06
kwietnia
04
kwietnia
 

Skarbiec Market Neutral wśród 10 funduszy z najwyższą stopą zwrotu w I kwartale 2020 roku oraz najlepszym funduszem w swojej grupie.

Źródło: Strefainwestorów.pl

„…Na piątej pozycji znalazł się fundusz absolutnej stopy zwrotu, który należy bardzo pochwalić. Skarbiec Market Neutral w niezwykle trudnych warunkach wypracował +7,3% zysku…”


Źródło: Strefainwestorów.pl

„Wśród 29 tego typu podmiotów oferowanych przez polskie TFI ledwie 3 zarobiły w I kwartale br.”

Całe zestawienie strefainwestorow.pl dostępne jest w tym miejscu.
 
04
kwietnia


Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest najlepszym funduszem w marcu w grupie akcji polskich małych i średnich spółek oraz w grupie akcji polskich uniwersalne w marcu 2020. Jest również najlepszym funduszem w swojej grupie w okresach: od początku tego roku, 60M, 36M i 12M.


Źródło: Dziennik "Parkiet"
03
kwietnia
Skarbiec TFI na bieżąco uwzględnia napływające informacje rynkowe w wycenie funduszy. Na koniec marca 2020 Skarbiec TFI na żadnym składniku aktywów nie stosuje metody wyceny polegającej na amortyzacji premii lub dyskonta w czasie względem ceny nabycia.

Codziennej wycenie rynkowej nie podlegają papiery wartościowe stanowiące poniżej 6,5% wartości aktywów Skarbiec FIO, 0% w Skarbiec PPK SFIO, 0% w Skarbiec Global Funds SFIO, 0% w Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO i 0% w Top Funduszy Stabilnych SFIO. Wszystkie takie papiery mają charakter dłużny, przy czym w około 2/3 są to papiery banków lub jednostek samorządu terytorialnego. Spośród dłużnych papierów wartościowych znajdujących się w zagregowanym portfelu Skarbiec FIO, ponad 96,5% wartości to papiery wyceniane do aktywnego rynku, bankowe albo komunalne. Wszystkie papiery, dla których aktywny rynek nie istnieje, podlegają regularnym przeglądom i, w razie potrzeby, dostosowaniom, uwzględniającym sytuację rynkową i fundamentalną. W szczególności, na koniec marca wpływ koronawirusa na gospodarkę i rynek został uwzględniony, a żaden składnik aktywów nie był wyceniany w oparciu o ceny nabycia.

Skarbiec TFI stara się być liderem w zakresie rynkowej wyceny aktywów. Dzięki temu, po bardzo trudnym marcu, klienci stoją nie tylko przed ryzykiem odpisów, ale też przed szansą na wzrost wartości części aktywów – w zależności od przyszłych warunków epidemiologicznych, gospodarczych czy rynkowych. Należyty sposób wyceny jest warunkiem koniecznym, by móc porównać fundusze pod względem stóp zwrotu i wyników na tle grup porównawczych. 
01
kwietnia
W ramach „Tarczy Antykryzysowej” rząd umożliwił pracodawcom zatrudniającym co najmniej 50 osób przesunięcie terminów na utworzenie PPK. Podmioty zatrudniające przystępujące do PPK w II fazie będą obowiązywać takie same terminy jak pracodawców z III fazy.
*Ustawa z dn. 31 marca 2020, pozycja 568, art. 54
 
30
marca

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj