01
marcaSzanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium Skarbiec TFI, gdzie zaprezentujemy jak dokonać wyboru instytucji zarządzającej środkami zgromadzonymi w PPK na podstawie czterech ustawowych kryteriów (art. 7 ust 3 Ustawy PPK) doświadczenie, efektywność w zarządzaniu, koszty oraz działanie w jak najlepszym interesie uczestnika”
Spotkania zorganizowane są w formie online, w różnych terminach tak aby Państwo mogli w dogodnym dla siebie terminie wziąć w nich udział.
Szkolenia organizowane są w formie online, na platformie Clickmeeting niewymagającej instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
Zapraszamy do możliwości spotkania się z naszym dyrektorem departamentu produktów emerytalnych Przemysławem Jaworski ze Skarbiec TFI S.A.
Data dzień tygodnia godzina link
03.03.2021 środa 10:00 Kliknij aby się zarejestrować
03.03.2021 środa 12:00 Kliknij aby się zarejestrować
05.03.2021 piątek 10:00 Kliknij aby się zarejestrować
05.03.2021 piątek 12:00 Kliknij aby się zarejestrować
09.03.2021 wtorek 9:00 Kliknij aby się zarejestrować
10.03.2021 środa 11:30 Kliknij aby się zarejestrować
11.03.2021 czwartek 14:00 Kliknij aby się zarejestrować
12.03.2021 piątek 9:00 Kliknij aby się zarejestrować

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze Skarbiec TFI
mail: ppk@skarbiec.pl
telefon: 22 521 31 51
01
marca
26
lutego

Zespół Rynków Zagranicznych: Paulina Brandstätter, Bartosz Szymański, Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski, zarządzający Skarbiec Spółek Wzrostowych zdobywcami złotego portfela - dziennik Parkiet

„…Były jednak takie biznesy, które w nowych warunkach zyskały. Należą do nich np. spółki technologiczne, przyciągające nowych klientów. Stąd numerem jeden była giełda amerykańska, a szczególnie dobrze wypadł Nasdaq, który urósł o 44 proc. Najlepsze fundusze akcji zagranicznych były jednak znacznie lepsze. Aż 122,1 proc. zarobił w 2020 r. Skarbiec Spółek Wzrostowych i wynik ten zapewnił zespołowi zarządzających, składającemu się z Pauliny Brandstätter, Bartosza Szymańskiego, Michała Cichosza oraz Tomasza Piotrowskiego, nagrodę Złotego Portfela „Parkietu”.
Co ciekawe, to także najwyższy wynik spośród wszystkich funduszy otwartych. Był to oczywiście najlepszy rok w historii Skarbca Spółek Wzrostowych, jednak po raz czwarty z rzędu zajął on czołowe miejsce w swojej grupie, przy czym trzykrotnie była to najwyższa lokata. Strategia wydaje się na pozór prosta – zarządzający dobierają do portfela liderów w swoich branżach najbardziej dynamiczne spółki polskie i zagraniczne oraz firmy osiągające wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale. Oczywiście głównie są to firmy z branży IT, notowane w Stanach Zjednoczonych”.


Cały artykuł dostępny jest na parkiet.com

 
25
lutego

Zarządzający Skarbiec Małych i Średnich Spółek Michał Stalmach zdobywcą złotego portfela - dziennik Parkiet

Wybierając najlepszy fundusz akcji polskich, podobnie jak przed rokiem, pod uwagę wzięliśmy zarówno fundusze akcji szerokiego rynku, jak i małych i średnich spółek. Granica między tymi kategoriami coraz mocniej się zaciera, a zarządzający chętniej wychodzą poza ramy indeksów, na czym korzystają uczestnicy. Widać to po osiągnięciach Skarbca Małych i Średnich Spółek, który w ubiegłym roku zarobił 53,8 proc. Za wynikiem stoi Michał Stalmach. Zwycięstwo to nie jest przypadkowe – w ostatnich pięciu latach fundusz plasował się w czołówce grupy, a trzy razy zajmował miejsca pierwsze. Portfel składa się z akcji spółek w największym stopniu korzystających z ożywienia gospodarczego i działających w sektorach o największym potencjale wzrostu.


Artykuł dostępny na www.parkiet.com


 
22
lutego
16
lutego
Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 (III i IV kwartał 2020 r.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 96,8 mln zł (wobec blisko  46,5 mln zł rok wcześniej). Natomiast zysk netto sięgnął niemal 40,5 mln zł (ok. 12,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).  

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w I półroczu obrotowego 2020/2021 wyniosły ok. 37,7 mln zł wobec ok. 33,2 mln zł w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły ok. 57,5 mln zł wobec ok. 12,5 mln zł w okresie lipiec-grudzień 2019 r.
Niemal cały 2020 r. stawiał nam wszystkim niespotykane dotąd wyzwania wynikające z rozwoju światowej pandemii koronawirusa. Jej rozwój miał i wciąż ma ogromny wpływ na niepewność w stosunkach gospodarczych i społecznych. W tym kontekście warte uwagi są działania osłonowe podejmowane przez rządy i banki centralne szeregu państw, w tym Polski, w szczególności w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej. Istotne jest to, że przełożyły się one na koniunkturę giełdową i poprawę nastrojów inwestorów – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI

Jednocześnie doszło do istotnych zmian w zachowaniu klientów posiadających wolne nadwyżki finansowe. W Polsce np. bardzo niskie stopy procentowe przyczyniły się do radykalnego spadku atrakcyjności depozytów bankowych. Inwestorzy rozpoczęli poszukiwania innych form lokowania posiadanych środków finansowych w celu osiągniecia wyższych stóp zwrotu niż w przypadku tradycyjnych lokat, a także zabezpieczenia się przed bieżącą i przyszłą inflacją. Coraz więcej pieniędzy zaczęło napływać do funduszy inwestycyjnych. Beneficjentem tej zmiany stał się też Skarbiec TFI – dodaje Prezes Milewska.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła na koniec grudnia 2020 r. niemal 6,2 mld zł. Oznacza to, w porównaniu z końcem grudnia 2019 r., wzrost o ok. 2,6 mld zł.
Od kwietnia 2020 r. rozpoczął się wzrost głównych indeksów giełdowych, w tym w USA. Miało to znaczący wpływ na kondycję funduszy inwestycyjnych, w tym zarządzanych przez Skarbiec TFI. Nasi zarządzający wypracowali w całym 2020 r. bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Szczególnie dotyczyło to funduszy inwestujących w akcje podmiotów z obszarów tzw. wysokiej technologii i medycyny. Jednak nie tylko. Również i w obszarze długu fundusze Skarbiec TFI dostarczały atrakcyjnych stóp zwrotu – podkreśla Anna Milewska.
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Skarbiec TFI zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. Jak wynika z danych serwisu Analizy Online spośród wszystkich funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI aż 13 subfunduszy wypracowało w 2020 r. najlepsze wyniki inwestycyjne w swoich grupach.
Wyniki Skarbiec Holding i Skarbiec TFI są efektem dobrych stóp zwrotu wypracowywanych przez zarządzających, skutecznej pracy naszego zespołu sprzedaży oraz zaangażowania ekspertów z tzw. obszaru back office – zaznacza Prezes Milewska.

Wspólne działania wszystkich pracowników Skarbiec TFI składają się finalnie na sukces firmy, na otrzymywane przez spółkę nagrody i wyróżnienia. Nie zamierzamy zwalniać tempa. Cały czas pracujemy nad wdrażaniem nowych rozwiązań zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z klientem – mówi Anna Milewska.
 

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj