25
czerwca


Skarbiec TFI sfinalizował proces rejestracji PPK. Oferta Towarzystwa jest już dostępna na portalu Moje PPK.

„Będziemy dążyć do tego, aby subfundusze zdefiniowanej daty zarządzane przez Skarbiec TFI były produktem o możliwie najwyższej jakości zarówno w sposobie zarządzania, jak i obsłudze – tak dla pracodawcy, jak i dla pracownika" – deklaruje Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Zgodnie z zapowiedziami Anny Milewskiej Skarbiec TFI zamierza zdobyć pozycję wiodącego podmiotu na rynku PPK wśród niezależnych TFI.

"Skarbiec TFI na rynku PPK wyróżnia się dwiema podstawowymi cechami: po pierwsze ma prawie 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu różnymi instrumentami finansowymi, a po drugie, jeżeli popatrzymy na to, w co głównie będą inwestować swoje aktywa fundusze zarządzane w ramach PPK (akcje polskie, akcje zagraniczne i obligacje skarbowe), to wyniki osiągane przez Skarbiec TFI zarówno w średnim, jak i długim terminie są wyróżniające się na tle konkurencji." – podkreśla Anna Milewska.

„Naszą mocną stroną jest niewątpliwie wysokiej klasy zespół zarządzających funduszami, którzy za swoją pracę wielokrotnie byli nagradzani przez niezależne media i firmy badające rynek TFI” – dodaje Prezes Towarzystwa.
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty tworzy osiem "subfunduszy zdefiniowanej daty" w rozumieniu Ustawy o PPK.

Skarbiec PPK SFIO będzie oferowany wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą mieć pełne wsparcie przy wdrożeniu PPK.

„Chcemy ograniczyć rolę pracodawcy do wdrożenia systemu, naliczania składek i archiwizacji dokumentacji. Pracownik poprzez swój system transakcyjny będzie mógł dokonać zmiany Funduszy Zdefiniowanej Daty, zmienić wysokość składki czy swoje dane osobowe, nie będzie musiał biegać do pracodawcy z każdym dokumentem” – mówi Przemysław Jaworski, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Skarbiec TFI.

„To jednak nie wszystko. W zależności od potrzeb pracodawcy będziemy organizować szkolenia, przesyłać cykliczne komentarze, na temat PPK. Będziemy prowadzić lekką formę edukacji informując o tym, co dzieje się na rynku kapitałowym i jak to wpływa na wycenę funduszy inwestycyjnych” – zapowiada Jaworski.

Oferta Skarbiec PPK SFIO jest dostępna tutaj: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych/Skarbiec-Towarzystwo-Funduszy-Inwestycyjnych-S.A..html
24
czerwca
19
czerwca
 

Nasz dyrektor inwestycyjny i zarządzający Grzegorz Zatryb jest jednym z panelistów na Debacie PAP Biznes. Debata  z cyklu „Strategie rynkowe TFI 2019” - odbędzie się w poniedziałek, 24 czerwca, w godzinach 10.00-12.00. Jej przebieg będzie można śledzić m.in na biznes.pap.pl , pap.planalizy.pl.
 
Główne tematy poruszane podczas spotkania:

„Podobnie jak podczas poprzednich debat, uczestniczący w niej zarządzający funduszami inwestycyjnymi przyjrzą się globalnej sytuacji makroekonomicznej i możliwym scenariuszom dla wzrostu gospodarczego i inflacji na świecie. Poszukają odpowiedzi na pytanie, na jakie wydarzenia geopolityczne warto zwracać uwagę w najbliższym czasie.

Wydarzeniem ostatnich miesięcy są przedłużające się rozmowy o zakończeniu wojny handlowej między Chinami i USA. Do tego dochodzą sygnały o kolejnych źródłach napięć w handlu międzynarodowym. Ciągle niepewna jest kwestia opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Jakie będą konsekwencje tych wydarzeń dla światowej gospodarki i dla globalnych rynków finansowych?

Jak co kwartał, jednym z głównych tematów będzie ocena polityki pieniężnej banków centralnych, w tym amerykańskiego Fed, który po przerwie może powrócić do obniżek stóp procentowych oraz Europejskiego Banku Centralnego, który niespodziewanie zasygnalizował możliwość obniżek stóp procentowych i powrotu do programu skupu aktywów.

Gospodarka amerykańska rozwija się w mocnym tempie, napędzana zyskami spółek i wysoką konsumpcją. Czy ten trend będzie kontynuowany? Z danych Morgan Stanley wynika, że w czerwcu mocno pogorszyła się sytuacja gospodarcza w USA, warunki wokół biznesu są najsłabsze od 2008 roku. Dodaje to paliwa dla tych, którzy twierdzą, że amerykańska gospodarka zaczyna spowalniać.

Co czeka polską gospodarkę w kolejnych miesiącach 2019 roku? Coraz więcej agencji ratingowych i ekonomistów bankowych podnosi prognozy PKB dla naszego kraju. Czy obawy o spowolnienie koniunktury w Polsce na razie się nie spełnią?

Na globalnych rynkach w ostatnim czasie pojawiła się zwiększona zmienność. Po słabym maju dla amerykańskich giełd, czerwiec przynosi wyraźne odrabianie strat. Czy zmienność utrzyma się w kolejnych miesiącach? Jak zarabiać w warunkach podwyższonej zmienności?

W jaki sposób zmiany stóp procentowych na globalnych rynkach oraz koniunktura w otoczeniu makroekonomicznym przełożą się na rentowności obligacji skarbowych? Czy warto w najbliższych kwartałach inwestować w obligacje korporacyjne?

Jak będzie się zachowywać warszawska giełda w najbliższych miesiącach? Jaki będzie wpływ uruchamianych w połowie roku Pracowniczych Planów Kapitałowych na giełdową koniunkturę?

Wszystkie powyższe tematy mają tradycyjnie już pomóc w odpowiedzi, jaką strategię inwestycyjną na drugą połowę 2019 rok przyjmą zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak podczas poprzednich debat kluczowym zagadnieniem będą prognozy dotyczące rynków akcji, obligacji, walut oraz surowców na światowych rynkach.

Debaty z udziałem przedstawicieli TFI organizowane są cyklicznie, raz na kwartał”.
Źródło PAP Biznes

Zapraszamy http://biznes.pap.pl/
17
czerwca
17
czerwca
Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding obejmuje bezpośredni nadzór nad rozwojem sprzedaży bankowej, niebankowej oraz produktów emerytalnych. Obszary te dotychczas znajdowały się w gestii Jacka Janiuka, członka zarządu Skarbiec TFI, który odchodzi ze spółki na własną prośbę celem realizacji nowych wyzwań zawodowych.
 
– Dziękuję Jackowi Janiukowi za dotychczasowy wkład pracy w rozwój grupy Skarbiec. Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że przejmuję nadzór nad bardzo ważnym obszarem działalności TFI. Trzeba zaznaczyć, że przed Spółką stoi dziś szereg ambitnych zadań do zrealizowania. Wśród nich należy wymienić zarówno rozwój sprzedaży, efektywną współpracę z dystrybutorami, jak i rywalizację na nowych polach, w tym w obszarze PPK. Będziemy się rozwijać nie zmieniając fundamentów na jakich się opieramy. Jednym z nich jest siła i profesjonalizm naszego zespołu zarządzających funduszami– zaznacza Anna Milewska, Prezes zarządu Skarbiec TFI i Skarbiec Holding
 – Chciałbym podkreślić, że czas spędzony w Skarbiec TFI był okresem pełnym wyzwań i zarazem satysfakcjonujących osiągnięć. Mam na myśli m.in. tytuł najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2017 r. oraz nagrody Alfa 2017 i 2018 dla zarządzających funduszami. Pozostawiam cały swój zespół w odpowiednich rękach. To ważne, Skarbiec TFI jest bowiem jednym z najbardziej rozpoznawalnych, niebankowych towarzystw na rynku. Jest spółką z ponad 21 letnim doświadczeniem i jednocześnie z wielkim potencjałem na dostarczanie satysfakcjonujących stóp zwrotu na funduszach dla swoich klientów - mówi Jacek Janiuk, który stanowisko Członka Zarządu w Skarbiec TFI zajmował od września 2017 roku.
Skarbiec TFI jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Spółka zarządzała na koniec maja br. 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. W majowym rankingu funduszy przygotowanym przez Analizy Online i weryfikującym wyniki osiągnięte na przestrzeni 36 miesięcy Skarbiec TFI zajął pierwsze miejsce w zestawieniu.

„Skarbiec TFI to towarzystwo, które w swojej ofercie ma najwięcej funduszy wysoko ocenionych w 36-miesięcznym Rankingu Analiz Online. To również TFI, w którym średni ranking wszystkich ocenionych funduszy (łącznie 17) jest najwyższy (4,4). Towarzystwo znane jest z bardzo dobrej oferty funduszy akcji zagranicznych – aż pięć ma bardzo wysoki ranking - Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO), Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO), Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO)” – napisali eksperci Analiz Online w podsumowaniu zestawienia.

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj