18
grudnia
12
grudnia
Skarbiec TFI, zgodnie z ogłoszoną strategią rozwoju, rozpoczyna przygotowania do wejścia w kolejny segment rynku produktów oszczędnościowych - długoterminowe programy emerytalne. Nowym obszarem działalności pokieruje Agnieszka Łukawska, twórczyni najdłużej funkcjonującego w Polsce pracowniczego programu emerytalnego, która 1 marca 2018 roku dołączy do zespołu Towarzystwa i obejmie stanowisko Dyrektora ds. programów emerytalnych.

Plan wzrostu Skarbiec TFI do 2020 roku zakłada podwojenie wartości aktywów w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów, rozbudowę oferty produktowej, a także zwiększenie liczby kanałów dotarcia do klientów. Towarzystwo, realizując przyjętą strategię rozwoju, rozbudowuje struktury sprzedażowe, zarówno w obszarze sieci agencyjnej, jak również wykorzystania potencjału klientów instytucjonalnych, poszukujący alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych wobec lokat bankowych. Kolejnym obszarem rynku, w którym Skarbiec TFI chce zintensyfikować swoją obecność, jest segment długoterminowych produktów oszczędnościowych.

- Z punktu widzenia zachodzących zmian demograficznych, rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie oszczędzania na emeryturę oraz planów Rządu dotyczących powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych, grupowe programy emerytalne będą znakomitym uzupełnieniem naszej oferty produktów oszczędnościowych -  mówi Ewa Radkowska- Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI.

Utworzeniem i rozwojem obszaru długoterminowych programów emerytalnych w Skarbiec TFI zajmie się Agnieszka Łukawska, która posiada 25 letnie doświadczenie w obszarze ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych. Przez pierwsze lata aktywności zawodowej związana z towarzystwami ubezpieczeniowymi, a od ponad 19 lat w Legg Mason TFI S.A., obecnie Esaliens TFI S.A., jednym z trzech głównych graczy w segmencie grupowych programów emerytalnych oferowanych przez TFI. Agnieszka Łukawska posiada doświadczenie we wszystkich fazach tworzenia programów emerytalnych, począwszy od etapu koncepcji, przez implementację, aż po bieżące utrzymywanie planów i programów emerytalnych, współpracując przy tym z przedstawicielami pracodawców, strony społecznej, Komisji Nadzoru Finansowego i kancelariami prawnymi. Jest absolwentką wydziału Finansów i Statystyki na SGPiS oraz studiów doktoranckich z zakresu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. 

- Produkty emerytalne, PPE, IKE, IKZE czy PPK mają stanowić ważną pozycję w naszej ofercie rozwiązań oszczędnościowych, dlatego tworzenie i rozwój  tego segmentu naszej działalności powierzyliśmy osobie z bardzo dużym doświadczeniem w tym obszarze. Agnieszka Łukawska jest uznaną na rynku ekspertką, doskonale znającą zarówno specyfikę tych rozwiązań, jak i ich otoczenie prawne i instytucjonalne. W naszej ocenie, taka specjalistka w zespole Skarbiec TFI jest gwarancją, że nasza oferta produktów emerytalnych będzie wyróżniała się na rynku, nie tylko sprawnością regulowania procedur związanych z uruchamianiem programów emerytalnych, ale i optymalnym dopasowaniem polityk inwestycyjnych funduszy objętych programami emerytalnymi do preferencji podmiotów zainteresowanych ich tworzeniem - mówi Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za rozwój produktów oraz sprzedaż. - Naszą ambicją jest wejście do czołówki instytucji finansowych działających na rynku grupowych i indywidualnych rozwiązań emerytalnych, co wydaje się być jak najbardziej realne w perspektywie najbliższych kilku lat. – dodaje Jacek Janiuk.

Długoterminowe programy emerytalne uzupełnią ofertę Skarbiec TFI w obszarze rozwiązań oszczędnościowo-emerytalnych, która obecnie składa się z czterech produktów: Planu Systematycznego Oszczędzania, koncentrującego się na regularnym inwestowaniu środków w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO,  Planu Skarbiec Rentier, skierowanego do klientów inwestujących znaczny kapitał, pozwalający na wypłacanie wypracowanych zysków, Indywidualnego Konta Emerytalnego – Skarbiec jako III filaru w polskim systemie emerytalnym oraz Skarbiec Programu Emerytalnego, łączącego zalety trzech produktów oszczędnościowych w jeden Program: Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO).
 
11
grudnia
08
grudnia


Polityka pieniężna nadal rozdaje karty na rynkach finansowych. Dwa główne banki centralne w przyszłym tygodniu ogłoszą swoje decyzje. Ich kierunek nie budzi większych wątpliwości  wśród inwestorów, na tym jednak podobieństwa się kończą Europejski Bank Centralny ma do rozwiązania większy dylemat niż Fed i dlatego kluczowe będzie czytanie między wierszami zapisów z posiedzenia i konferencji prasowej.


Tak więc w przyszłym tygodniu EBC i Fed podejmą decyzje w sprawie dalszych kierunków polityki pieniężnej. W obu przypadkach decyzja zawarta w oficjalnym komunikacie nie będzie zaskoczeniem. EBC nie dokona żadnych zmian, zaś Fed podniesie stopę o 0,25%. Implikowane z cen kontraktów na stopę procentową prawdopodobieństwo podwyżki w Stanach Zjednoczonych wynosiło w piątek 98,3%. W przypadku strefy euro prawdopodobieństwo wynosiło 18,4%. O ile to, jakie będą same decyzje nie budzą wątpliwości, to znacznie ciekawsze mogą być konferencje prasowe, przede wszystkim spotkanie Mario Draghi’ego z dziennikarzami. Ostatnio bowiem z gospodarek strefy euro napłynęły bardzo dobre informacje na temat aktywności gospodarczej i daje to bankowi centralnemu wspólnego obszaru walutowego możliwość zmiany nastawienia na nieco bardziej restrykcyjne. Tu zresztą jest poważny dylemat, bo o ile aktywność gospodarcza jest bez wątpienia wyższa, to już o inflacji nie można tego powiedzieć. Co prawda wzrasta ona, jednak w tempie odstającym od oczekiwań, które byłoby spójne z dynamiką PKB na przykład. Szef EBC, wskazując na dalszą poprawę kondycji gospodarki, co zabrzmi „jastrzębio”, będzie musiał jednocześnie podtrzymać oczekiwania rynku co do tego, że podwyżki stóp to wciąż odległa przyszłość. W ramach skupu papierów obciętego o połowę EBC będzie zapewne preferował obligacje przedsiębiorstw. W ten sposób upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Rozpoczęcie europejskiego „taperu” będzie mniej dolegliwe dla sektora realnego, natomiast stopy procentowe na dłuższym końcu krzywej dochodowości zostaną w pewnym stopniu uwolnione spod presji popytu ze strony EBC. Biorąc pod uwagę, że niemiecka krzywa dochodowości do 7 lat jest poniżej zera, francuska poniżej 5 lat i nawet włoska, hiszpańska i portugalska poniżej 3 lat, potrzeba normalizacji jest oczywista. Tak głęboko realnie ujemne stopy procentowe nie są pożądane w stabilnej gospodarce.

Wypływają z tego konkretne wnioski dla rynków finansowych. W przypadku rynku obligacji w EUR rentowności w końcu powinny zacząć wzrastać. Rynek obstawiał taki scenariusz od wyboru Donalda Trumpa przez kilka miesięcy i w końcu poddał się. Teraz takie nastawienie może powrócić. Mówiąc o wzrostach mam na myśli krzywą bazową czyli de facto niemiecką. Wzrostowi rentowności niemieckich papierów nie będzie jednak towarzyszył taki sam wzrost rentowności innych krajów strefy euro. Oznacza to więc dalsze zawężenie spreadów kredytowych. Jest to scenariusz, który będzie można rozegrać w celu uzyskania dodatniej stopy zwrotu z obligacji strefy euro w sytuacji wzrostu rentowności krzywej bazowej. Wzrost rentowności w strefie euro będzie też istotny dla rynku walutowego. Przekonanie o tym, że stopy wspólnego obszaru walutowego będą rosły może podtrzymać siłę euro, choć na razie różnica w stopach, teoretycznie kluczowa dla kursu walutowego, działa na korzyść USD. Działania EBC wpłyną także na polski rynek obligacji. Wobec twardo „gołębiego”, oficjalnie, stanowiska RPP, krajowy rynek obligacji będzie podążał za rynkami bazowymi. W związku z tym także w przypadku polskich papierów oczekujemy zawężania spreadu do niemieckiej krzywej dochodowości.

Opisywane wyżej procesy wskazują, że co najmniej jeszcze przez kilka miesięcy rynki długu pozwolą osiągać przyzwoitą stopę zwrotu, jeśli tylko odpowiednio wykorzysta się te procesy. Podtrzymujemy naszą tezę o atrakcyjności rynków wschodzących obligacji, w tym rynku polskiego.
06
grudnia
Skarbiec TFI – jedno z największych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych –  na koniec listopada 2017 roku zarządzało aktywami netto o wartości 16,3 mld PLN.

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec listopada b.r. przekroczyły 1,9 mld PLN, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z końcem 2016 roku.

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec listopada b.r. wyniosły 2,07 mld PLN, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z końcem 2016.

Łącznie aktywa netto funduszy detalicznych w listopadzie przekroczyły 3,98 mld PLN, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z końcem 2016.

– Wartość aktywów funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI przekroczyła na koniec miesiąca 3,98 mld PLN. W minionym miesiącu mieliśmy do czynienia ze wzrostem aktywów pod zarządzaniem w szerokiej grupie funduszy, a sprzedaż netto kolejny miesiąc z rzędu była dodatnia i sięgnęła ok. 35 mln PLN. Od początku roku aktywa funduszy detalicznych Skarbca wzrosły o 839 mln PLN, czyli o 27%.

Listopad był więc dla funduszy Skarbca kolejnym udanym miesiącem pomimo utrzymującej się wymagającej sytuacji rynkowej – w szczególności na warszawskiej giełdzie. Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych na koniec ubiegłego miesiąca przekroczyły 1,9 mld PLN, co oznacza wzrost o 398 mln PLN od początku 2017 r. (+31 mln PLN w listopadzie). Wśród funduszy akcyjnych bardzo dobry miesiąc miał Skarbiec Spółek Wzrostowych (+50,5 mln PLN, +169 mln PLN YTD) – był to kolejny z rzędu bardzo udany miesiąc tego funduszu. W listopadzie pozytywnie wyróżnił się w tej grupie także Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (+16,5 mln PLN, +40,8 mln PLN YTD).

Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec listopada b.r. wyniosły 2,07 mld PLN, co oznacza wzrost o 439 mln PLN od początku 2017 r. (-19 mln PLN w listopadzie - po bardzo dobrym październiku). W tej grupie funduszy kolejny udany miesiąc z rzędu zanotował: Skarbiec Obligacji Globalnych (+23,2 mln PLN i +229 mln PLN YTD) oraz mFundusze rozwijane w partnerstwie z mBankiem (+44,7 mln PLN, +314,3 mln PLN YTD).– mówi Bartosz Józefiak, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A. 
 


 
04
grudnia

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj