30
listopadaSzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium pt.
"Jaką instytucję wybrać? W czym pomoże mi broker? Kto to jest agent transferowy? "

Czwartek, 3 grudnia 2020, godzina 11:00


Na konferencji dowiecie się Państwo:


•    Jak wybrać instytucję finansową?
•    Czego oczekiwać od brokera?
•    Czy system kadrowo placowy jest dobrze skomunikowany z system instytucji finansowej?
•    Kim jest agent transferowy?

 

Podczas spotkania odpowiemy Państwu na szereg pytań, które stwarzają kłopoty przy PPK

oraz wiele innych tematów, które pozwolą wyjaśnić zawiłości ustawowe PPK.

Zapraszamy do rejestracji pod linkiem

27
listopada


Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium pt.
"PPK dla budżetówki"


Poniedziałek, 30 listopada 2020, godzina 11:00

 
Podczas spotkania omówione zostanie:
  1.     Cel programu PPK i jego schemat,
  2.     Analiza przedwdrożeniowa w jednostkach sektora finansów publicznych,
  3.     Harmonogram wdrażania PPK,
  4.     Obowiązki pracodawcy, w tym wybór instytucji, umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat do instytucji finansowej, dokumentacja i obowiązki informacyjne.
  5.     Wsparcie instytucji finansowej.
23
listopada

Nasze IKE oferowane w ramach Konta Emerytalnego znalazło się w czołówce najnowszego rankingu Indywidualnych Kont Emerytalnych Analiz Online

„Kolejne w zestawieniu – IKE w Skarbiec TFI – także ma szeroką ofertę funduszy i bardzo dobrze wypada w kategorii "efektywność" (szczególnie dobrze wypadły fundusze Skarbiec III filar, Skarbiec Spółek Wzrostowych i Skarbiec Konserwatywny Plus)…”


Całe zestawienie dostępne jest na stronie analizy.pl
 
23
listopada


Nasze IKZE oferowane w ramach Konta Emerytalnego znalazło się w czołówce najnowszego rankingu Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 w towarzystwach funduszy inwestycyjnych - Analizy Online


„…Skarbiec świetnie wypada za to w kategorii „efektywność zarządzania” (szczególnie dobrze wypadły fundusze Skarbiec III filar, Skarbiec Spółek Wzrostowych i Skarbiec Konserwatywny Plus)…”


Całe zestawienie dostępne jest na stronie analizy.pl


 
17
listopada
Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. (I kwartał roku obrotowego 2020/2021). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ponad 45 mln PLN (wobec ponad 19 mln PLN rok wcześniej). Wypracowany przez Grupę zysk netto sięgnął ok. 24,2 mln PLN (ok. 3,4 mln PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).  

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w III kwartale 2020 r. wyniosły ok. 17,7 mln PLN wobec ok. 17,4 mln PLN w 2019 r. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie wyniosły ok. 27 mln PLN wobec ok. 1,6 mln PLN w III kwartale roku poprzedniego.

Skarbiec TFI na koniec września 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ponad 5 mld PLN. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI przekraczała 3,8 mld PLN, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,8 mld PLN, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ponad 2 mld PLN. Według stanu na dzień 30.09.2020 r. Skarbiec TFI zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.

- Zarówno miniony kwartał, jak i ostanie kilkanaście miesięcy było dla Grupy Skarbiec okresem pełnym zmian i wyzwań, zarówno rynkowych, jak i regulacyjnych. Niezmiernie istotny wpływ na prowadzenie działalności inwestycyjnej miał rozwój światowej pandemii koronawirusa, która to przyczyniła się do niespotykanej dotąd niepewności w stosunkach gospodarczych i społecznych – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI. – Należy podkreślić, że w tym trudnym dla gospodarki okresie Skarbiec TFI dostarcza swoim klientom najwyższej jakości produkty, a nasz zespół zarządzających wypracowuje wysokie stopy zwrotu. Cały czas, dzięki zaangażowaniu całego zespołu– pracowników z tzw. obszaru back office, w tym pracowników biura zarządu, zarządzających, sprzedaży oraz ryzyka – pracujemy płynnie, budujemy rynkową pozycję spółki. To wspólne działania wszystkich pracowników składają się na sukces firmy, na nagrody i wyróżnienia. W tym miejscu warto przypomnieć m.in. zajęcie przez Skarbiec TFI pierwszego miejsca w niedawnym, opublikowanym w październiku, corocznym rankingu TFI przygotowywanym przez gazetę Rzeczpospolita – zaznacza Anna Milewska.

Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów w Skarbiec TFI jest także usługa asset management.

- Stawiamy na ten segment rynku w odpowiedzi na oczekiwania klientów poszukujących alternatywnych form inwestowania nadwyżek finansowych – mówi Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Na koniec września 2020 r. w puli środków zarządzanych w ramach asset management znajdowało się  ok. 1,3 mld PLN (wzrost o niemal 800 mln PLN w porównaniu z końcem września 2019 r.).
                         

- Stale rozwijamy nasze portfolio, nie zapominamy o obszarach intensyfikujących sprzedaż, rozszerzamy kanały współpracy z agencjami i multiagencjami będącymi bardzo blisko klientów korporacyjnych, których chcemy w sposób ciągły pozyskiwać. Inwestujemy w potencjał Grupy pracując nad szeregiem nowych rozwiązań, zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z klientem. W tej chwili prowadzimy kilka projektów, które mają zarówno zwiększyć komfort pracy zarządzających, dostarczyć im nowych rozwiązań podnoszących efektywność decyzji inwestycyjnych, a także przyczynić się do wzrostu dostępności naszych usług dla klientów – dodaje Prezes.


Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj