10
grudnia
07
grudnia
Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI w listopadzie br. wyniosły 4,1 mld PLN
Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych wyniosły 1,7 mld PLN i były niższe o 5,6% m/m

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych wyniosły na koniec listopada br. 2,4 mld PLN
 
Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w listopadzie 2018     4,1 mld PLN i zmniejszyły się o 2,6% m/m. YTD zwiększyły się o 2%, a r/r wzrosły o 3%. Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych były niższe niż w poprzednim miesiącu o 5,6%, a aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych pozostały na porównywalnym poziomie m/m.

„Widać wyraźnie po naszych wynikach w tym miesiącu, że klienci nie są obecnie zainteresowani inwestycjami w fundusze. Zarówno sytuacja rynkowa jak i otoczenie nie zachęca do podejmowania decyzji inwestycyjnych, liczą się przede wszystkim produkty bezpieczne. W grupie funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych w listopadzie na plusie był Skarbiec Rynków Wschodzących z aktywami przekraczającymi 6 mln PLN (+3,1% m/m). W grupie funduszy pieniężnych w minionym miesiącu dobrym wynikiem nadal może się pochwalić jeden z największych funduszy: Skarbiec Oszczędnościowy, +4,3% m/m do blisko 834 mln PLN aktywów (+207,3 % YTD).- mówi Ewa Radkowska Świętoń, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Jako Skarbiec TFI utrzymujemy dobrą pozycję konkurencyjną na rynku. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami końcówka roku kalendarzowego jest trudna i tym mocniej w pracy zarządzających liczy się ostrożność i doświadczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i szacowaniu ryzyka. Nadal chętnie zerkamy na giełdy zagraniczne, , gdzie płynność i jest lepsze”- podsumowuje Ewa Radkowska Świętoń.

04
grudnia
Z dniem 1 grudnia 2018 roku do zespołu Skarbiec TFI dołączyło dwóch doświadczonych zarządzających. Michał Cichosz i Tomek Piotrowski to zarządzający kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w inwestycjach na rynkach zagranicznych. Przed dołączeniem do Skarbca obaj przez ostanie trzy lata zarządzali z sukcesami funduszem Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Przed dołączeniem do Trigon TFI zarządzali natomiast funduszami w Skarbcu, za wyniki których byli nagradzani. Tomek Piotrowski w 2014 otrzymał od Parkietu „Złoty Portfel” za wyniki Skarbiec III filar. Z kolei Michał Cichosz w 2013 Alfę za wyniki Skarbiec Spółek Wzrostowych.
 
Tak jak zapowiadaliśmy, realizujemy strategię wzrostu aktywów i wzmacniania kompetencji w zakresie inwestycji w akcje zagraniczne. Zarówno Michał Cichosz oraz Tomasz Piotrowski są nam bardzo dobrze znani– mówi Ewa Radkowska – Świętoń, prezes Skarbiec TFI.
 
Wraz z przejściem nowych zarządzających Skarbiec przejął zarządzania portfelem i ryzykiem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ. Obaj Zarządzający w dalszym ciągu będą zarządzać portfelem tego funduszu. Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ to fundusz inwestujący w spółki wzrostowe, w szczególności z sektorów tzw. nowej ekonomii, który uzupełni paletę funduszy otwartych Skarbca w tym segmencie.
 
Cieszymy się, że dołączamy do zespołu Skarbiec TFI, gdzie chcemy wykorzystać naszą sprawdzoną filozofię selekcji spółek na rynkach globalnych - zarówno przy istniejących funduszach, jak i przy tworzeniu nowych, nieszablonowych produktów niedostępnych do tej pory na krajowym rynku. Jesteśmy przekonani, że niezależnie od koniunktury na świecie zawsze można znaleźć unikalne produkty i modele biznesowe które w długim terminie będą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu dla inwestorów. Głęboko wierzymy, że konsekwentnie realizowana skuteczna selekcja na światowych i płynnych rynkach będzie stanowić atrakcyjną propozycję dla klientów Skarbiec TFI. – mówi Michał Cichosz, zarządzający Skarbiec TFI.
 
Michał Cichosz i Tomek Piotrowski wraz z Bartoszem Szymańskim i Pauliną Brandstatter będą odpowiadać za selekcje oraz zarzadzanie funduszami Skarbca inwestującymi na rynkach zagranicznych.
W ten sposób powstanie jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów w ramach krajowych TFI dedykowany rynkom zagranicznym.  Zespół będzie wspólnie zarządzał i odpowiadał za wszystkie fundusze akcyjne z dominującym komponentem zagranicznym oraz wspierał merytorycznie pozostałe fundusze w ramach spektrum akcji światowych.
 
Jestem przekonana, że dzięki ich oraz naszemu doświadczeniu będziemy w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów.– mówi Ewa Radkowska – Świętoń, prezes Skarbiec TFI.
 
 
Krótka Notka

Tomek Piotrowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął w DWS Polska TFI w 2007 roku, gdzie był kolejno analitykiem, a następnie zarządzającym odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami funduszy, analizę makroekonomiczną, walut, rekomendowanie i wycenę spółek w ramach m.in. sektora TMT. Od lutego 2010 do października 2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku najpierw analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie jako zarządzającego funduszami, gdzie odpowiadał za fundusze mieszane oraz strategie akcyjne oparte w szczególności o spektrum akcji zagranicznych zarówno na rynkach wschodzących jak i rozwiniętych. Laureat nagrody „Złoty Portfel 2014” przyznawanej przez Gazetę Parkiet za najlepszy fundusz stabilnego wzrostu.
Michał Cichosz
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych. Następnie w okresie 2011 - 2015 w Skarbiec TFI pracował jako zarządzający funduszami gdzie odpowiadał za fundusze oraz strategie akcyjne oparte w szczególności o spektrum akcji zagranicznych zarówno na rynkach wschodzących jak i rozwiniętych. Laureat nagrody „Alfa 2013” przyznawanej przez Analizy Online za najlepszy fundusz w kategorii akcji Nowej Europy.
 
03
grudnia

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj