Horyzont czasowy inwestycji

{{question1.title}}

18
100

{{question2.title}}

{{question3.title}}


{{question3Min}}
100

{{question4.title}}


{{question3Min}}
100

{{question5.title}}

1
40

Stosunek do ryzyka

{{question6.title}}

{{question7.title}}

{{question8.title}}

{{question9.title}}

{{question10.title}}

Średnia stopa zwrotu Maksymalny zysk Maksymalna strata
A 2,21% 4,37% -0,67%
B 3,35% 6,80% -2,36%
C 4,23% 9,29% -4,79%
D 7,68% 23,43% -9,88%
E 12,52% 40,26% -14,46%

Którą inwestycję wybierzesz?

Profil klienta

Twój profil to:
Unikający ryzyka

Twój horyzont inwestycyjny wskazuje, że odpowiednie dla Ciebie będą fundusze o bardzo niskim poziomie ryzyka, bez udziału akcji w portfelu. Twój portfel powinien składac się z instrumentów pieniężnych lub bezpiecznych instrumentów dłużnych.

Twój profil to:
Unikający ryzyka

Twoje odpowiedzi wskazują, że cechuje Cię wysoka awersja do ryzyka i przede wszystkim chcesz unikać strat. Powinieneś unikać wszelkich inwestycji, które wiążą się z zaangażowaniem w rynek akcji. Sugerujemy dobór do portfela instrumentów dłużnych o najniższym poziomie ryzyka.

Twój profil to:
Konserwatywny

Twoje odpowiedzi wskazują, że cechuje Cię wysoka awersja do ryzyka. Znaczną większość Twojego portfela powinny stanowić instrumenty dłużne oraz fundusze inwestycyjne oparte o takie instrumenty. Możesz rozważnyć inwestycję niewielkiej części Twoich środków w bardziej ryzykowne aktywa, na przyklad fundusze stabilnego wzrostu.

Twój profil to:
Umiarkowany

Twoje odpowiedzi wskazują, że cechuje Cię umiarkowana awersja do ryzyka. Oczekujesz zysków wyższych niż na lokacie bankowej, akceptując jednocześnie ryzyko poniesienia straty. Odpowiednie dla Ciebie będą fundusze stabilnego wzrostu, absolutnej stopy zwrotu lub portfel składający się z wielu klas aktywów..

Twój profil to:
Odważny

Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś zainteresowany osiaganiem ponadprzeciętnych zysków akceptując ryzyko poniesienia znacznych strat. Dużą część Twojego portfela inwestycyjnego powinny stanowić akcje lub fundusze akcyjne.

Twój profil to:
Spekulacyjny

Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś zainteresowany osiaganiem bardzo wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, akceptując jednocześnie bardzo wysokie ryzyko związane z takimi inwestycjami. Do 100% Twojego portfela inwestycyjnego powinny stanowić akcje lub fundusze akcyjne.

niniejszy materiał ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej, jak również nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.