15
stycznia

Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem 23% był najlepszym funduszem 2019 roku w swojej grupie według Puls Biznesu „Najlepiej wypadł fundusz Skarbca. W 2019 r. wypracował 23 proc. zysku.

Mimo odniesienia w nazwie do małych spółek, pomijając element płynnościowy, jego benczmark to wyłącznie indeks mWIG40, a więc barometr spółek średnich. Na początku, jak i w połowie 2019 r. (nowszych danych brak) największą pozycję stanowiły jednak akcje CD Projektu, producenta gier o Wiedźminie…
Michał Stalmach
, zarządzający Skarbcem Małych i Średnich Spółek, zastrzega jednak, że stopę zwrotu przekraczającą 100 proc. wypracowały dwie spółki z portfela funduszu, a kolejnych osiem przyniosło przynajmniej 50 proc. zysku. Właśnie o 50 proc. w 2019 r. podrożały akcje Dino Polska… Zarządzający Skarbcem Małych i Średnich Spółek podkreśla, że zaangażowanie w WIG20 to pochodna sytuacji płynnościowej na warszawskiej giełdzie. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji akcje mniejszych spółek po prostu trudno sprzedać. - To właśnie obroty są często pierwszym kryterium przy analizie nowych inwestycji. Dlatego kilkanaście procent aktywów funduszu lokowane jest w akcje prywatnych spółek z indeksu WIG20, która to część może być w szczególności wykorzystywana do zarządzania płynnością”.

Cały artykuł dostepn jest w tym miejscu https://bit.ly/2Ts5TJx
14
stycznia


Skarbiec Global High Yield Bond z wynikiem 10,6% wśród najlepszych 10 funduszy dłużnych 2019 roku według zestawienia Analizy.pl
Zapraszamy
https://bit.ly/2ReFs7D

 
13
stycznia


 
sog kasa obl
depo lok 3
waga mn mop
akcja gmis gmis
topb spw rs
 
                               
09
stycznia

Skarbiec Spółek Wzrostowych z wynikiem 33,9% wśród 10 najlepszych funduszy inwestycyjnych 2019 roku. „W zestawieniu nie mogło także zabraknąć Skarbiec Spółek Wzrostowych., który wielokrotnie okupywał górną część miesięcznych zestawień z wynikami.” Funduszem zarządza Zespół Rynków Zagranicznych
Całe zestawienie jest dostepne w tym mijescu: https://www.analizy.pl/fundusze/temat-tygodnia/26208/10-najlepszych-funduszy-inwestycyjnych-2019-roku.html
 

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj