19
marca
przegląd rynków skarbiec tfi
19
marca


Skierowanie projektu ustawy o PPK do konsultacji społecznych spowodowało  wzmożone zainteresowanie tematyką emerytalną nie tylko wśród ekspertów ale przede wszystkim wśród pracodawców.  PPE czy PPK – to jeden z najgorętszych ostatnio tematów.  Z uwagi na projektowany harmonogram wejścia w życie nowych przepisów jako pierwsi będą podejmować decyzję najwięksi pracodawcy i w praktyce to oni  „przetrą szlaki” dla mniejszych firm, które zapewne z uwagą będą śledzić praktykę rynkową i wyciągać wnioski dla siebie.

Tymczasem na polskim rynku obok  PPE od lat funkcjonują  tzw. plany pozaustawowe zwane czasem planami IV filara, które wymykają się jednak statystykom.  Nie wiadomo ile takich planów funkcjonuje – w odróżnieniu od PPE nie istnieje bowiem żadna centralna ewidencja. Jaka była geneza ich powstania ? – otóż w ostatnich kilkunastu latach wiele podmiotów chciało zaoferować swoim pracownikom benefit jakim jest grupowy plan  oszczędnościowy, ale bez konieczności ścisłego stosowania przepisów ustawy o PPE.  Niektórzy pracodawcy – zwłaszcza ci międzynarodowi – często twierdzili, że ustawa o PPE jest mało elastyczna i uniemożliwia  im wprowadzenie w Polsce  benefitu emerytalnego podobnego do rozwiązań oferowanych przez nich w innych krajach.  Często krytykowano przepisy, które uniemożliwiały wprowadzenie współfinansowania składek przez pracodawcę i pracownika.  Kontestowano też regulacje dotyczące wycofania środków  z PPE – zwłaszcza jeśli pracownik z jakiś powodów nie chciał lub nie mógł dalej w PPE uczestniczyć. Odpowiedzią na te oczekiwania była oferta tzw. IV filara – produkty te były różnie przez różne instytucje finansowe nazywane – ale łączyła je jedna generalna zasada: to pracodawca ustalał „reguł gry”  takie jak kryterium uczestnictwa w planie, wysokość i sposób finansowania składek czy warunki wypłaty. Wprawdzie – w odróżnieniu od PPE – rozwiązania te nie korzystają z ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne a wypracowany zysk objęty jest 19% podatkiem od dochodów kapitałowych – ale niewątpliwie pełniej są dostosowane do preferencji wielu pracodawców niż PPE jako, że są to de facto produkty szyte na miarę. Z czasem pracodawcy zaczęli doceniać możliwości jakie daje IKZE i IKE, oferując pracownikom grupową wersję tych rozwiązań, wspófinansowaną przez pracodawcę ale dającą korzyści podatkowe samym oszczędzającym.

Z punktu widzenia nowego systemu emerytalnego owe plany pozaustawowe nie zwolnią  z obowiązku wprowadzenia PPK.  Należy więc przeanalizować oferowane benefity i wypracować optymalne dla danej firmy rozwiązanie.

Jeśli uznać, że prowadzenie planu emerytalnego ma być elementem wyróżniającym pracodawcę  – to warto sobie uświadomić, że  standardowe PPK bez składek dodatkowych - jako rozwiązanie obowiązkowe – takiej funkcji nie spełni. 

Warto więc zastanowić się, czy wprowadzić PPK zamiast czy też obok dotychczasowego planu. A jeśli PPK miałby zastąpić obecny plan – to może warto pokusić się o PPK ze składką dodatkową ?  Jeśli natomiast PPK miałby być prowadzony obok dotychczasowego planu  - może należałoby w nim obniżyć składkę tak, aby pracodawca miał zapewnione środki na finansowanie obu rozwiązań? 

A może jednak rozważyć ponownie koncepcję PPE ? Należy jednak pamiętać, że nie ma mechanizmu  przekształcenia i w konsekwencji  przeniesienia środków z dotychczasowego planu nie-PPE do PPE, co w praktyce oznaczać może albo pozostawienie dotychczasowego planu w formie bezskładkowej albo jego likwidację (i postawienie środków do dyspozycji uczestników już teraz – co może kłócić się z długofalowym celem emerytalnym).  Spotkałam się z opinią, że jeśli plan pozaustawowy opiera się o IKE – to istnieje przecież mechanizm wypłaty transferowej z IKE do PPE. I jest to racja – tyle że decyzja o wypłacie transferowej jest dobrowolną decyzją uczestnika – zatem pracodawca nie może go do złożenia takiej dyspozycji w żaden sposób zmusić.

To tylko niektóre z dylematów, przed którymi mogą stanąć pracodawcy. Dlatego gorąco namawiam przedsiębiorstwa oferujące tego typu rozwiązania do dokładnej analizy umów i regulaminów, na podstawie których funkcjonują ich obecne rozwiązania.

Po diagnozie i wyborze dalszej drogi postępowania ważne też będzie zaplanowanie odpowiedniej komunikacji do pracowników – aby zrozumieli istotę czekających ich zmian.

 
19
marca
komentarz skarbiec tfi deja vu

W 2016 roku, wraz z pojawieniem się wyższych odczytów inflacji, przekonanie o rychłym początku wzrostu rentowności na rynkach bazowych stało się dominującym poglądem. Odebrany jako pro wzrostowy wybór Donalda Trumpa na prezydenta  przypieczętował zdaniem wielu los obligacji. W końcu dziwna sytuacja, w której drożały i akcje i obligacje miała ulec zmianie. Rzeczywiście, listopad 2016 był miesiącem, w którym zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w strefie euro rentowności obligacji rządowych mocno wzrosły. Wbrew jednak oczekiwaniom, przez cały 2017 praktycznie nic już ciekawego się nie zadziało. Amerykańskie 10-latki skończyły rok tam gdzie go zaczęły, Bundy co prawda nieco staniały ale było to całkowicie wewnątrz przedziału wahań w którym tkwiły cały rok. Oczywiście za takie, a nie inne zachowanie rynków odpowiada inflacja. Gdy przestała przyśpieszać po wygaśnięciu jednorazowego impulsu związanego ze wzrostem cen surowców energetycznych inwestorzy zaczęli tracić wiarę nie tylko w twardszą politykę pieniężną ale i w trwałość wzrostu gospodarczego. Notabene  w obu przypadkach obawy są chybione . Żaden z ważnych banków centralnych, może po za Bank of England, nie podnosi stóp z uwagi na inflację ale w celu znormalizowania ich poziomu póki koniunktura na to pozwala, w szczególności dotyczy to Rezerwy Federalnej. Natomiast pomysł, iż bez inflacji nie ma wzrostu gospodarczego jest mocno wątpliwy i wywodzi się z pobieżnej analizy danych historycznych.
wykres skarbiec tfi inflacja cpi r/r

W miarę upływu czasu, rok 2018 zaczyna coraz bardziej przypominać 2017. Inflacji nadal nie widać, jest wyższa niż w 2015 i 2016, ale trudno dopatrzeć się trendu wzrostowego. W efekcie, po skoku  z początku roku, od końcówki lutego rentowności na rynkach bazowych zaczęły spadać. Bund, po osiągnięciu 0,8% w połowie zeszłego miesiąca zszedł poniżej 0,6%, amerykańska „dziesięciolatka”  odbiła się od 2,95% i jest 10 punktów bazowych w rentowności niżej. Nie tylko inflacja przywołuje wspomnienia 2017 roku. Amerykańska polityka także zaskakuje. Gdy wszyscy już zajmowali się analizowaniem dodatniego wpływu inwestycji infrastrukturalnych, prezydent Trump swoim pomysłem oclenia stali i aluminium wprawił wszystkich w osłupienie. Na horyzoncie pojawiły się czarne chmury wojen handlowych, zaś analitycy zarzucili szacowanie wpływu wydatków na infrastrukturę w USA na wzrost gospodarczy na rzecz wyliczeń, o ile punktów procentowych podniesienie barier w wymianie handlowej obniży światowe PKB. Fakt, iż wyższe cła to także wyższa inflacja nie równoważy jednak obaw o kondycję globalnej gospodarki.

Jest jeszcze jeden czynnik, który będzie odgrywał w tym roku większe znaczenie niż w 2017, choć mniejsze niż w 2019. To stopień zaawansowania fazy wzrostowej cyklu koniunkturalnego. Wraz z upływem czasu nieubłaganie zbliża się moment, kiedy dynamika wzrostu zacznie spadać, a inflacja teoretycznie powinna zacząć hamować. Pozostaje pytanie „kiedy” a nie „czy”. Rynki mają zaś to do siebie, choć daleko im do wypełnienia kryteriów rynku efektywnego, że z pewnym prawdopodobieństwem wliczają każdy scenariusz. Koniec tej fazy cyklu choć jeszcze odległy, będzie więc coraz bardziej ważył na cenach aktywów. Z punktu widzenia inwestycji kluczowe jest jednak słowo „odległy”. Choć losy rynku stóp procentowych są niepewne, to ryzyko jest raczej takie, że okażą się niższe, co pozwoli wyciągnąć więcej z inwestycji w instrumenty dłużne. W przypadku akcji zaś, otoczenie makro pozwala zachować optymizm.

 
12
marca
PPE czy PPK


Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych nadal budzi emocje. Zgodnie z zapowiedziami – obowiązek tworzenia PPK powstanie już od 1 stycznia 2019 roku – początkowo tylko w odniesieniu do podmiotów zatrudniających ponad 250 pracowników, po to by co kolejne pół roku obejmować swym zasięgiem kolejne grupy coraz mniejszych pracodawców. Docelowo  projekt ustawy przewiduje objęcie obowiązkiem tworzenia PPK wszystkich  osób za które podmioty zatrudniające odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne.

Ten długo oczekiwany dokument został ogłoszony 15 lutego 2018 roku. Obecnie znajduje się na etapie  konsultacji społecznych i budzi żywe zainteresowanie pracodawców, którzy zadają sobie pytanie co z nowych regulacji dla nich wyniknie. Do tej pory prowadzenie grupowego planu o charakterze emerytalnym było dobrowolne. Z dniem 1 stycznia 2019 roku, tj. po wejściu w życie  nowych przepisów,  pracodawcy będą już zobowiązani do prowadzenia PPK. Obowiązek ten nie będzie dotyczył tych firm, które prowadzą PPE spełniające określone kryteria. Jak zawsze – diabeł tkwi w szczegółach. Wątpliwości budzi brak jednoznacznego stanowiska  w zakresie kryteriów jakie musi spełniać PPE, aby prowadzący je pracodawca był zwolniony z obowiązku tworzenia PPK. Ich źródłem jest między innymi rozbieżność pomiędzy  projektem ustawy o PPK, a uzasadnieniem do niego. Art. 13 ust. 1 projektu ustawy stanowi, że obowiązek tworzenia PPK nie dotyczy podmiotów prowadzących PPE  ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Z kolei w uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że obowiązek ten ma nie dotyczyć podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia na dzień wejścia w życie ustawy. Swoją drogą – wątpliwości budzi też samo pojęcie „prowadzenie PPE” – czy wystarczy mieć PPE zarejestrowany w KNF czy też należy  już do niego składkować ? Skoro więc nie do końca wiadomo do kiedy najdalej należy PPE wdrożyć – to  trudno jest pracodawcom podejmować racjonalne decyzje co do kształtu ich przyszłego planu emerytalnego. Jeśli jednak w niedalekiej przyszłości pracodawcy będą musieli takie plany tworzyć, warto aby mogli mieć jasne przesłanki do podjęcia tej jakże ważnej decyzji. Tymczasem pracodawcy nadal nie wiedzą, które rozwiązanie będzie dla nich korzystniejsze: PPE czy PPK, a jeśli PPE – to w jakim kształcie. Paradoksalnie – decyzja o wysokości składki podstawowej w PPE zwalniającej z obowiązku tworzenia PPK też nie jest jednoznaczna. Bo jeśli jej wysokość zostanie w umowie zakładowej określona kwotowo (a zgodnie z art. 24  ustawy o PPE jest taka możliwość) , ale jednocześnie ta kwota będzie nie niższa niż 3,5% wynagrodzenia każdego z pracowników (co z kolei ma być warunkiem zwolnienia z PPK zgodnie z art. 13. Ust 1 projektu ustawy o PPK) – to czy będzie to przesłanka wystarczająca aby uznać, że obowiązek PPK już takiego pracodawcy nie dotyczy ? To  tylko kilka z wielu pytań pojawiających się podczas lektury projektu ustawy. Pozostaje mieć nadzieję, że w efekcie konsultacji zostaną wypracowane jednoznaczne, nie budzące wątpliwości postanowienia.

Nie zmienia to faktu, że podejmując decyzję o wyborze PPE czy PPK, należy wziąć pod uwagę różne aspekty tych produktów, a następnie skonfrontować je ze zróżnicowanymi oczekiwania i potrzebami firm w tym zakresie. Nie ma zawsze najlepszego rozwiązania, uniwersalnego dla każdego przedsiębiorstwa.  PPK nadal są znane  tylko w pewnym, bardzo ogólnym zarysie. Z tego punktu widzenia konstrukcja PPE, jako rozwiązanie sprawdzone w praktyce, może okazać się dla wielu podmiotów lepszym narzędziem. To co jest pewne, to potrzeba analizy obydwu produktów, być może przy wsparciu zewnętrznych ekspertów, która pomoże podjąć kierunkową decyzję co do kształtu przyszłego planu emerytalnego w firmie. Bo to, że będzie trzeba go stworzyć, wydaje się być przesądzone. Okolicznością, na którą warto zwrócić szczególną uwagę jest fakt, że reguły dotyczące PPE są dobrze znane, a gdyby w przyszłości okazało się, że jednak PPK będzie dla firmy korzystniejsze, wówczas może ona zmienić rodzaj planu emerytalnego prowadzonego dla swoich pracowników. Poza możliwością zlikwidowania PPE  istnieje opcja zawieszenia odprowadzania w jego ramach składek lub zmodyfikowania kształtu PPE poprzez zmianę umowy zakładowej i umowy z prowadzącą je instytucją finansową. Reasumując – wiele wskazuje na to, że  przedsiębiorstwo tworząc już teraz PPE, gwarantuje sobie w przyszłości realny wybór pomiędzy dostępnymi rozwiązaniami emerytalnymi.
 
12
marca
przeglad rynkow 12 marca 2018
07
marca
Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec lutego 2018 roku zarządzało aktywami netto o wartości ponad 16,4 mld PLN.

Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Towarzystwa wynosiły na koniec lutego 4,2 mld PLN, co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu z 2017 r. i plasuje Skarbiec TFI w pierwszej piątce niezależnych TFI w Polsce.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lutego b.r. wyniosły 2 305,7 mln PLN (+34,7 % vs 2017 r. i +4,3 % m/m).

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec lutego b.r. wyniosły 1 901,2 mln PLN, (+13,0 % vs 2017 r. i -5,7 % m/m).

Sytuacja rynkowa, w szczególności na warszawskiej giełdzie, jest bardzo wymagająca, ale utrzymujemy poziom aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI. Obserwujemy napływy do sprawdzonych rozwiązań i mocne zainteresowanie funduszami bezpiecznymi - Klientów interesują przede wszystkim rozwiązania jak najmniej obarczone ryzykiem. Tendencje te widać w analizie poziomu aktywów pod zarządzaniem w lutym – Skarbiec zanotował wzrost aktywów w grupie funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych, a aktywa w grupie funduszy akcyjnych, mieszanych i alternatywnych zmniejszyły się w porównaniu z końcem stycznia br. Warto także podkreślić, że pomimo wymagającego rynku sprzedaż netto wyniosła w ubiegłym miesiącu 38 mln PLN - mówi Bartosz Józefiak, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Wśród funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych, których aktywa pod zarządzaniem osiągnęły na koniec lutego wartość 2,3 mld PLN (+4,3% m/m), bardzo dobry miesiąc zaliczył Skarbiec Kasa – fundusz pieniężny inwestujący w dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu lub zmiennym oprocentowaniu, który zwiększył aktywa o 63,3 mln PLN (+22,6% m/m, + 26,6% YTD, suma aktywów przekroczyła 343 mln PLN) oraz Skarbiec - Obligacja – wzrost aktywów o 14,6 mln PLN ( +8,9 % m/m, +13,9% YTD, suma aktywów blisko 180 mln PLN).

Na plusie w lutym były także mFundsze rozwijane przez Skarbiec TFI we współpracy z mBankiem. Ich aktywa wzrosły w lutym o 6,1% (+16,15 mln PLN, co daje sumę aktywów na koniec lutego 2018 w wysokości 468 mln PLN, +16% YTD).

Luty był trudnym miesiącem dla funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych. Aktywa tej grupy funduszy zanotowały spadek m/m o 5,7 % i na koniec miesiąca wyniosły 1,9 mld PLN. W tej grupie były jednak także fundusze, których aktywa zwiększyły się w lutym, m.in. Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +0,9% m/m (+0,7 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 79,42 mln PLN, +26,9% YTD). Także jeden z mniejszych funduszy Skarbiec - Market Neutral zanotował wzrost aktywów o ponad 10% m/m (+ 1,5 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 16,53 mln PLN, +20,4% YTD).
 

 

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj