14
października
07
października
24
września
Nasz CIO i zarządzający Grzegorz Zatryb jest jednym z panelistów na Debacie PAP Biznes. Debata  z cyklu „Strategie rynkowe TFI 2019” - odbędzie się w poniedziałek, 30 września, w godzinach 10.00-12.00. Jej przebieg będzie można śledzić m.in na biznes.pap.pl , pap.planalizy.pl.
Podobnie jak podczas poprzednich debat, uczestniczący w niej zarządzający funduszami inwestycyjnymi przyjrzą się globalnej sytuacji makroekonomicznej i możliwym scenariuszom dla wzrostu gospodarczego i inflacji na świecie. Poszukają odpowiedzi na pytanie, na jakie wydarzenia geopolityczne warto zwracać uwagę w najbliższym czasie.
 

Od dłuższego czasu z globalnej gospodarki coraz częściej napływają sygnały wskazujące na pogorszenie koniunktury i spowolnienie. W Polsce najbardziej odczuwalne mogą być kłopoty Niemiec, które są głównym partnerem eksportowym naszego kraju. Oznaki osłabiania się widać jednak również w innych czołowych gospodarkach, w tym w Chinach, które odczuwają skutki przedłużającej się wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
 
Uwaga inwestorów już od dawna skupia się na przedłużających się rozmowach o zakończeniu wojny handlowej między Chinami i USA. Do tego dochodzą sygnały o kolejnych źródłach napięć w handlu międzynarodowym. Ciągle niepewna jest kwestia opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń dla światowej gospodarki i dla globalnych rynków finansowych?
 
Jak co kwartał, jednym z głównych tematów będzie ocena polityki pieniężnej banków centralnych, w tym amerykańskiego Fed, który we wrześniu po raz drugi w tym roku obniżył stopy procentowe. Również Europejski Bank Centralny zdecydował się na obniżkę stóp i powrót do programu skupu aktywów.
 
Gospodarka amerykańska rozwija się od 10 lat (najdłuższy taki okres od 1854 roku) w mocnym tempie, napędzana zyskami spółek i wysoką konsumpcją. Czy ten trend będzie kontynuowany? Pojawiające się ostatnio słabsze dane makro dodają paliwa tym, którzy twierdzą, że amerykańska gospodarka zaczyna spowalniać.
 
Co czeka polską gospodarkę w końcówce 2019 roku? Jakie są perspektywy dla polskiej gospodarki na przyszły rok?
 
Na globalnych rynkach w ostatnim czasie pojawiła się zwiększona zmienność. Czy zmienność utrzyma się w kolejnych miesiącach? Jak zarabiać w warunkach podwyższonej zmienności?
 
W jaki sposób zmiany stóp procentowych na globalnych rynkach oraz koniunktura w otoczeniu makroekonomicznym przełożą się na rentowności obligacji skarbowych? Czy warto w najbliższych kwartałach inwestować w obligacje korporacyjne?
 
Jak będzie się zachowywać warszawska giełda w najbliższych miesiącach?
 
Polska waluta jest najsłabsza od 2017 roku, choć PKB rośnie w stabilnym tempie, mamy silny rynek pracy i zapowiedź braku deficytu w budżecie na 2020 rok. Skąd bierze się słabość złotego?
 
Wszystkie powyższe tematy mają tradycyjnie już pomóc w odpowiedzi, jaką strategię inwestycyjną na ostatnie miesiące 2019 rok przyjmą zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak podczas poprzednich debat kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące rynków akcji, obligacji, walut oraz surowców na światowych rynkach.
 
Debaty z udziałem przedstawicieli TFI organizowane są cyklicznie, raz na kwartał.

Debata PAP Biznes odbędzie się w poniedziałek, 30 września, w godzinach 10.00-12.00. Jej przebieg będzie można śledzić on-line m.in. na stronach www.biznes.pap.pl, www.pap.pl, www.infostrefa.com, www.analizy.pl.
 
23
września
16
września
13
września
  • wzrost skonsolidowanych przychodów o 11% r/r, do 112,9 mln PLN
  • zysk netto w wysokości 31,2 mln PLN o 58,9% wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym
  • ponad dwukrotnie wyższe przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee): 33,2 mln PLN wobec 15,2 mln PLN w okresie porównawczym
  • ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne – większość funduszy Skarbca w 1 i 2 kwartylu
    w okresie ostatnich 12 miesięcy
  • intensyfikacja kanałów sprzedaży i ekspansja na rynki zagraniczne
*rok obrotowy w spółce trwa od dnia 1lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku
 
Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku - podsumował wyniki finansowe za rok obrotowy 2018/2019, czyli 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2018 do dnia 30 czerwca 2019. Skarbiec Holding zanotował w tym okresie 112,9 mln PLN przychodów i 31,2 mln PLN zysku netto. Wyniki są istotnie wyższe, niż w poprzednim roku obrotowym.

Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w za rok obrotowy 2017/2018 z tytułu opłaty zmiennej(success fee) wzrosły w omawianym okresie o 58,9% i wyniosły 33,2 mln PLN (wobec 15,2 mln PLN w poprzednim roku obrotowym 2017/2018). Przychody z tytułu opłaty stałej - za zarządzanie funduszami, pozostały na podobnym poziomie i wyniosły w tym okresie 78,3 mln PLN wobec 80,9 mln PLN przed rokiem.

Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w czerwcu br. 3,7 mln PLN. Na dzień 30 czerwca 2019 roku spółka zależna Skarbiec TFI S.A. zarządzała 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.
 
„Efektywne zarządzanie i wysokiej jakości produkty są wyróżnikiem Skarbiec TFI – kluczowego aktywa Skarbiec Holding. Oceniając minione 12 miesięcy chciałabym zwrócić Państwa uwagę na wyniki finansowe Grupy – wypracowany przez Spółkę zysk netto przekroczył 31 mln PLN. Wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze Skarbca plasują je w przeważającej większości w pierwszym i drugim kwartylu” - mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.
 
„Sposób sprawowania nadzoru nad ryzykiem podejmowanych inwestycji ma obecnie szczególne znaczenie. Dzisiaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy zmaterializują się wszystkie symptomy związane z przewidywanym spowolnieniem rynkowym. Istotne jest to, że nasi zarządzający potrafią wykorzystać obecną koniunkturę dla generowania wyników dla naszych Klientów. Uważam także, że jesteśmy dobrze przygotowani do sytuacji, kiedy spowolnienie już będzie miało widoczne efekty. Aby osiągnąć ten cel niezwykle ważne jest efektywne zarządzanie ryzykiem. Stosujemy szereg jego miar, dzięki czemu wiemy, czy nasze fundusze nie wykraczają poza ramy wyznaczone przez limity poziomu różnego rodzaju ryzyka. Limity te dostosowujemy do charakteru danego funduszu oraz sytuacji rynkowej. Niezwykle dużą wagę przywiązujemy do utrzymania bardzo wysokiej płynności portfeli funduszy” – podkreśla Prezes.
 
„Nie zapominamy też o obszarach intensyfikujących sprzedaż. Rozszerzamy kanały współpracy z agencjami i multiagencjami, będącymi bardzo blisko klientów korporacyjnych, których chcemy w sposób ciągły pozyskiwać. Rozwijamy ponadto segment asset management widząc rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi ze strony Klientów” – dodaje Anna Milewska.
 

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj