez głównych akcjonariuszy, inwestorów strategicznych czy fundusze private equity. Co więcej, uważam, że w najbliższych trzech / czterech miesiącach będą kolejne wezwania, ponieważ potencjalni inwestorzy czekają aż obniżą się trzy i sześciomiesięczne średnie kursy spółek, które stanowią prawne minimum dla cen w wezwaniach. Po drugie, nastroje inwestorów są bardzo pesymistyczne. Indeks Nastrojów Inwestorów obliczany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych znajduje się na najniższym poziomie w swojej historii. Aż 65,1% inwestorów biorących udział w badaniu oczekuje trendu spadkowego przez najbliższe 6 miesięcy, a tylko 22,1% trendu wzrostowego. Po trzecie, w drugiej połowie roku roczna dynamika zysku netto polskich spółek powinna się poprawić i w czwartym kwartale 2018 roku powinna być dodatnia.

Dlaczego uważam, że również WIG20 powinien być wyżej w perspektywie roku od dzisiaj?  Po pierwsze zakładam, że to nie jest koniec hossy. Hossa kończyła się, gdy następowało mocne odwrócenie krzywej rentowności obligacji w Stanach Zjednoczonych. Obecnie różnica rentowności pomiędzy 10 letnimi obligacjami w Stanach a 3 miesięcznym kosztem pieniądza wynosi 83 punkty bazowe, a hossa kończyła się, gdy ta różnica była na poziomie ujemnym w okolicach -50 punktów bazowych, więc mamy jeszcze 133 punkty bazowe zapasu. Obecna trwająca 10 lat hossa jest już na zaawansowanym etapie i to nie jest kupowanie w dołku, ale to nie jest jeszcze moment na sprzedaż akcji. Uważam, że jeszcze można trochę zarobić na akcjach. Hossa powinna jeszcze trwać około 1,5 roku – uważam, że w takim horyzoncie powinna odwrócić się krzywa rentowności w Stanach. Po drugie zakładam,  że potencjał dalszego umacniania się dolara jest ograniczony, więc niskie jest ryzyko dalszego słabego zachowania akcji rynków wschodzących - w tym naszego WIG20. Po trzecie, wycena akcji rynków wschodzących jest obecnie niska. Dyskonto na mnożniku Cena / Zysk (prognozowane na najbliższe 12 miesięcy) indeksu rynków wschodzących MSCI Emerging Markets do S&P500 jest podobne jak na przełomie 2008 i 2009 roku, na początku 2014 i na początku 2016 roku. Za każdym razem wyznaczało to przynajmniej średnioterminowy dołek w cenach. Po czwarte, obecnie waluty krajów wschodzących są tanie, więc jest potencjał do ich umocnienia, co przełożyłoby się na wzrost indeksu rynków wschodzących. Po piąte, słabe zachowanie indeksu rynków wschodzących doprowadziło do wyprzedaży akcji rynków wschodzących przez inwestorów – stały się one nielubiane. Niedawno odpływy były tak duże jak w 2011, 2013 i 2014 roku. W każdym z tych przypadków akcje rynków wschodzących rosły po 10-20% w następnych miesiącach.

Podsumowując uważam, że jest to dobry moment na kupno polskich akcji, szczególnie małych i średnich polskich spółek.
17
września
10
września
07
września
Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w sierpniu br. 4,6 mld PLN
Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zwiększyły się m/m o blisko 4% i przekroczyły kwotę 2 mld PLN

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych były na porównywalnym poziomie m/m i wyniosły na koniec sierpnia br. 2,6 mld PLN

Sprzedaż netto w sierpniu br. wyniosła 42 mln PLN, a za okres styczeń - lipiec 2018 łącznie  560 mln PLN
 
Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w sierpniu 2018 blisko 4,6 mld PLN i oznacza to wzrost m/m o 1,2%. Skarbiec TFI konsekwentnie zwiększa aktywa detaliczne - od początku roku 2018 to wzrost o 14,2% natomiast r/r o 19,4 %. Sprzedaż netto od początku roku osiągnęła wynik 560 mln PLN. Miesięczna sprzedaż netto za sierpień br. wyniosła blisko 42 mln PLN.
 
„Uznajemy nasze wyniki za sierpień 2018 za dobre. Pomimo dużej zmienności na rynkach finansowych oraz utrzymującej się trudnej sytuacji na GPW konsekwentnie zwiększamy aktywa netto pod zarządzaniem. W sierpniu przekroczyliśmy kwotę 4,6 mld PLN – to rekordowy poziom w historii Skarbca TFI. Na bieżąco monitorujemy wybory naszych Klientów i staramy się dostosować do wymagającego rynku, który obecnie zdecydowanie wybiera produkty bezpieczne. Pod tym kątem wprowadzamy do oferty nowe produkty i poszerzamy sieć dystrybucji zgodnie z kierunkami nakreślonymi w strategii. Bardzo cieszy nas zaufane Klientów do naszych rozwiązań, przejawiające się w dodatniej sprzedaży netto naszych funduszy, która od początku 2018 roku przekroczyła już poziom 0,5 mld PLN. W grupie funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych prym wiedzie nadal Skarbiec Market Neutral ze wzrostem aktywów w sierpniu o +11,9% m/m, do poziomu prawie 42 mln PLN (+204,2% YTD). Dobry miesiąc zaliczył również Skarbiec Top Brands z aktywami na poziomie 80,2 mln PLN (+4,8% m/m i 73,1% YTD). Warto odnotować dobry miesiąc funduszu Skarbiec Akcja z aktywami na poziomie 341,6 mln PLN (+7,4% m/m i -15,3% YTD) oraz nieustająco Skarbiec Spółek Wzrostowych ze wzrostem aktywów +10% m/m, do blisko 557 mln PLN (39,2% YTD). W grupie funduszy pieniężnych niezmiennym liderem pozostaje Skarbiec Kasa z aktywami na poziomie 824,3 mln PLN, 3,9% wzrostem m/m (+203,8 % YTD), ale warto też wspomnieć o funduszu Skarbiec Obligacja który nieznacznie zwiększył aktywa pod zarządzaniem w minionym miesiącu, do 244,2 mln PLN (+1,1% m/m i +54,6 % YTD).” - podsumowuje Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

 
07
września
04
września

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj