Polityka inwestycyjna

 
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli fundusz, którego polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. Zdefiniowaną Datą Subfunduszu jest 2045 rok.

W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia 2024 roku) nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje. W ramach części dłużnej portfela, nie mniej niż 20% i nie więcej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w dłużne instrumenty finansowe, głównie w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfundusz będzie zwiększał udział części dłużnej. W ostatniej fazie czyli od roku 2045 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

Wyniki historyczne

wartość procentowa

Stopy zwrotu na 22.10.2020

dzień miesiąc 3 miesiące pół roku rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2045 0,17% 8,34% 6,70% 21,69% - - - -
pełne okresy w tym roku 2019 2018 2017 2016 2015 2014 od początku
Skarbiec PPK SFIO 2045 16,70% - - - - - - 19,50%

Zarządzający

Kamil Sobolewski

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

Michał Ficenes

Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego a następnie Analityka Akcji, odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia. Obecnie Młodszy Zarządzający.

Charakterystyka i parametry

Początek działalności 17.12.2019
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Wartość jednostki uczestnictwa na 22.10.2020 11,95 PLN
Limit opłaty stałej za zarządzanie Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO.
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie Wskazane są w Ustawie o PPK. Do końca 2020 nie są pobierane żadne opłaty obciążające aktywa Skarbiec PPK SFIO.

Do pobrania

KIID
Prospekt i statut
Wartości historyczne

Poziom ryzyka i nota prawna

Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj